Kommunen skal gennemgå boringsnære beskyttelsesområder

Kommunen skal gennemgå boringsnære beskyttelsesområder

10 januar 2020

”Pesticidstrategi 2017-21” og den efterfølgende tillægsaftale pålægger kommunen at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden udgangen af 2022. Ved gennemgangen skal behovet for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler vurderes. At reducere risikoen betyder med andre ord at beskytte BNBO, ved enten at ophøre med eller nedbringe anvendelsen af sprøjtemidler i BNBO.

Orbicon kan bistå både kommune og vandværk i processen fra den indledende vurdering af de enkelte BNBO til en aftale om beskyttelse af BNBO. Processen kan opdeles i tre hovedpunkter: 

 

bnbo_cirkel.

Behov for beskyttelse

Orbicon har udviklet et enkelt koncept til at vurdere beskyttelsesbehovet. Vi tager udgangspunkt i arealanvendelsen, den naturlige beskyttelse af magasinet og ikke mindst vandkvaliteten. Konceptet bygger på Miljøstyrelsens BNBO-vejledning (1) . 

Boringens værdi og betydning

Ikke alle boringer, hvor der er vurderet et beskyttelsesbehov, har reelt den værdi for vandværket, som begrunder, at vandværket skal betale for en beskyttelse. Det kan være boringens alder, kvalitet og betydning for den samlede indvinding, der betyder, at det ud fra en cost benefit analyse ikke giver mening at gennemføre en beskyttelsen. Orbicon har stor erfaring med boringsundersøgelser, borehulslogging og -video samt indretning af boringer og kildepladser i det hele taget. Vi kan på den måde hjælpe kommune og vandværk med en analyse af boringens værdi, og de alternative indvindingsmuligheder.

Aftale mellem lodsejer og vandværk 

Kommunen kan være facilitator for, at der skabes en aftale mellem vandværk og lodsejer om ophør eller nedbringelse af anvendelsen af sprøjtemidler. At få en aftale på plads er en lang proces, der starter med en politisk beslutning, møder med bl.a. landbrugsorganisationer, og endeligt flere ”kaffemøder” mellem kommune, vandværk og lodsejer, før en aftale er på plads. KL har udarbejdet paradigmer for sådanne frivillige aftaler (2). Orbicon har medarbejdere der har stor erfaring med lodsejeraftaler, både i forhold til grundvandsbeskyttelse, naturgenopretningsprojekter mv. Vi har også et samarbejde med HedeDanmark i forhold til skovrejsning. Orbicon kan således hjælpe med hele aftalekomplekset og kan bistå ved de reelle forhandlinger ved kaffebordet. 

 

Ny boring i 5 ha ny tilplantet skov ved eksisterende kildeplads

 

1: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/07/978-87-7038-093-5.pdf
2: https://mst.dk/media/180505/bnbo_rapport_juni_2019.pdf

Henrik Olesen

Geolog
+45 20 24 49 59

Carsten Christiansen

Markedschef
+45 51 72 70 73
Del denne side