Klimaforandringer får den sejlende drone på vandet

Klimaforandringer får den sejlende drone på vandet

11 juni 2019

De ændrede nedbørsmønstre påvirker vores vandløb. Samtidig er der store interesser på spil om natur, miljø og landbrugsproduktion, der giver efterspørgsel på viden og målinger.

Ole Smith og hans kolleger har travlt med at opmåle for tiden. De kan nemlig gøre det smart med en sejlende drone, der kan indhente mange data meget hurtigt i forhold til de traditionelle metoder. For nyligt var den en tur på den 300 år gamle  Arresø Kanal, som man kan se i klippet fra TV2/Lorry. Her målte den op, så man bl.a. kan sikre i forhold til klimaforandringer.

”Vi er i det hele taget inde i en rivende udvikling for tiden. Teknologien udvikler sig hurtigt, og det elektroniske hardware er blevet meget billigere og mere tilgængeligt. Det giver mulighed for analyser på baggrund af store mængder data, så vi kan sætte ind, hvor effekten er størst, undgå oversvømmelser og få den største miljø og naturkvalitet”, siger Ole Smith, der er sektionsleder og hydrolog i Orbicon. Sammen med forskere fra DTU og DHI har han fornyeligt skrevet et debatindlæg til Altinget om, hvordan man netop kan bruge den nye teknologi i forhold til fx målrettet regulering af landbruget.

Hydrometriske data kan skabe grundlag for at handle og beskytte byer og bygninger, og Orbicon har hjulpet mange kommuner og forsyninger med at sætte målestationer op. En stor del af dem kan findes på siden hydrometri.dk, hvor du kan finde online målestationer for vandløb i hele landet. 

Varslingssystemer og forebyggelse

”Vi har flere steder opsat varslingssystemer, så beredskab og beboere bliver advaret fx på SMS. Flere byer har som Vejle og Aarhus allerede bygget sluser og pumper og skabt bufferzoner i form af enge og søer. De kan lede vandet væk fra byen og på den måde forebygge oversvømmelser i intense regnperioder”, siger Ole Smith

For at det skal virke kræver det ifølge Ole Smith overvågning med moderne måleteknikker og mere data om vandløbet, end man normalt har tilgængeligt med de gamle måleteknikker. Du kan læse mere om nye måleteknikker i artiklen med Ole Smith i Ingeniøren. 

Ole Smith

Sektionsleder
+45 40 17 89 26
Del denne side