Hvad betyder den ny aftale om BNBO og pesticider for forsyningerne?

Hvad betyder den ny aftale om BNBO og pesticider for forsyningerne?

12 februar 2019

Det er svært at svare helt præcist på, men det kan være en god idé at kortlægge de mulige konsekvenser i forhold til den langsigtede planlægning.

Drikkevandet skal fremover beskyttes bedre mod pesticider. Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale, som blev præsenteret i januar 2019. Senest i 2022 bliver det forbudt at sprøjte i de fleste boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og de berørte landmænd skal have fuld kompensation herfor. I første omgang er det kommunerne, der sammen med landbruget og vandværkerne skal forsøge at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i områderne. Lykkes det ikke, bliver det op til taksationsmyndighederne at fastsætte erstatningen.

Selvom loven langt fra er færdig og detaljerne derfor heller ikke kendes, er det oplagt i god tid at undersøge mulighederne og ikke mindst konsekvenserne forbundet med ”den fulde kompensation”. 

Orbicon kan hjælpe forsyningen med at foretage konsekvensvurderinger ved både den nuværende og forskellige alternative indvindingsfordelinger. Vi kan samtidig sikre, at den rette kapacitet og kvalitet er til stede i forhold til forsyningens langsigtede strategi.

BNBO

Henrik Andersen

Fagleder, kildepladser
+45 21 25 90 74
Del denne side