Fremtidens tekniske gymnasium

Fremtidens tekniske gymnasium

26 marts 2018

(Visualisering: Kant Arkitekter)

Orbicon har i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab og entreprenør Anker Hansen & Co vundet et projekt, der skal skabe fremtidens tekniske gymnasium for eleverne på TEC H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. TEC H.C. Ørsted Gymnasiets elever og undervisere flytter fra de nuværende lejede lokaler på DTU over på den anden side motorvejen, hvor det splinternye gymnasie skal stå klar, når lejeaftalen med DTU udløber i 2020. 


Det nye gymnasium kommer til at være mere 8.000 m2 stort og planlægges at skulle have ti spor, der svarer til ca. 700 gymnasieelever. Særligt for byggeriet er gymnasiets ambition om at skabe en bygning, der leger med den traditionelle forståelse af undervisningslokaler og som derved skaber nye og bedre rammer for indlæring og trivsel for gymnasiets elever og undervisere. Med Helsingørmotorvejen som tætteste nabo skal gymnasiet ligeledes have en støjvæg, der reflekterer gymnasiebygningens arkitektoniske stil og forener bygning og støjafskærming.

Innovative undervisningslokaler med inspiration fra H.C. Ørsted

Det nye gymnasium skal afspejle TEC H.C. Ørsted Gymnasiets faglige værdier inden for teknologi og naturvidenskab, men henter også inspiration hos H.C. Ørsted selv. Fysikerens tanker om elektromagnetisme er tænkt ind i bygningens design, hvor udvalgte rum som undervisningslokaler, trapper og møderum er designet som spoler, der er omdrejningspunktet for bygningen.

Centralt for byggeriet er ambitionen om at skabe et visionært gymnasie, der udfordrer traditionelle undervisningsmetoder og som nytænker udformningen af undervisningslokaler, hvor der eksperimenteres med inddeling og indretning af rum. Således kommer det nye gymnasie til at have lokaler, der opfordrer til kreativitet og zoneopdelt teamundervisning, hvor der er plads til både praktisk og teoretisk læring. Bygningen skal fungere som en læringslegeplads, hvor arkitektur og indretning skal skabe de bedst mulige forhold for læring for gymnasieeleverne.

Orbicon kommer til at stå for ingeniørrådgivningen på projektet dækkende konstruktioner, installationsfagene samt ydelser omkring LAR, brand og akustik. 

”Vi ser frem til at komme i gang med projekteringen af det spændende byggeri, som falder i god tråd med vores nye organisationsstruktur, hvor projektet forankres i vores afdeling inden for kultur og undervisning. Det bliver et fagligt spændende projekt, hvor det flotte design skal følges op med innovative løsninger inden for ingeniørfagene således tid, pris og kvalitet går op i en højere enhed”

          - Thomas Japp Davidsen, afdelingschef i Industri og Erhverv, Orbicon

 

 

Charlotte Klarskov Andersen

Afdelingschef
+45 41 70 47 19
Del denne side