Flere følger vandstanden online

Flere følger vandstanden online

08 december 2017

Orbicon har den største samling af online hydrometriske vandløbsmålinger i landet, og målingerne er tilgængelige for alle på siden hydrometri.dk. På det seneste har storme og ekstreme regnhændelser øget interessen markant. Vandløbene går nemlig oftere over deres bredder – både ved vandstandsstigninger til havs og ved store nedbørshændelser. På Orbicons side hydrometri.dk sender målestationer data ind til siden, så udviklingen kan følges løbende.

Målinger kan give det fornødne overblik i forhold til beredskab, og det giver mulighed for varslinger - fx for dem der bor nedstrøms et vandløb.

- Vi har hjulpet flere kommuner med at sætte varslingssystemer op. En mulighed er et sms-varslingssystem, der automatisk advarer de tilmeldte, når vandstanden stiger over et vist niveau. Nogle steder er der koblet mere avancerede analyser og systemer på f.eks. 3 døgns prognoser, og man kan med den viden holde vandet tilbage ved hjælp af sluser eller vælge at oversvømme et udvalgt område, før vandet gør skade i byen, sige Ole Smith fra Orbicon.

Hydrometri.dk giver adgang til mere en 700 målestationer, og der er historiske data helt tilbage fra 1917. Flere og flere bruger sitet – fx beredskab, sportsfiskere og kommuner, og mange kommuner og forsyninger får sat målestationer op, som bliver koblet på hydrometri.dk.

Del denne side