Filterbeton skal klare kampen mod regnvandet

Filterbeton skal klare kampen mod regnvandet

13 marts 2020

Filterbeton er en permeabel beton, der kan filtrere og nedsive regnvand. Den vil bruge mindre co2 end normal beton, og man kan bruge nedknust beton til at lave materialet. Den lyse farve kan også mindske ophedningen af byer om sommeren. Nyt udviklingsprojekt er i gang med at undersøge og udvikle filterbeton til det danske marked.

Med massiv nedbør over Danmark og en samtidig voksende andel af bebyggede arealer står vi overfor udfordringer med underdimensionerede kloaksystemer – hvilket særligt bliver tydeligt ved skybrud, hvor store mængder regnvand presser vores kloaksystemer så meget, at de mange steder oversvømmer. Det går hårdt ud over boligejere, særligt dem med kælder, og særligt i byerne, hvor regnvandet ikke kan sive ned i store græsarealer.

Samarbejde om klimasikring
Klimaudfordringerne kræver nye løsninger til håndtering af regnvand, og en af disse løsninger kan være filterbeton. Teamet bag udviklingsprojektet består af Tredje Natur, Orbicon | WSP, Unicon, Betonværket Brønderslev, Aarsleff, Fabriksbetonforeningen og Teknologisk Institut.

Gitte Normann Munch-Petersen fra Teknologisk Institut er projektleder på samarbejdsprojektet, som er støttet af Miljøstyrelsen. Hun har store forventninger til løsningen, som er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologi.

- "Filterbeton kan få afgørende betydning for vores muligheder for at håndtere den stigende mængde regnvand vi oplever, særligt i vores byer, hvor filterbeton er en attraktiv løsning til klimasikring for fx offentlige og private bygherrer til sikring af byrum, gårdmiljøer, rekreative områder, p-pladser mv.", forklarer Gitte Normann Munch-Petersen.

Orbicon | WSP yder som ingeniører teknisk rådgivning, og vil også være med at få filterbetonen indarbejdet i konkrete projekter.

 - "Jeg ser et stort potentiale i filterbeton. Dels på grund af den evne det har til at tilbageholde miljøfremmede stoffer, inden de siver ned til grundvandet, og dels fordi det har det nogle strukturelle fordele, sammenlignet med de permeable belægninger, som vi anvender i Danmark i dag", siger Kristofer Volsing fra Orbicon | WSP.

Videreudvikling af drænbetonteknologi
Filterbeton er en overfladebelægning til lokal håndtering af regnvand. Via sin indre, porøse struktur sikrer filterbetonen effektiv nedsivning af overfladevand samt filtreringseffekt til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko. Filterbeton er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologi, der til trods for potentialet som en effektiv og bæredygtig LAR-løsning, kun ses anvendt få steder i verden. Dette skyldes primært manglende viden og erfaringer.

- "Med filterbeton er målet at tilbyde en belægningsløsning, der kan indgå i et holistisk samspil med byens øvrige vandhåndtering, hvor krav til vandforsinkelse, bortledning og nedsivning skal tilpasses de lokale krav og muligheder", forklarer Gitte Normann Munch-Petersen. 

Mindre CO2-aftryk

Med filterbetonløsningen er der særlig fokus på den arkitektoniske anvendelse af belægningen, brede muligheder for formgivning og farvespil. Derudover har filterbetonen har et reduceret CO2-aftryk sammenlignet med traditionel beton på grund af et lavere cementindhold. Samtidig er der også mulighed for genanvendelse ved iblanding af nedknust beton i ny filterbeton

Innovative bygherrer søges
Samarbejdsprojektet er startet i begyndelsen af året. Allerede nu søges bygherrer til at følge og præge projektet med henblik på konkret demonstration af det nye produkt i projektets sidste faser.

Demonstrationsprojekterne skal senest udvælges inden 2. halvår af 2020.

Del denne side