Fem råd til at undgå kulde og træk på arbejdet

Fem råd til at undgå kulde og træk på arbejdet

12 marts 2018

Endnu en lang vinter er over os, og mange sidder og fryser på arbejdspladsen, når der kommer kulde og træk. Det er gener, som kan føre til nedsat produktivitet, træthed, ømhed i kroppen og sygdom. Der er heldigvis nogle simple råd til at undgå de værste påvirkninger.

- Vi reagerer på træk ved at spænde musklerne, og det kan give hovedpine, nakkesmerter og stive fingre. Når vi arbejder i træk øges afkølingen af kroppen. Det gør vores reaktioner langsommere, koordinationsevnen dårligere og vores muskelstyrke mindre, som øger risikoen for overbelastning og arbejdsulykker. Derfor er temperaturen på din arbejdsplads vigtig for din trivsel, siger Peter Aufeldt, der er afdelingschef i Orbicon og har arbejdet med fysisk arbejdsmiljø i mere end 15 år.

Ifølge Arbejdstilsynet bør temperaturen ved let fysisk og stillesiddende arbejde ikke komme under 18 grader, og bør som udgangspunkt holdes på 20-22 grader. Der er mange faktorer er i spil, når man ønsker et optimalt indeklima. Men hvad kan du egentlig selv gøre i det daglige for at afhjælpe problemer med kulde og træk? 

Hvad kan du selv gøre?

  1. Den rette påklædning er vigtig - En af de måder, vi undgår at udsætte os for unødig kulde og træk i produktionslokaler er naturligvis at bruge den rette påklædning, og ved at begrænse arbejdstiden i kulden.
  2. Skærm af for kulden - Hvis du oplever træk, kan du opsætte læskærme af for eksempel plexiglas mod træk, det vil begrænse kulden. Du kan også få opsat gardiner eller persienner, der kan have den samme effekt som læskærme. 
  3. Ryk dig væk fra vinduet - Du bør som udgangspunkt rykke dig 10-15 cm fra vindueskanten, så du ikke er direkte eksponeret for kulden. Kulde og træk kan komme ind via kolde vægge og vinduer, og det kan desuden give kuldestråling i den umiddelbare nærhed. Derfor er det godt, hvis du ikke sidder direkte op ad vinduet.
  4. Luk døren - Det er en god idé at lukke dørene til de gangarealer og rum, der ikke er opvarmet. På den måde sikrer du, at temperaturen i andre lokaler ikke bliver påvirket af kulden. Derfor er åbne receptioner ofte udsat, da de i sagens natur er tæt på indgangspartier og er det første, man skal møde. 
  5. Hold radiatoren fri - Luftstrømmen fra radiatorerne bør ikke blokeres, og de bør ind imellem tjekkes for om termostaten ”hænger” eller om der er kommet luft i anlægget, så de opvarmer efter hensigten. 

Ældre bygninger er ofte udsat, da de kan have dårligere isolering, der skaber kuldenedfald og træk. I nye bygninger er årsagen til kulden ofte for lav indblæsningstemperatur eller træk fra ventilationsanlæg, døre eller lignende. 

Utætheder i facader, indgangspartier, samt dårligt fungerende varme- og ventilationsanlæg kan også give træk. 

Få professionel hjælp ude fra

Det er ikke altid, at du selv kan sikre dig mod kulde eller træk. I mere omfattende tilfælde kan der være behov for en renovering af en bygningsfacade, eller regulering af et varme- eller ventilationsanlæg.

Hvis du har forsøgt dig med de andre råd, og det stadig ikke helt slår til, så tag fat i en professionel rådgiver.

- Man kan som medarbejder være proaktiv og afhjælpe problemerne med kulde og træk i det små, men vi ser ofte et større behov på et overordnet plan for at gøre noget ved udfordringerne, siger Peter Aufeldt. 
 

Del denne side