Få mest muligt ud af at anlægsloftet er løftet

Få mest muligt ud af at anlægsloftet er løftet

02 april 2020

Få et strategisk overblik over, hvor det er muligt at færdiggøre og igangsætte projekter inden for rammerne af det løftede anlægsloft.

Orbicon | WSP og KLK (KLs Konsulentvirksomhed) har indgået et samarbejde for at kunne yde en optimal strategisk rådgivning til de danske kommuner. Vi kan sammen hjælpe jer med at få mest mulig værdi ud af, at anlægsloftet er fjernet, så indsatsen kommer samfund og borgere mest muligt til gavn.

Anlægsarbejdet er en god chance for et bæredygtigt og kærkomment ansigtsløft af rammerne i kommunen. Mangler din kommune ressourcer til at skabe strategisk overblik, udbudsteknisk rådgivning, modne og drive anlægsprojekterne, så kan vi bistå med ekstra hænder og ekspertise til at matche jeres behov.

Få hjælp til at igangsætte, prioritere eller idegenerere jeres anlægsarbejde

I 2020 er anlægsloftet for kommunerne fjernet. Det betyder, at kommunerne kan gå i gang med påtænkte renoveringer og anlægsarbejder, som ellers var tiltænkt de kommende år. Det er samtidig en kærkommen mulighed for at renoveret nedslidte rammer og få påbegyndt nye bygninger/anlæg – eventuelt koordineret med nødvendige klimatiltag og ændringer/renoveringer som understøtter klimatiltag og CO2 reduktion.

Har din kommune allerede likviditet og kan anlægge efter eget ønske, eller står din kommune i en situation, hvor I gerne vil ansøge fra lånepuljen og skal leve op til nogle bestemte kriterier? Vi kan hjælpe i begge scenarier. Men der skal både tænkes og handles hurtigt, da frisættelsen kun er for 2020. Derfor kan der være behov for særlig støtte og bistand i processen mod at få igangsat, prioriteret eller idegenereret.

Vi kan hjælpe med at danne overblik over muligheder for og realisering af:

  • Igangværende projekter
    • som kan suppleres og udbygges med eksempelvis et klimatilpasningsperspektiv
  • Projekter, som allerede er i udbud
    • hvor I ønsker en justering eller udvidelse
  • Fremtidige projekter og ”skuffeprojekter”
    • hvordan kan de modnes og accelereres i 2020
  • Indkøb af mere ”plug and play”-agtig karakter til indbygning i anlægsprojekter

En langsigtet planlægningshorisont

Med regeringens udmelding og forudsætningen om, at det skal gå hurtigt, kan flere kommuner stå med følgende udfordringer:

Mange kommuner har en del projekter, som er blevet udskudt grundet anlægsloftet. Det har for nogle kommuner affødt nødvendigheden i at afskedige medarbejdere/fagfolk på anlægsområdet. Det kan give udfordringer for en hurtig opskalering og vil derfor kræve en kapacitetsafklaring og hurtig opbygning.

Hvis der skal opskaleres på anlægsprojekterne, skal der genprioriteres i indsatserne. Hvilke parametre skal denne prioritering bestå i - økonomiske, kvalitetsmæssige, politiske og/eller CO2-reducerende klimavenlige interesser?

Tidshorisonten har også en betydning, idet der kan være en reel bekymring for, om loftet ligges på igen, og om de store projekter kan gennemføres indenfor tidsrammen af 2020 – eller om de store projekter kan betales efter den indførte dispensation omkring forudbetaling.

Der er derfor behov for en langsigtet planlægning, hvor flere af disse forhold vurderes og prioriteres. KLK og Orbicon │ WSP har begge mange års erfaringer med at lave analyse- og projektarbejde i kommunerne – det gælder også på dette område. Vi kan bistå med analyser, beregninger samt hjælp til genprioriteringen samt ideudviklingen af nye anlægsprojekter.

Vi er, baseret på tidspresset, klar på at bistå med det samme!

Du kan læse mere på KLK´s hjemmeside om:

Prioritering og pipeline og

Idégenerering

Få hjælp til at skrive ansøgning til lånepuljen på 500 mio. kr

Økonomisk pressede kommuner, hvor likviditeten er en hindring, kan ansøge midler til anlægsarbejdet. Vi kan hjælpe med at skrive ansøgninger og bidrage med gode projekter til anlægsarbejde, som der kan ansøges om midler til.

Rikke Ulslev Degn

Chefrådgiver
+45 92 43 23 04
Del denne side