Få hjælp til at håndtere den demografiske udvikling i kommunen

Få hjælp til at håndtere den demografiske udvikling i kommunen

03 april 2020

Det er kompliceret at få kapaciteten i dagtilbud og skoler til at følge den demografiske udvikling, og det kræver planlægning og analyser. Orbicon | WSP har slået sig sammen med KLK (KL´s Konsulentvirksomhed) for at kunne levere netop dette.

-    Det er en stor styrke at kunne kombinere KLK’s ekspertise og erfaring på skole- og dagtilbudsområdet samt deres kommunale knowhow med Orbicon | WSP’s ekspertiser inden for strategisk bygherrerådgivning, byggeri og drift. På den måde kan vi med udgangspunkt i kommunens strategi, servicemål og den eksisterende bygningsmasse se ind i de fremtidige behov, og finde en konkret, bæredygtig og realiserbar plan forankret i et stærkt ejerskab fra alle interessenters side, siger Rikke Ulslev Degn fra Orbicon | WSP.

Antallet af børn i dagtilbud forventes at stige frem mod 2025, og i samme periode falder antallet af skolebørn med op imod 20%. Et stærkt faldende børnetal på skoleområdet, kan gøre det vanskeligt for en kommune at sikre faglige og økonomisk bæredygtige tilbud i både de mindre og større lokalsamfund, og det kalder på innovative og utraditionelle løsninger på området. Orbicon l WSP og er gået sammen i et unikt samarbejde for at kombinere ekspertise omkring det byggede miljø, med ekspertise indenfor det kommunale område og organisation, herunder skole- og dagtilbudsområdet, for at udarbejde helhedsorienterede analyser og løsninger til gavn for den enkelte kommune og dens borgere.

Se brochuren for mere information.
 

Rikke Ulslev Degn

Chefrådgiver
+45 92 43 23 04
Del denne side