Få bedre indeklima på det åbne kontor

Få bedre indeklima på det åbne kontor

24 april 2018

Rigtig mange arbejder i åbne kontorlandskaber, også kaldet storrumskontorer. Tanken bag dem har været mere vidensdeling og samarbejde medarbejderne imellem, men arbejdsformen byder også på flere udfordringer.

Den store udbredelse af de åbne kontorlandskaber har været den største faktor inden for udviklingen og forandringen af indeklima i de senere år, vurderer Peter Aufeldt, Orbicons afdelingschef for arbejdsmiljø.    

Sideløbende med at nyere erhvervsbygninger ofte har glasfacader, medfører det ofte væsentlige temperatursvingninger, der er med til at forstærke et presset arbejdsmiljø med problemer som støj, akustik, temperaturstyring og træk, der har været kendte problemer i mange år på kontorer.

’’Det store problem er, at man ikke har mulighed for at tilpasse indeklimaet til én selv. Man er mere afhængige af hinanden, og man må lave nogle kompromisser,’’ siger Peter Aufeldt.

Temperaturen påvirker din præstation

Som hovedregel hedder det, at arbejdsgiveren højst kan gøre ca. 85 procent af medarbejderne i et åbent kontor tilfredse. Indeklimaet er med andre ord til forhandling.

Den mest behagelige temperatur for kontorarbejde ligger for de fleste på 21-22 grader, men der er ingen facitliste. Det er dog sikkert, at temperaturen har stor indflydelse på medarbejdernes præstation. Amerikanske forskere har nemlig fundet frem til, at for hver grad temperaturen falder fra det optimale niveau, falder præstationen 0,37 procent. Men den falder faktisk mere for hver temperaturstigning, 0,43 procent.

Bliv enige om, hvornår I lufter ud

Når man sidder mange mennesker sammen, opstår der hurtigere generende lugte, og derfor er udluftning vigtigt.

Men på åbne kontorer kan frisk luft være godt for nogle og betyde træk for andre, og elementer som madpakker og vådt overtøj i rummet kan øge behovet for at have vinduer stående åbne. Her kan et fælles sæt spilleregler på kontoret være en god idé.

Sidder du i det rigtige lys?

En undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut har vist, at medarbejdere placeret i vinduesrækken var mere tilfredse med både temperatur, luftkvalitet og støjniveau, end deres kolleger, der sad længere inde i rummet. Anbefalingen lyder, at man som udgangspunkt ikke skal sidde mere end 4-5 meter fra et vindue, hvis man kun får lys fra én side. Her er ovenlysvinduer ikke nok.

Lyset skal helst være en blanding af dagslys og kunstig belysning, og der skal være adgang til fælles loftbelysning samt individuelt arbejdslys, som bordlamper.

Regulérbar og bevægelig solafskærmning er derfor et krav, når der er tale om glasdominerede facader, så det, alt efter vejret, beskytter effektivt mod generende sol og lader nok lys strømme ind.

Solafskærmning fungerer mest effektivt udvendigt. Når først solen er trængt ind i bygningen, bliver dens stråler omsat til varme, og får indvendige solafskærmninger til at fungere som radiatorer.

Det åbne kontor kan presse det psykiske arbejdsmiljø

Det åbne kontorlandskab kan også have en effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Stress og dårligt samarbejdsklima sænker tolerancen over for problemer i de fysiske omgivelser og kan nedsætte kroppens immunforsvar.

Hovedpine og træthed kan altså både skyldes dårlig udluftning, en naturlig off-day, men også et dårligt forhold til kollegaerne.

Et andet aspekt er, at vores privatsfære ofte sættes under pres i et åbent kontorlandskab, da flere vil opleve det som sværere at bestille tid til lægen eller lignende.

Et forbedret psykisk arbejdsmiljø kan give en anden positiv oplevelse af et indeklima, man før følte sig presset af.

Få hjælp til at optimere storrumskontoret

Hos Orbicon rådgiver vi om alle tænkelige udfordringer ved storrumskontoret.

Det problem, vi oftest ser hos vores kunder, omhandler temperaturniveauer. Her kan der være tale om et behov for ventilering, solafskærmning og køling. Men vi står også parate med vores mangeårige erfaring inden for området til at levere andre løsninger på f.eks. støj- og akustikområdet, luftudfordringer, installationer etc.

’’Mange virksomheder ønsker at spare på energien i deres erhvervslejemål. Men det er vigtigt ikke at skære for meget eller de forkerte steder,’’ siger Orbicons Peter Aufeldt.

’’Flere arbejdspladser vælger at opsige deres serviceaftale på ventilationsanlægget for at spare. Det overlader arbejdet til virksomhedens eget tekniske personale, der måske ikke kan eller har lyst til at stå med ansvaret, og det går i sidste ende ud over anlæggets funktionsevne og indeklimaet,’’ tilføjer han.

Peter Aufeldt forventer, at byggeriet vil blive mere standardiseret fremover, der vil give en større mulighed for at opnå en mere ensartet, kvalitetssikret og bedre indeklimastandard.       

Forsøg med det personlige ventilationsanlæg, hvor man skaber sit eget mikroklima ved sit arbejdsbord ved hjælp af et ventilationsarmatur, har vist stor tilfredshed med indeklimaet for den enkelte. Det vil bidrage til bedre indeklima generelt, vurderer indeklimaforskere. De steder, hvor løsningen er blevet afprøvet, har man hæftet sig ved, at armaturerne er blevet vidt forskelligt indstillet.

Meget tyder altså på, at der er vidt forskellige behov og tolerancetærskler på en arbejdsplads, når det kommer til indeklimaet. Derfor kan vores rådgivning også være med til at øge den generelle trivsel, og i sidste ende komme virksomheden til gode.   

Del denne side