Danmarks første forureningshund

Danmarks første forureningshund

04 juli 2018

Hunden Louie er Danmarks første forureningshund. Han er specialtrænet i at finde selv meget små mængder af klorerede opløsningsmidler. Louie har lige fået sit certifikat, og er nu klar til nye opgaver.

"Vi har trænet intensivt gennem næsten et halvt år, og Louie reagerer på koncentrationer, der ligger langt under grænseværdierne. Faktisk er koncentrationerne så små, at vi ikke en gang ville kunne måle og registrere dem. Hundens næse er et ekstremt fintfølende måleinstrument", siger Mette Algreen Nielsen, der ud over at være Louies ejer arbejder i Orbicon og har en PhD i jordforurening.

Hunden lokaliserer kilden

Louie skal hjælpe med hurtigt og effektivt at lokalisere forureningskilderne. I dag borer man ned mange steder i et område for at lokalisere forureningen, og nogle gange er det næsten umuligt at finde kilden, fordi man ikke lige rammer det punkt, hvor den er lokaliseret. Her er det meningen, at Louie skal komme og finde det sted, man skal bore ned for at finde forureningskilden.

Andre gange kan man spore en forurening i drikkevandet, men kender ikke forureningskilden. Her kan Louie afsøge større områder og finde ud af, hvor man skal lede.

Louie er også trænet i at finde, hvor der slipper usunde dampe ind i bygninger, hvis de fx ligger oven på en forureningskilde. Derefter kan man tætne bygningen, der hvor dampene slipper ind, og ventilere under gulvet, så man kan opholde sig i bygningen uden at udsætte sig for sundhedsfare.

De klorerede opløsningsmidler er giftige både hvis de kommer i drikkevandet og på dampform, hvis de slipper ind i bygninger. Forureningen der blandt andet stammer fra renserier og virksomheder der har brugt stofferne til affedtning af metalemner, er en af de alvorligste forureningskilder i landet.

Ingen fare for hunden

Det skal lige siges, at Louie nyder at gå på arbejde og glæder sig til hver en opgave. Han lider ingen overlast da koncentrationerne er meget små, og det er i meget kort tid, han udsættes for dem.

"Der er et stort potentiale i at bruge sporhunde inden for forureningsområdet. Med hundens hjælp er jeg sikker på, at vi finder forureningskilderne både hurtigere og billigere. Og så er det en fornøjelse at arbejde med Louie. Vi er blevet rigtig gode kolleger", siger Mette Algreen Nielsen.

Louie har faktisk også en uddannelse som bombehund i bagagen, og han og Mette Algreen Nielsen har til tider haft en bibeskæftigelse med at undersøge fx krydstogtsskibe. Men nu er han blevet omskolet til at kunne spore forurening, så han i højere grad kan komme til at bruge sin fine næse. Louie er uddannet gennem specialhundetjenestefirmaet Danminar.

Mere om Orbicons forureningshund

 

 

Del denne side