Chloridazon i boringen – hvad nu?

Chloridazon i boringen – hvad nu?

27 marts 2018

Mange vandværker oplever for tiden et hidtil upåagtet pesticid chloridazon og at nedbrydningsprodukter herfra har fundet vej til grundvandsmagasiner og drikkevandsboringer. En af forklaringerne kan være boringens tilstand, som kan udgøre en væsentlig risiko for en hurtig spredning af miljøfremmede stoffer, fx chloridazon, uanset den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinet.

boringsundersøgelser sikrer kvalitet 

Orbicon har udviklet boringsundersøgelser netop for, at kunne undersøge disse lokale forureningsproblemer. Boringsundersøgelserne udføres af Orbicons erfarne geologer og teknikere, som er DDS-certificerede, og vi har mere end 20 års erfaring med boringsundersøgelser.

Med Orbicons boringsundersøgelser, gennemgås den enkelte borings synlige fysiske tilstand og eventuelle utætheder identificeres. Samtidig giver boringsundersøgelsen et mere fuldstændigt billede af boringens vandkvalitet og de konkrete muligheder, der er for, at forlænge boringens levetid. Derudover måles der på effektiviteten af både boring og pumpe, herunder også på fordelingen af indstrømning i filterniveau. 

Udbytte af boringsundersøgelsen

Efter boringsundersøgelsen udarbejdes der en rapport, der giver et helhedsbillede af den enkelte boring med præcise oplysninger om kapacitet, fysisk kvalitet og grundvandskemi. Hermed giver boringsundersøgelsen et vidensgrundlag, der kan indgå i forsyningens kvalitetssikring og anvendes i forsyningens arbejde med at sikre forbrugerne rent og godt drikkevand på bæredygtig og økonomisk forsvarlig vis, da rent grundvand og boring af god kvalitet er en forudsætning for levering af godt drikkevand. 

Ved spørgsmål, kontakt: 

Markedsansvarlig for Vandforsyning Carsten Christiansen: cach@orbicon.dk, tlf. 51 72 70 73 

Del denne side