Bondebyen i Lyngby får moderne gadekær

Bondebyen i Lyngby får moderne gadekær

06 juni 2019

Bondebyen i Lyngby får igen et gadekær, men i en moderne udgave. Det skal både tjene som et rekreativt mødested i landsbyen og modtage regnvand, så man undgår oversvømmelser og skader.

Bondebyen i Lyngby har tidligere oplevet oversvømmelser, og det vil man gerne undgå gentager sig. Et lidt kedeligt vejkryds i Bondebyen i Lyngby bliver forvandlet til et spildevandsteknisk anlæg forklædt som et hyggeligt grønt byrum. Det bliver blandt andet resultatet af en klimatilpasningsindsats, hvor vandet håndteres på overfladen. 

Den gamle fælleskloak og renseanlæggets kapacitet er allerede presset, og med de forventede klimaforandringer er der ikke længere plads til vandet. 

Ved at tage vejvand ud af kloakken, rense det og lede det ud i Mølleåen reducerer man belastningen. Alle vejriste i Bondebyens nordlige del nedlægges, og det man kalder hverdagsregn ledes til det grønne byrum, hvor det først ledes til rensning igennem beplantning og filtermuld og derefter opsamles og udledes til Mølleåen. Når der er skybrud, og anlægget er fyldt, ledes regnvandet på vejen (Gl. Lundtoftevej) ned i Mølleåen, hvor det ikke gør skade.
 

Mere inddragelse

Projektet startede allerede i 2013 med en medfinansieringsaftale imellem Lyngby- Taarbæk Forsyning og Kommunen, og i 2015 var projektforslaget klart, men blev efter nogle borgermøder lagt på hylden efter kritik fra borgere, som ikke var tilfredse. I 2017 blev det taget op igen, men denne gang med en tæt inddragelse af en følgegruppe, der repræsenterer et bredt udsnit af interessenter, hvis input er blevet indarbejdet i projektet. På den måde kommer projektet til at give større værdi til lokalområdet.

Projektet er en indsats i fokusområdet omkring den centrale del af Lyngby, som er udpeget i Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan, og bliver udført i samarbejde mellem kommune og forsyning med Orbicon som rådgiver. 

”Anlæggets udtryk - gadekæret og den omkringliggende forte (fælles areal midt i landsbyen, red.) - passer som element i den gamle Bondeby, men det har været vigtigt for os, at det bliver en moderne version af gadekæret med historiske referencer, og det ikke foregiver at være gammelt”, siger Camilla Ferguson, der er miljømedarbejder og projektleder i Lyngby- Taarbæk Kommune. 

Hovedformålet er, at vi skal klimatilpasse, men samtidig giver projektet et grønt byrum og elementer omkring trafiksikkerhed. Vejkrydset ændres, og den forskudte del af Peter Lunds Vej indsnævres for at give plads til det nye anlæg. Derudover bliver vejen hævet en smule nogle steder, og der laves bump på Gl. Lundtoftevej, så vandet ledes ned i anlægget og videre ned i Mølledammen. 

”Ud over at klimatilpasse, som betyder, at vi i det her tilfælde håndterer en del af hverdagsregnen uden om fælleskloakken, så skybrudssikrer vi samtidigt. Det betyder, at vi sørger for at lede vandet hen, hvor det ikke gør skade, når det regner kraftigt”, siger Camilla Ferguson.

Som rådgiver har Orbicon stået for både de ingeniørmæssige beregninger og den landskabelige bearbejdning og den nye trafikregulering.
 

Jesper Fog

Projekteringsleder
+45 20 20 40 60
Del denne side