BIM bringer mere viden til byggepladsen

BIM bringer mere viden til byggepladsen

09 marts 2018

Det digitale byggeri betyder, at ingeniører og arkitekter kan træffe bedre beslutninger på et databaseret grundlag. Trods digitaliseringen er medarbejderne stadig nøglen til succes, understreger Orbicons BIM-chef, Michael Porskær.

Den faste hånd og den spidse blyant er blevet udkonkurreret, når et byggeri skal tegnes og planlægges. For byggeriet et blevet digitalt. Medarbejderne laver 3D-modeller og Bygnings Informations Modellering (BIM) er blevet dagligdag. Ifølge BIM-chef hos Orbicon, Michael Porskær, er formålet med det digitale byggeri kort og godt at planlægge og bygge mere intelligent.

Men hvad vil det egentligt sige, at der bliver sat strøm til byggeprocessen? Ifølge Michael Porskær bliver der anvendt nye, digitale værktøjer, men det er ikke hele svaret. Måske vigtigere endnu er der nemlig tale om en fuldstændig ny måde at arbejde på, hvor bygningen bygges digitalt, før skovlen sættes i jorden.

Digitale legoklodser

Kort fortalt handler BIM om at tilføje information til et byggeri. Det er muligt at skabe objekter og så berige objekterne med informationer eksempelvis en stikkontakt med gruppenummer eller et vindue med type af solafskærmning. Gennem BIM er det så muligt konstant at have overblikket over, hvad det betyder, hvis man ændrer på antallet eller størrelsen af vinduer. Hvordan bliver energiforbruget eller behovet for ventilation for eksempel. 

Gennem BIM kan man ændre på objekterne og hurtigt overskue konsekvenser og eventuelle komplikationer. Sammenligner man objekterne med legoklodser, svarer planlægningen og skabelsen af byggeplaner altså mere om at stable digitale legoklodser frem for at tegne streger på et stykke papir.

”En væg er ikke længere fire streger, men et objekt du kan flytte rundt på”, siger Michael Porskær og henviser til, at når man op gennem 1990’erne benyttede computere til at lave plantegninger, så brugte man en maskine til at gøre håndens arbejde og tegne tegningerne. 

”Nu putter vi data ned i en model og trækker informationer derfra. Det er en grundlæggende, anderledes måde at gøre tingene på. Traditionelt har man tegnet med en pen, så brugte man en computer, men den eneste forskel var, at man gjorde stregen digital og ikke processen. Nu er processen også blevet digital og vi kan hurtigt optimere et byggeri ved at kunne rette ting i vores model”, fortæller Michael Porskær.

Laver fælles standarder

Ifølge BIM-chefen har Orbicon ikke blot arbejdet hårdt på, at få de måder at arbejde på implementeret. Selve metoden er også blevet forbedret.

”Hos Orbicon er vi er godt fremme i feltet i forhold til digitalisering, og der foregår blandt andet en masse standardisering i disse år” tilføjer han og forklarer, at standarder er nødvendige, hvis BIM for alvor skal kunne fungere. Det er således ikke blot i planlægningsfasen, BIM bliver anvendt. BIM bliver akkurat som byggeplanen brugt ude på byggepladsen, og derfor er det afgørende, at alle parter i hele processen benytter og forstår de samme standarder, så der ikke opstår forvirring og fejl.

”BIM bringer mere viden ud på byggepladsen”, siger Michael Porskær og forklarer, at det gør byggeriet billigere og bedre. Tidligere kunne man ved en fejl placere en ventilationskanal og et rør samme sted, så var man nødt til at løse dette på byggepladsen, når fejlen blev opdaget. Nu sparer man tid ved at undgå den slags fejl. Det digitale byggeri giver imidlertid også udfordringer.

”Nøglen til succes bliver, hvorvidt man ændre den klassiske måde at arbejde på i sin organisation. Det er ikke softwaren, der er udfordringen, men om man kan opkvalificerer medarbejderne, så de kan arbejde sammen på nye måder, siger Michael Porskær og understreger at netop opkvalificeringen af ansatte er noget, Orbicon har stor fokus på. Alene i 2016 og 2017 gennemførte virksomheden 50 kurser med mere end 350 deltagere.

”Gennem digitalt byggeri, kan vi bygge bedre og gennemføre projekterne hurtigere”, fastslår BIM-chefen.

Orbicon bag nyt digitalt værktøj

”Generiske føringsveje” er et projekt, hvor Orbicon forsøger at optimere den indledende fase i et byggeprojekt. Tanken er, at det især i begyndelsen af et byggeprojekt, er en fordel at have stor fleksibilitet, således arkitekten hurtigt kan afprøve forskellige idéer, og ingeniøren tilsvarende kan komme med forskellige løsningsforslag, før man lægger sig fast på en udformning af projektet.

Værktøjet er kommet til at hedde BIM-workflow og indeholder p.t. to forskellige moduler: Airflow og Generic Routing.
 

Ved spørgsmål, kontakt: 

BIM-chef Michael Porskær: mpor@orbicon.dk, tlf. 20 85 56 40

Artiklen er bragt i Vækst 1/2018

Del denne side