Billige boliger til flygtninge, studerende og skæve eksistenser

Billige boliger til flygtninge, studerende og skæve eksistenser

20 maj 2019

Boliger som studerende og flygtninge har råd til at betale og social vicevært til seks skæve boliger. Det er fokus for 106 nye Startbo-boliger i Holbæk i 2020 – og i Kalundborg og Næstved er det billige boligprojekt allerede etableret.

I Holbæk mangler de – som i mange af landets øvrige kommuner - billige boliger, og det blev i 2018 startskuddet til etablering af 106 nye Startbo-boliger, som unge, flygtninge og andre med mindre indkomst kan betale. Målet er at sikre, at unge på uddannelseshjælp kan få en fornuftig bolig, så de kan fokusere på deres uddannelse, og at flygtninge kan få ro omkring bolig og økonomi. En stor del af pengene til boligerne kommer fra den flygtningepulje, som regeringen afsatte for nogle år siden, og det er kommunen, der bestemmer, hvem der flytter ind i boligerne. 

Seks ”skæve” boliger med social vicevært 

Seks af Startbo-boligerne i Holbæk er ”skæve” boliger, som har deres egen sociale vicevært. Den sociale vicevært skal sikre trivsel for boligernes skæve eksistenser. De seks skæve boliger bygges lidt for sig selv ved siden af 100 regulære boliger. Det har været vigtigt med de seks skæve boliger at skabe trygge, sikre rammer for nogle mennesker, der lever lidt anderledes end flertallet, og som eksempelvis i perioder kan have brug for at trække sig og være i fred og ro”, siger projektleder Brian Hartmann Nielsen, Lejerbo. 
 

Væk med ligusterhækken og ud til fælles grill 

Selve boligprojektet er baseret på sunde og langtidsholdbare byggematerialer samt at skabe en arkitektur og landskabsarkitektur, som giver en god ramme for et socialt liv mellem husene med blandt andet gårdrumsoplevelse og understøttelse af et fælles udeliv for beboerne. Der er fælles områder med borde og bænke og mulighed for fælles grill, da ligusterhække og egen altan ikke nødvendigvis tiltaler den yngre generation. Samtidigt spares der på vedligehold, da beplantningen er anlagt som fritvoksende og uden store græsarealer at holde. 

Modulbyggeri giver billige boliger

For at kunne levere billige boliger er optimering af anlægsfasen nødvendigt.  Byggeriet tager udgangspunkt i modulbyggeri i ét eller to plan. Modulerne er baseret på samme byggeprincipper, udseendeog teknikløsninger fra boligprojekttil boligprojekt. Modulerne laves på fabrik, hvilket giver en optimeret byggefase, som samtidigt ikke er påvirket af det danske klima. På den måde bliver byggetiden reduceret og kvaliteten bedre.

Billig drift tænkt ind fra start 

Billig drift er også tænkt ind fra start. Der er blandt andet etableret teknikrum for vand, varme og ventilation udenfor hver bolig, så de kan tilgås af driftspersonale uden aftaler om at komme ind i boligerne.
 

Del denne side