Big data analyseplatform til forsyninger

Big data analyseplatform til forsyninger

05 marts 2018

Big data analyseplatform til forsyninger

Som noget helt nyt har vi udviklet den første Big Data analyseplatform til forsyninger i landet. Platformen giver en unik mulighed for indsigt i forsyningens infrastruktur og giver for eksempel svar på, hvor der er en høj grad af uvedkommende vand i ledningsnettet eller hvilke dele af ledningsnettet, som er i dårlig stand og derfor vil kræve et nærmere eftersyn.

- Vores nye analyseplatform giver forsyningerne mulighed for at prioritere indsatsen efter behov. I stedet for efter tv-inspicere fx 2 % af ledningsnettet om året, kan man vælge at gøre det der, hvor analysemodulet påpeger en reel risici, siger Anders Tvegaard, direktør i Orbicon Informatik.

Den ny platform hedder data|APEX, og den kan bruges af alle forsyninger – ikke kun dem der anvender Orbicon Informatiks ledningsregistreringsprogrammer.

data|APEX henter ikke kun data fra det enkelte forsyningsselskab. Det samler ledningsregistreringsdata på tværs af en lang række forsyninger og kobler det med data fra relevante nationale registre over jordarter, grundvandsstand, nedbør, osv. Det giver en mere præcis viden om den enkelte lednings tilstand og restlevetid, end den enkelte forsyning selv kan producere.

Beslutninger på højt vidensgrundlag

Analyseplatformen er en helt ny mulighed for beslutningsstøtte. Resultaterne bliver vist på dynamiske kort, og det er let at få overblik og sammenligne forskellige beslutningsscenarier.

- Der er mange penge at spare i at tv-inspicere de rigtige steder og i at identificere risici og håndtere dem, før der sker noget. Vores nye platform giver forsyningerne en helt ny mulighed for at være forudseende og handle rettidigt, siger Anders Tvegaard.

Platformens motor er baseret på cloud computing. Den bygger på machine learning og AI-teknologier, som giver en unik dynamisk forståelse, hvor systemet løbende lærer af de store datasæt og bliver bedre til at identificere problemer og genkende situationer eller tilstande over tid.

De første kunder er allerede i gang med at få implementeret data|APEX, og Orbicon Informatik har oplevet stor interesse i løsningen fra både danske og udenlandske forsyninger.

Del denne side