Bier i byen

Bier i byen

15 januar 2018

Hobby-biavl er en stigende interesse blandt byboere – og det er faktisk en rigtig god idé med sværmeri i haven, siger landskabsforvalter i Orbicon.

Der har så at sige været en del summen om bier gennem året – blandt andet om det produktive insekt har gode nok vilkår på landet. Men i byerne trives bierne glimrende. Frederik Jensen er landskabsforvalter i Natur og Miljø i Orbicon og privat er han biavler, en hobby han har til fælles med sin far, hvis have – eller rettere tag på garagen – vi besøger i dagens anledning. Her står to klassiske bihuse i træ og to moderne, som mest af alt ligner opbevaringskasse i grøn flamingo, hvilket det sådan set også er. Frederik Jensen har selv seks bistader, som står ved Fredensborg Slot. Han høster godt 250 kg honning om året, hvor lidt går til eget forbrug, noget sælges til slottet og resten sælges fra delikatessebutikker.

Hvorfor er det en god idé at have bier i byen?

"Der er masser af forskellige blomster, som er biernes fødegrundlag, lige fra tidligt forår til langt hen på sensommeren. Der er lidt varmere inde i byen end ude på landet, hvilket især er en fordel forår og efterår, og det er faktisk en hobby, der kan dyrkes i enhver have, uden det generer naboen. Der er masser af biodiversitet i gamle villahaver, biavl gavner planter og blomster, og så giver det sød honning. Udfordringen i nogle områder udenfor byerne, er sprøjtegifte, for få vilde blomster og dermed for ensartet kost for bierne. De bistader, der giver allerbedst, er som oftest placeret i byerne."

Hvad er det for en type naturhobby for dig?

"Det er særdeles afstressende. Bierne fortæller dig straks, hvis de oplever stress og jag fra din side – så bliver de sure, og du bliver nødt til at skrue tempoet ned. I deres aktive sæson i sommerhalvåret ser jeg til dem hver 8.-10. dag, og så høster jeg tre gange på en sæson. Bier er som udgangspunkt ikke aggressive, men du skal alligevel ikke lægge dig til at solbade ved siden af et bistade, hvor du lige har taget deres honning. Det er jo egentlig lidt underligt at have et insekt som sin hobby, men det er spændende at arbejde med naturen på den måde – det er en kompliceret superorganisme, som er vildt fascinerende."

Vidste du det om bier?

Et bistade består af en dronning, op til 100.000 arbejderbier og nogle hundrede droner (hanbier, hvis opgave kun er at befrugte dronningen). Bierne er aktive fra midt april til midt september. Om vinteren dør de gamle trækbier, og der er 5-10.000 tilbage. De skal fodres med sukker, da honningen er blevet høstet.

I Danmark er der cirka 170.000 bifamilier. Der har været væsentligt flere. Under 2. Verdenskrig fik man ekstra sukker-rationeringsmærker, hvis man havde bier, og derfor var interessen stor, da overskydende sukkermærker kunne sælges. Der var cirka 280.000 bifamilier umiddelbart efter krigen.

Førhen indfangede man de vilde bier, slog bifamilien ihjel i slutningen af sæsonen og høstede honningen. Vilde honningbier er i dag meget sjældne i Danmark. Kun fordi biavleren løbende bekæmper miderne med biologiske syrer og driftsmetoder, kan honningbierne overleve i Danmark.

Frederik Jensen, biavler.

bier i byen

Del denne side