3D-opmåling samles i en punktsky

3D-opmåling samles i en punktsky

25 januar 2018

Brabrand Boligforening står over for en omfattende renovering i to af deres afdelinger. Dog kan man ikke være sikker på, at de eksisterende tegninger over bygningen er svarende til virkeligheden, så det er altafgørende at skabe et ordentligt grundlag for at opnå et succesfuldt resultat. Derfor har Orbicon skiftet den traditionelle tommestok ud med en digital 3D-opmåling.

Fortiden har gjort os klogere 

Tidligere erfaringer har vist, at bygningsmodeller af eksisterende bygninger, der er blevet digitaliseret ikke altid har stemt overens med virkeligheden. Eksempelvis har vinduespartier og andre detaljer ikke været opdateret, men når man skal renovere en facade, er den slags detaljer afgørende for resultatet. Hvis man vælger at lave en bygningsmodel ud fra gamle tegninger, er man nemlig ikke sikker på at stå med et godt grundlag for det videre arbejde.  

- Det handler om at afstemme forventningerne til det digitale grundlag. Hvis man stoler blindt på gammelt tegningsmateriale kan det nemlig være, at det ender lidt anderledes, end man først havde planlagt, siger René Wieben Andersen, der er BIM Manager i Orbicon og arbejder på projektet.

Som bygherrerådgiver på Brabrand Boligforenings facaderenovering opfordrede Orbicon til at få foretaget en 3D-scanning. I et samarbejde med BIM Capture er der derfor anvendt en lacerscanner til at måle udvendige data ved hjælp af en masse punkter, en såkaldt punktsky, så man med disse kan lave en præcis model af bygningen. 

- For boligforeninger, hvor man taler meget om besparelser i driften, så gælder det om at superoptimere, der hvor vi kan. Ved at få lavet en bygningsmodel, der er digital, kan den også bruges udover renoveringen til indflytnings- og fraflytningssyn og i driften. Så for os har det været vigtigt med en rådgiver, der har den nødvendige tekniske forståelse til at sikre et grundlag, der også kan bruges fremadrettet, siger Morten Meldgaard Christensen, der er projektleder hos Brabrand Boligforening. 

Klædt på med den rigtige teknologi

Scanningen af Brabrand Boligforenings facade er i første omgang lavet for et testområde, og anden runde med scanning og modellering af det resterende skal nu i gang. 

- Ved facaderenoveringen har det været meget vigtigt for os at skabe et grundlag, der er så præcist som muligt. Dertil er det også vigtigt, at den data modellen indeholder, faktisk kan bruges til noget. Hvis der er for få detaljer, kan det ikke bruges, men hvis der omvendt er for mange, forvirrer det mere end det gavner, siger René Wieben Andersen.

Når man vælger at lave et testområde, betyder det selvfølgelig, at man skal lave scanninger af to omgange, men til gengæld kan man være helt sikker på, at der bliver afleveret et produkt, der er lever op til alles forventninger og har en kvalitet, der kan bruges i det videre arbejde.

- Selvom det tager længere tid at skulle scanne to gange, så er det en rigtig god idé med et testområde. Vi har haft muligheden for at få tilføjet emner, som gav god mening i forhold til den fremtidige drift og afstemt 3D-modellen med den projekterende rådgiver. Det gør også, at vi nu ved, hvad vi har brug for helt ned i detaljen, så når vi skal i gang med de næste sager, kan vi lave et udbud og få en pris på det, som vi præcis har brug for. siger Morten Meldgaard Christensen.

Med en 3D-opmåling har Brabrand Boligforening dermed fået et mere robust grundlag for den videre projektering af facaderenoveringen, men også til efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

3D-opmåling giver resultater på bundlinjen

Selvom det ikke er billigt at få lavet 3D-opmålinger, kræver det adskillige mandetimer, hvis man manuelt skal måle alle flader og detaljer med tommestok. 

- 3D-tilgangen med en punktsky er særdeles fordelagtig, fordi alt er opmålt på grund af scanningen. Efterfølgende kan man tage alle de mål, man overhovedet vil. Altså fra punkt a-b eller punkt a-x. Det kan man ikke ved en traditionel manuel opmåling, for der findes kun de mål, der reelt er foretaget, siger Michael Porskær, der er BIM-chef i Orbicon. 

Desuden kommer det til at koste mere i udførelsesfasen, hvis man ikke fokuserer på at skabe et ordentligt grundlag, for så kan der være mange rettelser og opfølgningsarbejde, hvis tegningerne og virkeligheden ikke stemmer overens.

 

Illustration 1: Bygningen scannes med en laserscanner, der skaber en masse punkter på bygningens overflade.

Illustration 2: Med punktskyen som baggrund modelleres en bygningsmodel, der danner grundlag for den videre projektering.

 

For spørgsmål, kontakt: 

BIM-chef Michael Porskær: mpor@orbicon.dk, tlf. 20 85 56 40
BIM Manager René Wieben Andersen: rewa@orbicon.dk, tlf. 40 24 69 20 

Del denne side