Kulbaneparken

En 40.000 m2 stor park skal skabe nye byhaver, mødesteder og aktiviteter for børn og voksne i Kulbanekvarteret i den sydvestlige del af København.

Et samlingssted for kvarterets beboere

Københavns Kommune, Teknik og miljøforvaltningen og Byens Fysik vil sammen skabe en ny park, der skal skabe flere muligheder for aktiviteter til glæde for Kulbanekvarterets beboere. Parken skal ligge i Kulbanekvarteret i Valby, tæt på det gamle grønttorv på grænsen til Hvidovre kommune. Parken skal både indeholde en bemandet legeplads til børn og unge mellem 9-17, træningsfaciliteter, en aktivitetssti, et fælleskøkken og 50 byhaver til glæde for kvarterets beboere. Den vil desuden have et regnvandsbassin, som skal håndtere regnvand fra bl.a. banegraven ved den nye togbane mellem København og Ringsted. Regnvandsbassinet skal være en del af det samlede byrum, med mulighed for at indgå i læring, leg og bevægelse.

Kulbaneparken laves i tæt dialog ved beboerne i Kulbanekvarteret, der løbende har haft mulighed for at have indflydelse på projektets tegninger. Dialogen har blandt andet ført til en friluftsscene til de ældre beboere, da beboere på et møde efterspurgte flere aktiviteter til ældre. Desuden har dialogen betydet et stort fokus på byhaver, da der var stor efterspørgsel på disse blandt beboerne i området.

Design skal imitere historisk eksplosion

Parkens faciliteter er designet med baggrund i kvarterets historie, hvor eksplosionen af Valby Gasværk i 1964 spillede en stor rolle, da det påvirkede en mange af områdets beboere. Parken er derfor designet med en kerne i midten, hvorfra der udspringer linjer af planter, der skal repræsentere eksplosionen, mens sort grus skal repræsentere kullet fra det gamle gasværk. Dele af parken vil dog ikke være en del af dette design, men vil i stedet blive etableret varieret beplantning. 

 

KulbaneparkenFNS verdensmål

et alsidigt projekt

Projektet udføres med BOGL som totalrådgiver og Orbicon som underrådgiver. I projektet er Orbicon blandt andet ansvarlig for den tekniske rådgivning på klimatilpasning og overfladeløsninger på terræn, konstruktioner, arbejdsmiljø- og sikkerhedskoordinering, og kunstgræsbane, biodiversitet og trafikplanlægning. Orbicon har været en del af projektet siden foråret 2018, og Kulbaneparken forventes at stå færdig i 2020.

Jens Lauritz Hansen

Markedsansvarlig
+45 23 72 68 82
Projekt
Bygherre
Københavns Kommune
Størrelse
40.000m2
År
2018-2020
Beliggenhed
Valby
Samarbejdspartnere
Landskabsarkitekt
BOGL
Kompetencer
Rolle
Underrådgiver