Nyheder

Video om klimatilpasning

13
juni
2017

Vi kan noget med klimatilpasning i Danmark, og det har vi lavet en video om. Videoen blev vist på EFCA-konferencen i København den 1.-3. juni, hvor de europæiske rådgivere mødtes, og den blev vist under Orbicons præsentation til det Kongelige besøg i Sverige i slutningen af maj.

Administrerende direktør Jesper Nybo Andersen viser Københavns første klimatilpassede plads, Tåsinge Plads, frem, og han får beskeder omkring nye projekter fra andre Orbicon-medarbejdere.

 

Muslinger skal rense vandet i Aarhus Havn

12
juni
2017

Kan man bruge naturens egne rensemekanismer i fremtiden og således fokusere på billig, bæredygtig og innovativ udvikling indenfor vores rekreative marine områder?

Orbicon arbejder sammen med Aarhus Kommune og COWI om et udviklingsprojekt, der skal undersøge og dokumentere muslingernes evne til at rense havnevandet i Århus Havn for sundhedsskadelige bakterier og skabe klarere vand. Projektet løber fra badesæsonens start i juni 2017 og til april 2018, og har bl.a. til formål at undersøge om muslingerne kan bruges til at forbedre badevandet i havnen, hvor muslingerne allerede er en...

Orbicon flytter til DGNB-certificeret domicil

30
maj
2017

Orbicon har fået vokseværk, og kontorlokalerne i Ballerup og Roskilde er blevet for små til de mange ansatte. Derfor har Orbicon bygget et nyt, bæredygtigt domicil i Høje Taastrup, ca. 20 kilometer vest for København, der skal huse medarbejderne fra de to lokationer i ét samlet Hovedstadskontor på 7000 kvm.

Tværfagligheden skal blomstre

Beslutningen om et fælles Hovedstadskontor i stedet for to selvstændige kontorer udspringer af et ønske om at styrke det tværfaglige samarbejde. Ved at samle en bredere palette af fagligheder under samme tag, bliver det nemmere at bruge de...

Hvordan måler vi klimaprojekters merværdi?

27
april
2017

Klimaforandringer er i disse år en af de helt store udfordringer for kommuner og virksomheder, men klimatilpasning rummer samtidigt et stort potentiale for at skabe merværdi efterhånden som vi udvikler vores byer og landskaber. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi måler disse projekters merværdi.

Ved klimatilpasningsprojekter kan det være vanskeligt at trække erfaringer med fra projekt til projekt. Det kan der være adskillige årsager til, men ofte bliver der ikke foretaget en lille evaluering efter et afsluttet projekt. Vi er straks videre til det næste nye og spændende projekt....

Orbicon åbner kontor i Island

18
april
2017

Orbicon indvier den 10. april et kontor i Reykjavik. Det går rigtig godt i Grønland, og nu vil vi bruge vores viden i andre egne af Nordatlanten. Orbicon Arctic, der er den grønlandske del af Orbicon, har indtil nu heddet Orbicon Grønland og med navneændringen er ønsket at signalere en mere international arktisk profil. Samtidig havde Orbicon Grønland efterhånden fået slået sit navn fast som en Grønlandsk Ingeniørvirksomhed, så det nu var naturligt at skifte navn.

- Vi startede med to mand og et kontor i Nuuk for seks år siden, og nu er vi snart 20 mand og har også projektkontor i...

sØnæs vinder Bæredygtig Beton Prisen 2017

31
marts
2017

Bæredygtig Beton Prisen er en publikumspris uddelt af Dansk Beton i Dansk Byggeri, som sØnæs vinder for kreativ og bæredygtig brug af beton. I én og samme løsning sikrer sØnæs borgerne mod klimaforandringer, skåner miljøet og beriger viborgenserne med en rekreativ bypark. 

Viborgs borgmester Torsten Nielsen er stolt over den 10 hektar store rekreative klimapark.

- Endnu en gang kan jeg sige ”godt gået” til sØnæs! Vi fik en innovationspris i 2015 og en klimapris i 2016. Nu kan vi glæde os over, at sØnæs også står som et godt eksempel på, hvordan beton kan tænkes ind i et...

Hvordan undersøger man det psykiske arbejdsmiljø?

30
marts
2017

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.

Det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden kan undersøges på forskellige måder, men hvilken er så den bedste? Det spørgsmål er der ingen facitliste til. Det kommer helt an på virksomhedens opbygning og kultur.

Gå dialogvejen – også med spørgeskema

I nogle virksomheder har man lettere ved at tale...

Digitalisering af dansk byggeri

27
marts
2017
Orbicon bruger ikke tynde modeller

Vi satser derimod kraftigt på arbejdet med digitale modeller inden for byggeri. Modeller der indeholder store mængder af data om næsten alt i bygningen.

Orbicon har en vision om at gå forrest i den digitale udvikling inden for dansk byggeri. Vi siger farvel til den sorte skole med papir og blyant og arbejder i digitale 3-D modeller, med konsistente data om bygningens detaljer – i daglig tale kaldet BIM (Bygnings Informations Modellering).

I 2016 gennemførte Orbicon 45 kurser med mere end 300 deltagere. Vi har lavet e-læringsmoduler til...

Første skole i Danmark med DGNB-certificering

24
marts
2017

I et roligt område i den nordlige del af Frederiksberg ligger et bygningskompleks, der udgør Skolen på Duevej. Skolen er gået med i et pilotprojekt, hvor den nye bygning på skolens adresse som den første i Danmark skal certificeres efter den såkaldte DGNB standard, der ikke kun udmærker sig ved, at materialerne skal være af høj og bæredygtig kvalitet, men også indeholder krav til sociale og økonomiske overvejelser.

DGNB-certificeringen, som er udvalgt som en standart af Green Building Council Denmark, udmærker sig ved dels at være innovationsfremmende og dels ved at være...