Nyheder

Ærøs el-færge baner vejen

08
september
2017

Ærø får en ny elfærge, der skal sejle hele 22 sømil mellem opladning. Teknikken er ny, og projektet har derfor modtaget udviklingsstøtte af EU. Orbicon har som rådgivende ingeniør hjulpet med at projektere ombygningen af færgelejerne, samt planlægning af overgang fra gammel til ny færge i de tre havne; Søby, Faaborg og Fynshav, hvor den kommende elfærge skal sejle.

"I stedet for at få bygget en ny dieselfærge var det oplagt at få en el-færge. Man kan sige, at det var et modigt valg, da teknologien ikke var fuldt udviklet, da vi gik i gang. Men teknologiudviklingen har været en...

Guldcertificeret domicil officielt indviet

31
august
2017

Fredag d. 25 august inviterede Orbicon indenfor til den officielle indvielse af det nye bæredygtige domicil, som Orbicon har fået bygget i Høje-Taastrup.

Orbicon fik guld i DGNB

Med det nye domicil var ønsket at skabe de mest inspirerende rammer at arbejde i. Domicilet skulle lægge op til samarbejde på tværs af afdelinger, arbejdsmiljøet skulle være i top, og det skulle være bæredygtigt, så det matchede Orbicons egne værdier. Dén vision har betalt sig. Det nye domicil er nemlig blevet guldcertificeret efter DGNB-standarden med en bemærkelsesværdig indeklimascore. Direktør for Green...

3D-digitalisering erstatter traditionelt papir

30
august
2017

Med udbygningen af Nyt Hospital Herlev har Region Hovedstaden sammen med Orbicon og entreprenøren NCC valgt at satse på en fuld digital model over byggeriet. Dermed er den sorte skole med papir og blyant erstattet af en digital bygningsmodel i 3D, der er benyttet som grundlag for opførelse af blandt andet de bærende konstruktioner.

”Ved Herlev Hospital har arbejdet med modellerne været en flertrinsraket. I udbudsfasen er 3D-modellen brugt til at udtage mængder på bygningsdele, NCC har brugt vores modeller til at afsætte bygningen og direkte udtage al geometri, og entreprenøren har...

Udviklingsfællesskab om regnvandshåndtering og natur

22
august
2017

20 kommuner og 20 forsyninger er gået sammen i et udviklingsfællesskab om regnvandshåndtering og natur. Med det kommende tredje udviklingsmøde, åbner udviklingsfællesskabet op for nye deltagere og interesserede.

I slutningen af 2016 inviterede Orbicon for første gang en række kommuner og forsyninger til Orbicons udviklingsfællesskab som også er en del af Erhvervs Ph.d.-projekt ”Intelligent styring af udledning” i samarbejde mellem Orbicon og Aalborg Universitet. I spidsen for projektet står Ph.d.-studerende Anja Thrane Hejselbæk Thomsen.

Udviklingsfællesskabet består i dag af...

Generationsskifte i Orbicon

22
august
2017

Per Christensen bliver ny administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Orbicon, hvor han skal sikre og udvikle Orbicons position i markedet, herunder en yderligere internationalisering af
virksomheden.

Per Christensen får første arbejdsdag den 1. september og afløser den tidligere administrerende direktør Jesper Nybo Andersen, som har valgt at gå på pension efter mere end 16 år som øverste leder af Orbicon. Per Christensen kommer senest fra en stilling som Executive Director i Rambøll, hvor han også var en del af direktionen i Rambøll Danmark. Oprindeligt er han uddannet...

Dagene er talte for verdens første havvindmøllepark

21
juni
2017

Vindeby havvindmøllepark ved Lolland blev bygget i 1991, og efter mere end 25 år er den slidt og overhalet af udviklingen inden for vindmølleindustrien. Dengang var det ”State of the art” og starten på en rivende udvikling. I dag producerer én enkelt af de største havvindmøller det samme som hele Vindeby havvindmøllepark. Derfor fjerner DONG nu vindmøller og fundamenter fra området.

Miljøkonsekvenser skal undersøges

Orbicon har lavet et miljøvurderingsprogram for DONG og undersøgt de mulige miljøkonsekvenser ved at fjerne havvindmølleparken. Det er nemlig også første gang, at man...

Harrestrup Å binder 10 kommuner sammen

20
juni
2017

Orbicon skal stå for den største sammenhængende, grønne planlægning i Hovedstadsområdet siden Fingerplanen: Planlægningen af Harrestrup Å-forløbet.

Åen gennemløber i alt ti kommuner og udgør en samlet blå-grøn struktur, som for første gang planlægges hydraulisk men også landskabeligt på tværs af kommunegrænserne. Der arbejdes i en tre faset hydraulisk model for det 80 kvadratkilometer store opland – så komplicerede beregninger er ikke tidligere gennemført i så stort et opland, og der er undervejs gjort mange erfaringer omkring dynamikken i å-systemet.

HOFOR varetager...

Video om klimatilpasning

13
juni
2017

Vi kan noget med klimatilpasning i Danmark, og det har vi lavet en video om. Videoen blev vist på EFCA-konferencen i København den 1.-3. juni, hvor de europæiske rådgivere mødtes, og den blev vist under Orbicons præsentation til det Kongelige besøg i Sverige i slutningen af maj.

Administrerende direktør Jesper Nybo Andersen viser Københavns første klimatilpassede plads, Tåsinge Plads, frem, og han får beskeder omkring nye projekter fra andre Orbicon-medarbejdere.

 

Muslinger skal rense vandet i Aarhus Havn

12
juni
2017

Kan man bruge naturens egne rensemekanismer i fremtiden og således fokusere på billig, bæredygtig og innovativ udvikling indenfor vores rekreative marine områder?

Orbicon arbejder sammen med Aarhus Kommune og COWI om et udviklingsprojekt, der skal undersøge og dokumentere muslingernes evne til at rense havnevandet i Århus Havn for sundhedsskadelige bakterier og skabe klarere vand. Projektet løber fra badesæsonens start i juni 2017 og til april 2018, og har bl.a. til formål at undersøge om muslingerne kan bruges til at forbedre badevandet i havnen, hvor muslingerne allerede er en...

Orbicon flytter til DGNB-certificeret domicil

30
maj
2017

Orbicon har fået vokseværk, og kontorlokalerne i Ballerup og Roskilde er blevet for små til de mange ansatte. Derfor har Orbicon bygget et nyt, bæredygtigt domicil i Høje Taastrup, ca. 20 kilometer vest for København, der skal huse medarbejderne fra de to lokationer i ét samlet Hovedstadskontor på 7000 kvm.

Tværfagligheden skal blomstre

Beslutningen om et fælles Hovedstadskontor i stedet for to selvstændige kontorer udspringer af et ønske om at styrke det tværfaglige samarbejde. Ved at samle en bredere palette af fagligheder under samme tag, bliver det nemmere at bruge de...

Hvordan måler vi klimaprojekters merværdi?

27
april
2017

Klimaforandringer er i disse år en af de helt store udfordringer for kommuner og virksomheder, men klimatilpasning rummer samtidigt et stort potentiale for at skabe merværdi efterhånden som vi udvikler vores byer og landskaber. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi måler disse projekters merværdi.

Ved klimatilpasningsprojekter kan det være vanskeligt at trække erfaringer med fra projekt til projekt. Det kan der være adskillige årsager til, men ofte bliver der ikke foretaget en lille evaluering efter et afsluttet projekt. Vi er straks videre til det næste nye og spændende projekt....

Orbicon åbner kontor i Island

18
april
2017

Orbicon indvier den 10. april et kontor i Reykjavik. Det går rigtig godt i Grønland, og nu vil vi bruge vores viden i andre egne af Nordatlanten. Orbicon Arctic, der er den grønlandske del af Orbicon, har indtil nu heddet Orbicon Grønland og med navneændringen er ønsket at signalere en mere international arktisk profil. Samtidig havde Orbicon Grønland efterhånden fået slået sit navn fast som en Grønlandsk Ingeniørvirksomhed, så det nu var naturligt at skifte navn.

- Vi startede med to mand og et kontor i Nuuk for seks år siden, og nu er vi snart 20 mand og har også projektkontor i...

sØnæs vinder Bæredygtig Beton Prisen 2017

31
marts
2017

Bæredygtig Beton Prisen er en publikumspris uddelt af Dansk Beton i Dansk Byggeri, som sØnæs vinder for kreativ og bæredygtig brug af beton. I én og samme løsning sikrer sØnæs borgerne mod klimaforandringer, skåner miljøet og beriger viborgenserne med en rekreativ bypark. 

Viborgs borgmester Torsten Nielsen er stolt over den 10 hektar store rekreative klimapark.

- Endnu en gang kan jeg sige ”godt gået” til sØnæs! Vi fik en innovationspris i 2015 og en klimapris i 2016. Nu kan vi glæde os over, at sØnæs også står som et godt eksempel på, hvordan beton kan tænkes ind i et...

Hvordan undersøger man det psykiske arbejdsmiljø?

30
marts
2017

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.

Det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden kan undersøges på forskellige måder, men hvilken er så den bedste? Det spørgsmål er der ingen facitliste til. Det kommer helt an på virksomhedens opbygning og kultur.

Gå dialogvejen – også med spørgeskema

I nogle virksomheder har man lettere ved at tale...