Nyheder

Vejbelysningen bliver endnu mere digital

01
november
2017

De senere år er vejbelysningen blevet digitaliseret både i form af digitale lyskilder og smarte styringssystemer. Dog er der stadig et stykke vej før det daglige arbejde med drift og vedligeholdelse (D&V) også bliver gennemført digitalt, bl.a. igennem anvendelse af GIS baserede systemer, som kan øge D&V effektiviteten hos entreprenøren og imødekomme fremtidig regulering om ledningsregistrering. 

Effektiv drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning varetages typisk af forsyningsselskaber eller kommercielt orienterede entreprenører. Disse har en naturlig...

Ny film om Danmarks første højhuse på Bellahøj

25
oktober
2017

På toppen af højen. 28 punkthuse og 1.300 moderne boliger. Nænsomt placeret som lodrette tårne i et fantastisk, dansk kulturlandskab. Med view over landets hovedstad, København, og som et billede på udviklingen af den almene sektor og af den danske velfærdsstat. 

I 2014 - 70 år efter at arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming vandt arkitektkonkurrencen med deres banebrydende forslag til en boligbebyggelse på Bellahøj, vandt et tværfagligt team af rådgivere - Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon og REKOMMANDERET - konkurrencen med at...

Dronemålinger skal forhindre oversvømmelser

09
oktober
2017

Innovationsfonden har investeret i projekt, der med dronedataene vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring.

Der har de senere år været utallige historier om oversvømmede kældre efter skybrud, og sidste år løb regningen på skaderne op på 152 mio. kr. i erstatning. Det vil ny drone-teknologi mindske med bedre overvågning af vandløbene og deres kapacitet.  

Når et vandløb skal overvåges i dag, er det via manuelle opmålinger. Det foregår i waders med en målestav i hånden.  

Nyt projekt fra Innovationsfonden vil nu gøre op med...

Samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og myndigheder giver gevinst

18
september
2017

Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og myndigheder kan være med til at kvalificere grundlaget for beslutninger om ny infrastruktur i Grønland. Det er et nyt afgangsprojekt fra DTU, som er lavet i samarbejde med Orbicon Arctic A/S og Selvstyret, et eksempel på.

Erfaringen viser, at samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige myndigheder skaber resultater, der er mere velfunderede, fordi projektet anskues fra flere forskellige vinkler. Det er også tilfældet med den senest uddannede diplomingeniør i Arktisk Teknologi fra...

Arena Randers får nyt liv

14
september
2017

Arena Randers står over for en omfattende transformation og udbygning. Dét skal Orbicon stå for sammen med LINK arkitektur og den tyske storentreprenør Max Bögl. Med forslaget samles alle bygninger under ét fælles tag, og Arena Randers får nyt liv som kulturelt vartegn for byen.

Projektet består af en helt ny hal på 7.000 km2 samt ombygning af de tre eksisterende haller og en tilpasning af ankomst- og parkeringsområdet.

Æstetisk helhed

- I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført den eksisterende...

Gymnasiepiger på besøg hos Orbicon

13
september
2017

Ti gymnasiepiger fra Høje-Taastrup Gymnasium var onsdag den 30. august på besøg hos Orbicon for at blive inspireret af nogle af deres naturvidenskabskvinder.

I anledning af den landsdækkende kampagne, Girls’ Day in Science, var de ti gymnasiepiger på besøg i Orbicons nye kontor i Høje-Taastrup. Orbicon er en rådgivende virksomhed inden for blandt andet miljø, klima og byggeri, og pigerne mødte nogle af de kvindelige ansatte. Formålet er at inspirere flere piger til at vælge naturvidenskab.

- Vi kan godt mærke, at der kommer flere kvinder til. Det er vi glade for, men der er...

Ærøs el-færge baner vejen

08
september
2017

Ærø får en ny elfærge, der skal sejle hele 22 sømil mellem opladning. Teknikken er ny, og projektet har derfor modtaget udviklingsstøtte af EU. Orbicon har som rådgivende ingeniør hjulpet med at projektere ombygningen af færgelejerne, samt planlægning af overgang fra gammel til ny færge i de tre havne; Søby, Faaborg og Fynshav, hvor den kommende elfærge skal sejle.

"I stedet for at få bygget en ny dieselfærge var det oplagt at få en el-færge. Man kan sige, at det var et modigt valg, da teknologien ikke var fuldt udviklet, da vi gik i gang. Men teknologiudviklingen har været en...

Guldcertificeret domicil officielt indviet

31
august
2017

Fredag d. 25 august inviterede Orbicon indenfor til den officielle indvielse af det nye bæredygtige domicil, som Orbicon har fået bygget i Høje-Taastrup.

Orbicon fik guld i DGNB

Med det nye domicil var ønsket at skabe de mest inspirerende rammer at arbejde i. Domicilet skulle lægge op til samarbejde på tværs af afdelinger, arbejdsmiljøet skulle være i top, og det skulle være bæredygtigt, så det matchede Orbicons egne værdier. Dén vision har betalt sig. Det nye domicil er nemlig blevet guldcertificeret efter DGNB-standarden med en bemærkelsesværdig indeklimascore. Direktør for Green...

3D-digitalisering erstatter traditionelt papir

30
august
2017

Med udbygningen af Nyt Hospital Herlev har Region Hovedstaden sammen med Orbicon og entreprenøren NCC valgt at satse på en fuld digital model over byggeriet. Dermed er den sorte skole med papir og blyant erstattet af en digital bygningsmodel i 3D, der er benyttet som grundlag for opførelse af blandt andet de bærende konstruktioner.

”Ved Herlev Hospital har arbejdet med modellerne været en flertrinsraket. I udbudsfasen er 3D-modellen brugt til at udtage mængder på bygningsdele, NCC har brugt vores modeller til at afsætte bygningen og direkte udtage al geometri, og entreprenøren har...

Udviklingsfællesskab om regnvandshåndtering og natur

22
august
2017

20 kommuner og 20 forsyninger er gået sammen i et udviklingsfællesskab om regnvandshåndtering og natur. Med det kommende tredje udviklingsmøde, åbner udviklingsfællesskabet op for nye deltagere og interesserede.

I slutningen af 2016 inviterede Orbicon for første gang en række kommuner og forsyninger til Orbicons udviklingsfællesskab som også er en del af Erhvervs Ph.d.-projekt ”Intelligent styring af udledning” i samarbejde mellem Orbicon og Aalborg Universitet. I spidsen for projektet står Ph.d.-studerende Anja Thrane Hejselbæk Thomsen.

Udviklingsfællesskabet består i dag af...

Generationsskifte i Orbicon

22
august
2017

Per Christensen bliver ny administrerende direktør i rådgivningsvirksomheden Orbicon, hvor han skal sikre og udvikle Orbicons position i markedet, herunder en yderligere internationalisering af
virksomheden.

Per Christensen får første arbejdsdag den 1. september og afløser den tidligere administrerende direktør Jesper Nybo Andersen, som har valgt at gå på pension efter mere end 16 år som øverste leder af Orbicon. Per Christensen kommer senest fra en stilling som Executive Director i Rambøll, hvor han også var en del af direktionen i Rambøll Danmark. Oprindeligt er han uddannet...

Dagene er talte for verdens første havvindmøllepark

21
juni
2017

Vindeby havvindmøllepark ved Lolland blev bygget i 1991, og efter mere end 25 år er den slidt og overhalet af udviklingen inden for vindmølleindustrien. Dengang var det ”State of the art” og starten på en rivende udvikling. I dag producerer én enkelt af de største havvindmøller det samme som hele Vindeby havvindmøllepark. Derfor fjerner DONG nu vindmøller og fundamenter fra området.

Miljøkonsekvenser skal undersøges

Orbicon har lavet et miljøvurderingsprogram for DONG og undersøgt de mulige miljøkonsekvenser ved at fjerne havvindmølleparken. Det er nemlig også første gang, at man...

Harrestrup Å binder 10 kommuner sammen

20
juni
2017

Orbicon skal stå for den største sammenhængende, grønne planlægning i Hovedstadsområdet siden Fingerplanen: Planlægningen af Harrestrup Å-forløbet.

Åen gennemløber i alt ti kommuner og udgør en samlet blå-grøn struktur, som for første gang planlægges hydraulisk men også landskabeligt på tværs af kommunegrænserne. Der arbejdes i en tre faset hydraulisk model for det 80 kvadratkilometer store opland – så komplicerede beregninger er ikke tidligere gennemført i så stort et opland, og der er undervejs gjort mange erfaringer omkring dynamikken i å-systemet.

HOFOR varetager...