Nyheder

Nyt Julemærkehjem officielt indviet

30
januar
2018

Fredag d. 12. januar var en stor dag i Julemærkefondens historie. Her kunne fonden nemlig klippe den symbolske røde snor og slå dørene op til den officielle indvielse af det splinternye Julemærkehjem i Roskilde, Julemærkehjemmet Liljeborg.

Et omsorgsfuldt byggeri

Ejendommen, der tidligere har huset både en husholdningsskole og et plejehjem, skal i fremtiden hjælpe 240 børn om året til bedre trivsel, livskvalitet og selvværd i smukke omgivelser tæt ved Roskilde fjord.

- Det er altid spændende at arbejde på et projekt, som man ved, kommer til at gøre gavn og glæde en masse...

3D-opmåling samles i en punktsky

25
januar
2018

Brabrand Boligforening står over for en omfattende renovering i to af deres afdelinger. Dog kan man ikke være sikker på, at de eksisterende tegninger over bygningen er svarende til virkeligheden, så det er altafgørende at skabe et ordentligt grundlag for at opnå et succesfuldt resultat. Derfor har Orbicon skiftet den traditionelle tommestok ud med en digital 3D-opmåling.

Fortiden har gjort os klogere 

Tidligere erfaringer har vist, at bygningsmodeller af eksisterende bygninger, der er blevet digitaliseret ikke altid har stemt overens med virkeligheden. Eksempelvis har vinduespartier...

Bier i byen

15
januar
2018

Hobby-biavl er en stigende interesse blandt byboere – og det er faktisk en rigtig god idé med sværmeri i haven, siger landskabsforvalter i Orbicon.

Der har så at sige været en del summen om bier gennem året – blandt andet om det produktive insekt har gode nok vilkår på landet. Men i byerne trives bierne glimrende. Frederik Jensen er landskabsforvalter i Natur og Miljø i Orbicon og privat er han biavler, en hobby han har til fælles med sin far, hvis have – eller rettere tag på garagen – vi besøger i dagens anledning. Her står to klassiske bihuse i træ og to moderne, som mest af alt...

Rekreativt regnvandsbassin

15
december
2017

I Værebroparken i Gladsaxe lå et indhegnet og tilgroet regnvandsbassin, som i dag er blevet omdrejningspunktet for en grøn park til stor glæde for naboerne.

I takt med øget nedbør har kommuner og forsyninger behov for at have områder, hvor vandet stuves op, så det ikke havner i kældre og andre uhensigtsmæssige steder. I Værebroparken i Bagsværd, lidt nord for København, lå et regnvandsbassin bag et hegn i et tilgroet krat, og der var behov for at udvide bassinet. Dette ville efterlade forsyningsselskabet Novafos med en hel del overskydende jord, og derfra opstod ideen til at udvikle...

Flere følger vandstanden online

08
december
2017

Orbicon har den største samling af online hydrometriske vandløbsmålinger i landet, og målingerne er tilgængelige for alle på siden hydrometri.dk. På det seneste har storme og ekstreme regnhændelser øget interessen markant. Vandløbene går nemlig oftere over deres bredder – både ved vandstandsstigninger til havs og ved store nedbørshændelser. På Orbicons side hydrometri.dk sender målestationer data ind til siden, så udviklingen kan følges løbende.

Målinger kan give det fornødne overblik i forhold til beredskab, og det giver mulighed for varslinger - fx for dem der bor nedstrøms et...

Visionært klimaprojekt skydes i gang i Randers

06
december
2017

’Storkeengen’ er et nyt landskabeligt Kinderæg, der med en tre i en-løsning skaber skybruds- og stormflodsbeskyttelse, styrker bynaturen og bringer byen Randers helt tæt på Gudenåen. Orbicon skal i gang med realiseringen af klimatilpasningsprojektet for Vandmiljø Randers og Randers Kommune. 

Vi lokker storken til Randers

Projekt Storkeengen er det første klima- og naturprojekt i Randers Kommunes storstilede byudviklingsprojekt Byen til Vandet, der skal klimatilpasse byen. For at forene by og natur i det ambitiøse projekt er der brug for et stærkt og multidisciplinært team.

-...

Fra tvang til fælles projekt: Jordfordeling er et overset værktøj

07
november
2017

Anlæggelsen af ny omfartsvej ved Aars blev både billigere og mere ukompliceret end forventet, fordi lodsejerne indgik frivillige aftaler om jordfordeling. Flere anlægsprojekter kan med fordel gøre brug af metoden og undgå konflikter og tvang, mener fagfolkene bag.

I 2016 blev afsluttet 20 jordfordelinger med i alt 417 involverede ejendomme. Potentialet er dog meget større. Langt de fleste jordfordelinger sker i forbindelse med, at kommunen tager initiativ til et nyt vådområde, der skal være med til at omsætte næringsstoffer, så de kan nå miljømålene for vandløb, fjorde og søer. Og...

Rejsegilde for bæredygtige boliger i Smørum

07
november
2017

Mandag d. 23. oktober var der rejsegilde for 86 nye bæredygtige familieboliger i Smørum, som boligforeningen Rosenvænget opfører, og som Orbicon har været projekterende ingeniører på.

I centrum af Smørum er 86 nye familieboliger ved at skyde frem ovenpå og ved siden af det gamle rådhus. Rådhuset er delvist blevet revet ned, men det gamle rådhus udgør den nederste etage i de nye almene bæredygtige boligerne. På den måde forener man det gamle med det nye i det nye boligområde Rådhuslunden. 

Energieffektivt byggekoncept

Med de nye almene familieboliger har man fra starten haft...

Vejbelysningen bliver endnu mere digital

01
november
2017

De senere år er vejbelysningen blevet digitaliseret både i form af digitale lyskilder og smarte styringssystemer. Dog er der stadig et stykke vej før det daglige arbejde med drift og vedligeholdelse (D&V) også bliver gennemført digitalt, bl.a. igennem anvendelse af GIS baserede systemer, som kan øge D&V effektiviteten hos entreprenøren og imødekomme fremtidig regulering om ledningsregistrering. 

Effektiv drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning varetages typisk af forsyningsselskaber eller kommercielt orienterede entreprenører. Disse har en naturlig...

Ny film om Danmarks første højhuse på Bellahøj

25
oktober
2017

På toppen af højen. 28 punkthuse og 1.300 moderne boliger. Nænsomt placeret som lodrette tårne i et fantastisk, dansk kulturlandskab. Med view over landets hovedstad, København, og som et billede på udviklingen af den almene sektor og af den danske velfærdsstat. 

I 2014 - 70 år efter at arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming vandt arkitektkonkurrencen med deres banebrydende forslag til en boligbebyggelse på Bellahøj, vandt et tværfagligt team af rådgivere - Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon og REKOMMANDERET - konkurrencen med at...

Dronemålinger skal forhindre oversvømmelser

09
oktober
2017

Innovationsfonden har investeret i projekt, der med dronedataene vil give mere præcis information til overvågning af vandløb og dermed bedre klimasikring.

Der har de senere år været utallige historier om oversvømmede kældre efter skybrud, og sidste år løb regningen på skaderne op på 152 mio. kr. i erstatning. Det vil ny drone-teknologi mindske med bedre overvågning af vandløbene og deres kapacitet.  

Når et vandløb skal overvåges i dag, er det via manuelle opmålinger. Det foregår i waders med en målestav i hånden.  

Nyt projekt fra Innovationsfonden vil nu gøre op med...

Samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og myndigheder giver gevinst

18
september
2017

Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og myndigheder kan være med til at kvalificere grundlaget for beslutninger om ny infrastruktur i Grønland. Det er et nyt afgangsprojekt fra DTU, som er lavet i samarbejde med Orbicon Arctic A/S og Selvstyret, et eksempel på.

Erfaringen viser, at samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og offentlige myndigheder skaber resultater, der er mere velfunderede, fordi projektet anskues fra flere forskellige vinkler. Det er også tilfældet med den senest uddannede diplomingeniør i Arktisk Teknologi fra...

Arena Randers får nyt liv

14
september
2017

Arena Randers står over for en omfattende transformation og udbygning. Dét skal Orbicon stå for sammen med LINK arkitektur og den tyske storentreprenør Max Bögl. Med forslaget samles alle bygninger under ét fælles tag, og Arena Randers får nyt liv som kulturelt vartegn for byen.

Projektet består af en helt ny hal på 7.000 km2 samt ombygning af de tre eksisterende haller og en tilpasning af ankomst- og parkeringsområdet.

Æstetisk helhed

- I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført den eksisterende...

Gymnasiepiger på besøg hos Orbicon

13
september
2017

Ti gymnasiepiger fra Høje-Taastrup Gymnasium var onsdag den 30. august på besøg hos Orbicon for at blive inspireret af nogle af deres naturvidenskabskvinder.

I anledning af den landsdækkende kampagne, Girls’ Day in Science, var de ti gymnasiepiger på besøg i Orbicons nye kontor i Høje-Taastrup. Orbicon er en rådgivende virksomhed inden for blandt andet miljø, klima og byggeri, og pigerne mødte nogle af de kvindelige ansatte. Formålet er at inspirere flere piger til at vælge naturvidenskab.

- Vi kan godt mærke, at der kommer flere kvinder til. Det er vi glade for, men der er...