Nyheder

Palmehuset i Botanisk Have skal bevares med nye løsninger

09
marts
2018

Orbicon og Københavns Universitet skal i et nyt projekt finde nye løsninger for at bevare op mod 150 år gamle planter og træer på den mest effektive og bæredygtige måde. 

I Botanisk Have i København ligger Palmehuset, der er en fredet bygning. I samarbejde med Københavns Universitet har Orbicon påbegyndt et projekt for at sikre den fremtidige overlevelse af op mod 150 år gamle planter og træer, der skal kunne holde varmen, når det bliver vinter. Derfor foretager Orbicon analyser og dynamiske beregninger på varmen i Palmehuset.

Man undersøger hovedsageligt, hvordan man kan gå...

BIM bringer mere viden til byggepladsen

09
marts
2018

Det digitale byggeri betyder, at ingeniører og arkitekter kan træffe bedre beslutninger på et databaseret grundlag. Trods digitaliseringen er medarbejderne stadig nøglen til succes, understreger Orbicons BIM-chef, Michael Porskær.

Den faste hånd og den spidse blyant er blevet udkonkurreret, når et byggeri skal tegnes og planlægges. For byggeriet et blevet digitalt. Medarbejderne laver 3D-modeller og Bygnings Informations Modellering (BIM) er blevet dagligdag. Ifølge BIM-chef hos Orbicon, Michael Porskær, er formålet med det digitale byggeri kort og godt at planlægge og bygge mere...

Reducering af kvælstof ved Selsø Slot gavner hele området

06
marts
2018

Ved Selsø Slot i Nordsjælland har Orbicon været med til at hjælpe Frederikssund Kommune med at reducere kvælstof i den lokale fjord. Projektet er blandt de første af sin slags på Sjælland, og giver en række afledte effekter, der kommer miljøet yderligere til gode. 

EU-finansieret projekt til renere fjorde

I et vådområde i Frederikssund Kommune inden for Selsø Slots gamle områder i Nordsjælland har Orbicon i tæt samarbejde med kommunen udført et EU-finansieret kvælstofprojekt, der specifikt har haft til opgave at tilbageholde næringsstoffer fra den nærliggende Roskilde Fjord. I den...

Big data analyseplatform til forsyninger

05
marts
2018
Big data analyseplatform til forsyninger

Som noget helt nyt har vi udviklet den første Big Data analyseplatform til forsyninger i landet. Platformen giver en unik mulighed for indsigt i forsyningens infrastruktur og giver for eksempel svar på, hvor der er en høj grad af uvedkommende vand i ledningsnettet eller hvilke dele af ledningsnettet, som er i dårlig stand og derfor vil kræve et nærmere eftersyn.

- Vores nye analyseplatform giver forsyningerne mulighed for at prioritere indsatsen efter behov. I stedet for efter tv-inspicere fx 2 % af ledningsnettet om året, kan man vælge at...

Ny LER-lov forbedrer planlægning og koordinering af gravearbejder

20
februar
2018

En ny revideret LER lovgivning er trådt i kraft ved årsskiftet. Det første spadestik er hermed taget mod bedre planlægning og koordinering af gravearbejder. 

Ny LER lovgivning kan spare mange ressourcer

Med vedtagelsen af den nye lov for registrering af ledningsejere, som trådte i kraft 1. januar 2018, skal ledningsejere digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der udleveres til graveaktører (LER oplysninger). Den reviderede lov giver en frist på 3½ år fra det nye system idriftsættes til at omstille sig til de nye krav. Det vil sige, at medio 2020 skal vejafvanding og...

Innovativ klimatilpasning i Randers med Klimabåndet

20
februar
2018

Visionært klimatilpasningsprojekt i Randers skal på samme tid sikre midtbyen mod oversvømmelser og give bedre adgang til vandet. Orbicon er med i et team bestående af internationale eksperter.

(Illustration af C. F. Møller Landscapes)

Kreative løsninger til gavn og glæde

Orbicon er blevet udvalgt til at deltage i det EU-støttede projekt Klimabåndet, der skal klimasikre Randers midtby over for stormflod uden at skabe barrierer mod vandet og naturen. 

- Klimabåndet er et ambitiøst og visionært projekt, som vi glæder os over at være en del af. Samtidig med at vi løser et...

Nyt Julemærkehjem officielt indviet

30
januar
2018

Fredag d. 12. januar var en stor dag i Julemærkefondens historie. Her kunne fonden nemlig klippe den symbolske røde snor og slå dørene op til den officielle indvielse af det splinternye Julemærkehjem i Roskilde, Julemærkehjemmet Liljeborg.

Et omsorgsfuldt byggeri

Ejendommen, der tidligere har huset både en husholdningsskole og et plejehjem, skal i fremtiden hjælpe 240 børn om året til bedre trivsel, livskvalitet og selvværd i smukke omgivelser tæt ved Roskilde fjord.

- Det er altid spændende at arbejde på et projekt, som man ved, kommer til at gøre gavn og glæde en masse...

3D-opmåling samles i en punktsky

25
januar
2018

Brabrand Boligforening står over for en omfattende renovering i to af deres afdelinger. Dog kan man ikke være sikker på, at de eksisterende tegninger over bygningen er svarende til virkeligheden, så det er altafgørende at skabe et ordentligt grundlag for at opnå et succesfuldt resultat. Derfor har Orbicon skiftet den traditionelle tommestok ud med en digital 3D-opmåling.

Fortiden har gjort os klogere 

Tidligere erfaringer har vist, at bygningsmodeller af eksisterende bygninger, der er blevet digitaliseret ikke altid har stemt overens med virkeligheden. Eksempelvis har vinduespartier...

Bier i byen

15
januar
2018

Hobby-biavl er en stigende interesse blandt byboere – og det er faktisk en rigtig god idé med sværmeri i haven, siger landskabsforvalter i Orbicon.

Der har så at sige været en del summen om bier gennem året – blandt andet om det produktive insekt har gode nok vilkår på landet. Men i byerne trives bierne glimrende. Frederik Jensen er landskabsforvalter i Natur og Miljø i Orbicon og privat er han biavler, en hobby han har til fælles med sin far, hvis have – eller rettere tag på garagen – vi besøger i dagens anledning. Her står to klassiske bihuse i træ og to moderne, som mest af alt...

Rekreativt regnvandsbassin

15
december
2017

I Værebroparken i Gladsaxe lå et indhegnet og tilgroet regnvandsbassin, som i dag er blevet omdrejningspunktet for en grøn park til stor glæde for naboerne.

I takt med øget nedbør har kommuner og forsyninger behov for at have områder, hvor vandet stuves op, så det ikke havner i kældre og andre uhensigtsmæssige steder. I Værebroparken i Bagsværd, lidt nord for København, lå et regnvandsbassin bag et hegn i et tilgroet krat, og der var behov for at udvide bassinet. Dette ville efterlade forsyningsselskabet Novafos med en hel del overskydende jord, og derfra opstod ideen til at udvikle...

Flere følger vandstanden online

08
december
2017

Orbicon har den største samling af online hydrometriske vandløbsmålinger i landet, og målingerne er tilgængelige for alle på siden hydrometri.dk. På det seneste har storme og ekstreme regnhændelser øget interessen markant. Vandløbene går nemlig oftere over deres bredder – både ved vandstandsstigninger til havs og ved store nedbørshændelser. På Orbicons side hydrometri.dk sender målestationer data ind til siden, så udviklingen kan følges løbende.

Målinger kan give det fornødne overblik i forhold til beredskab, og det giver mulighed for varslinger - fx for dem der bor nedstrøms et...

Visionært klimaprojekt skydes i gang i Randers

06
december
2017

’Storkeengen’ er et nyt landskabeligt Kinderæg, der med en tre i en-løsning skaber skybruds- og stormflodsbeskyttelse, styrker bynaturen og bringer byen Randers helt tæt på Gudenåen. Orbicon skal i gang med realiseringen af klimatilpasningsprojektet for Vandmiljø Randers og Randers Kommune. 

Vi lokker storken til Randers

Projekt Storkeengen er det første klima- og naturprojekt i Randers Kommunes storstilede byudviklingsprojekt Byen til Vandet, der skal klimatilpasse byen. For at forene by og natur i det ambitiøse projekt er der brug for et stærkt og multidisciplinært team.

-...

Fra tvang til fælles projekt: Jordfordeling er et overset værktøj

07
november
2017

Anlæggelsen af ny omfartsvej ved Aars blev både billigere og mere ukompliceret end forventet, fordi lodsejerne indgik frivillige aftaler om jordfordeling. Flere anlægsprojekter kan med fordel gøre brug af metoden og undgå konflikter og tvang, mener fagfolkene bag.

I 2016 blev afsluttet 20 jordfordelinger med i alt 417 involverede ejendomme. Potentialet er dog meget større. Langt de fleste jordfordelinger sker i forbindelse med, at kommunen tager initiativ til et nyt vådområde, der skal være med til at omsætte næringsstoffer, så de kan nå miljømålene for vandløb, fjorde og søer. Og...

Rejsegilde for bæredygtige boliger i Smørum

07
november
2017

Mandag d. 23. oktober var der rejsegilde for 86 nye bæredygtige familieboliger i Smørum, som boligforeningen Rosenvænget opfører, og som Orbicon har været projekterende ingeniører på.

I centrum af Smørum er 86 nye familieboliger ved at skyde frem ovenpå og ved siden af det gamle rådhus. Rådhuset er delvist blevet revet ned, men det gamle rådhus udgør den nederste etage i de nye almene bæredygtige boligerne. På den måde forener man det gamle med det nye i det nye boligområde Rådhuslunden. 

Energieffektivt byggekoncept

Med de nye almene familieboliger har man fra starten haft...

Vejbelysningen bliver endnu mere digital

01
november
2017

De senere år er vejbelysningen blevet digitaliseret både i form af digitale lyskilder og smarte styringssystemer. Dog er der stadig et stykke vej før det daglige arbejde med drift og vedligeholdelse (D&V) også bliver gennemført digitalt, bl.a. igennem anvendelse af GIS baserede systemer, som kan øge D&V effektiviteten hos entreprenøren og imødekomme fremtidig regulering om ledningsregistrering. 

Effektiv drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse af vejbelysning varetages typisk af forsyningsselskaber eller kommercielt orienterede entreprenører. Disse har en naturlig...