Nyheder

Danmarks første forureningshund

04
juli
2018

Hunden Louie er Danmarks første forureningshund. Han er specialtrænet i at finde selv meget små mængder af klorerede opløsningsmidler. Louie har lige fået sit certifikat, og er nu klar til nye opgaver.

"Vi har trænet intensivt gennem næsten et halvt år, og Louie reagerer på koncentrationer, der ligger langt under grænseværdierne. Faktisk er koncentrationerne så små, at vi ikke en gang ville kunne måle og registrere dem. Hundens næse er et ekstremt fintfølende måleinstrument", siger Mette Algreen Nielsen, der ud over at være Louies ejer arbejder i Orbicon og har en PhD i...

Forsyningens APV – det har aldrig været nemmere

28
juni
2018

Orbicon har samarbejdet med de danske forsyningsvirksomheder i årevis. Men ud over forsyningsteknisk viden, tilbyder Orbicon også systemer til arbejdspladsvurdering, og har gjort det i over 10 år. Orbicon har nu opdateret systemet, der er blevet endnu mere brugervenligt og giver flere muligheder for at bruge data. 

Systemet gør det let at holde styr på besvarelser, lave analyser og følge op. Og flere og flere forsyninger anvender Orbicons APV-system.

 

"Jeg tror, at en af...

Vakuumkloakering Gammel teknik - nye muligheder

20
juni
2018

Teknikken vakuumkloakering er de seneste år blevet forbedret kraftigt, og Orbicon er rådgiver på de første store anlæg siden 1980'erne, som ligger ved Mariager Fjord og i Odsherred. Blandt andet har gode erfaringer fra Berlin bevirket, at vi er i gang med at genindføre teknikken, som har store fordele i miljøsensitive områder som sommerhusområder og på steder med fladt terræn, højt grundvand og vanskelige graveforhold.

Stort potentiale

Udviklingen inden for design af vakuumventiler har betyder, at de ikke længere tilstoppes eller bliver utætte, og de er i dag placeret i brønde uden...

Indvielse af toiletter og ny vandforsyning på Roskilde Festival

18
juni
2018

I dag indviede Roskildes borgmester Joy Mogensen nye vandskyllende toiletter og en forbedret vandforsyning på festivalpladsen i Roskilde, der fra 30. juni vil kunne glæde de mange festivalgæster, takket være et omfattende kloakeringsprojekt, en ny vandledning og en seks meter høj spildevandstank.

 

26 forsyningsøer

De sidste fire år har Orbicon i samarbejde med Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Fors A/S været i gang med et omfattende forsyningsprojekt på den gamle dyreskueplads i Roskilde, der hver sommer besøges af mere end 100.000...

Klimatilpasning og fornyelse i Sydhavnen

13
juni
2018

Karens Minde Aksen skal sikre rekreative områder og biodiversitet, og er samtidig en vigtig brik i Københavns Kommunes samlede skybrudsplan.

REKREATIVE OMRÅDER OG SKYBRUDSSIKRING

Borgerne i Sydhavnen har i mange år efterspurgt rekreative områder og har generelt haft et ønske om at gøre bydelen mere hyggelig. Imens har København Kommune længe haft et ønske om at skybrudsikre hele byen for at undgå oversvømmelser og de omfattende ødelæggelser som de ofte medfører. De to ønsker forenes i et større klimatilpasnings- og fornyelsesprojekt af Karens Minde Aksen, der er betegnelsen for...

Forælder Fonden bygger nyt kollegie på Grønttorvet

17
maj
2018

HKH Prinsesse Benedicte lagde grundsten og deltog i rejsegildet for det nye kollegiehus, som skal rumme 14 enlige forældre under uddannelse, og hjælpe dem godt videre i livet.

I den nye Københavnske bydel Grønttorvet, opføres der i disse år 2.300 blandede boliger i form af andelslejligheder, lejeboliger og ejerlejligheder - og nu også et kollegiehus for 14 sårbare, enlige forældre.  

På baggrund af en donation fra OAK Foundation, står den private hjælpeorganisation Forælder Fonden bag opførelsen af det nye kollegiehus. Det er Forælder Fondens tredje kollegiehus, som tilbyder...

Fokus på kerneforretning skal vende udvikling i Orbicon

07
maj
2018

Efter en årrække med positive resultater har 2017 været et udfordrende år for Orbicon. Det blev også året, hvor Orbicon fik ny ledelse, som nu vil styrke kerneforretningen.

Orbicons resultat er ikke tilfredsstillende og lander på minus 65,4 millioner kr. Virksomheden har haft en del tabsgivende projekter, men trods det negative resultat har Orbicons ejer, Hedeselskabet, fuld tiltro til virksomheden, og at den nye ledelse kan vende udviklingen.

 - Resultatet er langt fra det ønskede, men problemerne er identificeret, og der er fokus på at få implementeret de nødvendige tiltag...

Få bedre indeklima på det åbne kontor

24
april
2018

Rigtig mange arbejder i åbne kontorlandskaber, også kaldet storrumskontorer. Tanken bag dem har været mere vidensdeling og samarbejde medarbejderne imellem, men arbejdsformen byder også på flere udfordringer.

Den store udbredelse af de åbne kontorlandskaber har været den største faktor inden for udviklingen og forandringen af indeklima i de senere år, vurderer Peter Aufeldt, Orbicons afdelingschef for arbejdsmiljø.    

Sideløbende med at nyere erhvervsbygninger ofte har glasfacader, medfører det ofte væsentlige temperatursvingninger, der er med til at forstærke et presset...

Skab bedre indeklima på din skole

24
april
2018

Mange undersøgelser i den seneste årrække har fastslået, at indeklimaet på steder som skoler og daginstitutioner langt fra er optimale. Det gør lange skoledage ikke kun sure, men i visse tilfælde også sundhedsskadelige.

Forskning peger desuden på, at børn påvirkes og mistrives mere ved et utilstrækkeligt indeklima end de voksne, fordi børnene i højere grad befinder sig i situationer, hvor de skal tage ny viden til sig, hvorimod de voksne kan køre mere på rutiner.

Ud over indlæringsvanskeligheder har børnene også større risiko for at blive syge. En folkeskoleelev har ikke...

Herlevs nye skøjtehal skal give endnu mere plads til både idræt og offentlighed

16
april
2018

Ny skøjtehal skal give endnu mere plads til både ishockey- og kunstskøjteløbstalenter, samtidig med at offentligheden inviteres indenfor.

Mere tid på isen

Herlev skøjtehal vil gerne give endnu mere istid til de mange ishockeyhold, talentudviklingshold og kunstskøjteløbere, der er tilknyttet hallen. Samtidig skal der også være plads til de borgere, som gerne vil ud på isen. Det er baggrunden for Herlev Kommune i samarbejde med Orbicon og H+ Arkitekter har påbegyndt et større projekt om at tilbygge endnu en skøjtehal til den velbesøgte skøjtehal, der skal hjælpe med at give mere istid...

Træer afslører forurening

04
april
2018

Fuldvoksne træer kan fortælle en ting eller to – ikke mindst når det kommer til forurening. Det ved Mette Algreen Nielsen, projektleder hos Orbicon. 

I årevis har hun arbejdet med en metode, hvor man borer et lille hul i et træ og udtager en prøve som analyseres. Trækerneprøverne kan vise tegn på forurening i jorden eller det terrænnære grundvand. Metoden vinder i øjeblikket frem blandt andet hos regionerne og kommunerne. Og det er der gode grunde til, forklarer Mette Algreen Nielsen, der beskriver Orbicon som en af frontløberne på området. 

”Det er en meget billig metode,...

Chloridazon i boringen – hvad nu?

27
marts
2018

Mange vandværker oplever for tiden et hidtil upåagtet pesticid chloridazon og at nedbrydningsprodukter herfra har fundet vej til grundvandsmagasiner og drikkevandsboringer. En af forklaringerne kan være boringens tilstand, som kan udgøre en væsentlig risiko for en hurtig spredning af miljøfremmede stoffer, fx chloridazon, uanset den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinet.

boringsundersøgelser sikrer kvalitet 

Orbicon har udviklet boringsundersøgelser netop for, at kunne undersøge disse lokale forureningsproblemer. Boringsundersøgelserne udføres af Orbicons erfarne geologer og...

Fremtidens tekniske gymnasium

26
marts
2018

(Visualisering: Kant Arkitekter)

Orbicon har i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab og entreprenør Anker Hansen & Co vundet et projekt, der skal skabe fremtidens tekniske gymnasium for eleverne på TEC H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. TEC H.C. Ørsted Gymnasiets elever og undervisere flytter fra de nuværende lejede lokaler på DTU over på den anden side motorvejen, hvor det splinternye gymnasie skal stå klar, når lejeaftalen med DTU udløber i 2020. 


Det nye gymnasium kommer til at være mere 8.000 m2 stort og planlægges at skulle have...

Vandspejlsberegninger svarer stort set til virkeligheden

20
marts
2018

Der har længe hersket tvivl om rigtigheden af vandspejlsberegninger i vandløb, og de er og har ofte været genstand for tvister mellem kommuner og landbrug. Derfor tog Orbicon i 2014 initiativ til at få udarbejdet en faglig redegørelse om beregningsmetoderne, og nu foreligger redegørelsen, der er udarbejdet med økonomisk støtte fra Hedeselskabet.

Hovedkonklusionen er, at der ikke er grund til at betvivle selve metoden, hvormed vandspejlsberegningerne foretages, idet feltforsøg har vist, at beregningsresultaterne svarer stort set til de målte forhold. Alt sammen forudsat at...

Fem råd til at undgå kulde og træk på arbejdet

12
marts
2018

Endnu en lang vinter er over os, og mange sidder og fryser på arbejdspladsen, når der kommer kulde og træk. Det er gener, som kan føre til nedsat produktivitet, træthed, ømhed i kroppen og sygdom. Der er heldigvis nogle simple råd til at undgå de værste påvirkninger.

- Vi reagerer på træk ved at spænde musklerne, og det kan give hovedpine, nakkesmerter og stive fingre. Når vi arbejder i træk øges afkølingen af kroppen. Det gør vores reaktioner langsommere, koordinationsevnen dårligere og vores muskelstyrke mindre, som øger risikoen for overbelastning og arbejdsulykker. Derfor er...