Nyheder

Orbicon vinder Danva’s klimapris 2018

23
november
2018

Orbicon vinder i samarbejde med Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune, Realdania, GHB landskabsarkitekter og Adept årets klimapris ved Dansk Vand Konference d. 13. november med projektet KlimaByen Middelfart

innovativt projekt

Klimabyen i Middelfart er et visionært projekt, hvor byen klimatilpasses, men samtidig også udvikler flere muligheder for aktiviteter for byens borgere og mere adgang til natur. Projektet er udviklet i samarbejde med Middelfarts borgere for at sikre at klimatilpasningstiltagene både sikrer byen mod fremtiden, men i høj grad også bliver funktionelt og...

Herlev kommune underskriver kontrakt om ny skøjtehal

08
november
2018

Herlev Kommune har nu skrevet kontrakt med et totalentreprenørteam bestående af Base Erhverv A/S, Arkitema arkitekter, Rådgivende ingeniør Hundsbæk & Henriksen samt Prorink om at bygge den ny træningsskøjtehal med Orbicon og H+ Arkitekter som bygherrerådgivere. Træningsskøjtehallen skal ligge i forlængelse af den nuværende skøjtehal og kommer til at styrke skøjtekulturen i Herlev.

Den ny træningsskøjtehal skal give endnu mere plads til alle former for skøjteløb til glæde for Herlevs borgere.  Således vil både ishockey- og kunstskøjteløbstalenter opleve mere tidssvarende...

Orbicon til topmøde med sandkasse

08
november
2018

Den 19. og 20. oktober var der topmøde i København med 800 delegerede fra mere end 50 lande. Mødet i København gik ud på at styrke samarbejdet omkring grøn vækst og verdensmålene, og om fredagen kom de forbi Rådhuspladsen, hvor de blandt andet mødte Orbicon og vores sandkasse, som simulerer afstrømning ved store regnhændelser.

"Det er blevet ekstremt vigtigt at kunne kontrollere vandet – både så vi undgår skader og oversvømmelser, men også for at kunne udnytte vandressourcen bedre, så der er nok til alle. Derudover kan vi når vi klimatilpasser få noget mere natur ind i byerne og...

Fersk og salt - Nyt idékatalog skal klimasikre Randers

16
oktober
2018
Tæt samarbejde om løsninger

Randers er et af de ti risikoområder i Danmark, hvor skader ved en stormflod vil være størst og derfor er det nødvendigt at stormflodssikre byen. I starten af 2018 blev Orbicon sammen med Gemeinschaft, C.F. Møller Landscape, De Urbanisten og Sadolin & Albæk udvalgt til at udarbejde et idékatalog til at stormflodssikre Randers. Her stod Orbicon for den tekniske baggrundsrapport, der danner en stor del af grundlaget for konkurrenceprojektet. Idékataloget er nu færdigt og er indtil uge 42 blevet debatteret blandt Randers’ borgere, der har mulighed for at få...

Orbicon skal skabe Helsingørs nye sundhedshus

28
september
2018

(Illustration: Nordic - Office of Architecture)

Orbicon skal i samarbejde med entreprenører Elinco og Kemp & Lauritzen og rådgivere Nordic Architecture og MASU Planning skabe Helsingørs nye visionære sundhedshus, der forventes at stå færdig i 2022.

Multifunktionelt sundhedshus

Sundhedshuset kommer til at rumme en lang række kommunale sundhedstilbud, såvel som regionale og private tilbud. Huset kommer blandt andet til at huse et rehabilitering- og træningscenter, en røntgen- og privatklinik, samt en jordemoder-konsultation, ambulatorier og 66 døgnforløbspladser....

H.C. Ørsted Gymnasiet vinder international arkitekturpris

19
september
2018

I foråret 2018 vandt Orbicon i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab og entreprenør Anker Hansen & Co projektet om at skulle bygge et nyt gymnasium for eleverne på TEC H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nu har det innovative projekt vundet den prestigefulde internationale arkitekturpris ICONIC AWARDS 2018 med visionen om Fremtidens Tekniske Gymnasium i kategorien ”Innovative Architecture – Best of Best” foran flere internationale projekter.

En hyldest til H.C. Ørsted

Projektets design er en hyldest til fysikeren H.C. Ørsted, og hans teori er...

Nye regnvandsbassiner i Botanisk Have

11
september
2018

Palmehuset i Botanisk Have har fået etableret nye regnvandsbassiner samt omlagt afledningen fra den eksisterende søpumpe. Dette stod Orbicon i spidsen for i et rigtig godt samarbejde med Københavns Universitet, der er bygherre på projektet. Bassinerne måler hele 2,5 x 15 meter og opmagasinerer en stor del af vand ved regnskyl, hvorefter vandet kontrolleret ledes væk til en offentlig kloak via en vandbremse.

De nye regnvandsbassiner samt ombygning af søpumpen er nødvendigt, da der opføres et nyt museum i haven. Det nye museum, Statens Naturhistoriske Museum, kommer til at ligge i det...

Projekt vundet: Orbicon skal skabe Lemvigs nye Klimatorium

31
august
2018

Orbicon skal i samarbejde med 3XN og SLA bygge Lemvigs nye klimatorium, der skal fungere som videns- forsknings- og læringscenter inden for kystnære udfordringer og initiativer.

(Illustration: 3XN)

En vigtig brik i coast to coast challenge 

Klimatoriet på Lemvig Havn skal danne rammerne for både en vidensbank og for udviklingsprojekter inden for miljø og forsyning. Desuden skal Klimatoriet være en base, hvor iværksættere kan udvikle nye initiativer inden for klima, samtidig med at Lemvig Vand & Spildevand også vil være placeret i klimatoriets bygninger. Derudover kommer...

5 gode råd om asbest

15
august
2018

Orbicons indeklimaeksperter får ofte opkald fra førstegangs boligejere, der har købt et ældre parcelhus og står midt i nedrivningen af badeværelset, når de bliver gjort opmærksom på at der kan være asbest i bygningen. Ifølge ekspert i asbest Gert Porse er det et helt generelt problem:

”Der er så mange af den generation, der er første gangs huskøbere i dag, aldrig er blevet advaret om, at der kan være asbest i en række forskellige byggematerialer i huse, der er bygget før de blev født. Næsten halvdelen af alle danske...

Danmarks første forureningshund

04
juli
2018

Hunden Louie er Danmarks første forureningshund. Han er specialtrænet i at finde selv meget små mængder af klorerede opløsningsmidler. Louie har lige fået sit certifikat, og er nu klar til nye opgaver.

"Vi har trænet intensivt gennem næsten et halvt år, og Louie reagerer på koncentrationer, der ligger langt under grænseværdierne. Faktisk er koncentrationerne så små, at vi ikke en gang ville kunne måle og registrere dem. Hundens næse er et ekstremt fintfølende måleinstrument", siger Mette Algreen Nielsen, der ud over at være Louies ejer arbejder i Orbicon og har en PhD i...

Forsyningens APV – det har aldrig været nemmere

28
juni
2018

Orbicon har samarbejdet med de danske forsyningsvirksomheder i årevis. Men ud over forsyningsteknisk viden, tilbyder Orbicon også systemer til arbejdspladsvurdering, og har gjort det i over 10 år. Orbicon har nu opdateret systemet, der er blevet endnu mere brugervenligt og giver flere muligheder for at bruge data. 

Systemet gør det let at holde styr på besvarelser, lave analyser og følge op. Og flere og flere forsyninger anvender Orbicons APV-system.

 

"Jeg tror, at en af...

Vakuumkloakering Gammel teknik - nye muligheder

20
juni
2018

Teknikken vakuumkloakering er de seneste år blevet forbedret kraftigt, og Orbicon er rådgiver på de første store anlæg siden 1980'erne, som ligger ved Mariager Fjord og i Odsherred. Blandt andet har gode erfaringer fra Berlin bevirket, at vi er i gang med at genindføre teknikken, som har store fordele i miljøsensitive områder som sommerhusområder og på steder med fladt terræn, højt grundvand og vanskelige graveforhold.

Stort potentiale

Udviklingen inden for design af vakuumventiler har betyder, at de ikke længere tilstoppes eller bliver utætte, og de er i dag placeret i brønde uden...

Indvielse af toiletter og ny vandforsyning på Roskilde Festival

18
juni
2018

I dag indviede Roskildes borgmester Joy Mogensen nye vandskyllende toiletter og en forbedret vandforsyning på festivalpladsen i Roskilde, der fra 30. juni vil kunne glæde de mange festivalgæster, takket være et omfattende kloakeringsprojekt, en ny vandledning og en seks meter høj spildevandstank.

 

26 forsyningsøer

De sidste fire år har Orbicon i samarbejde med Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Fors A/S været i gang med et omfattende forsyningsprojekt på den gamle dyreskueplads i Roskilde, der hver sommer besøges af mere end 100.000...

Klimatilpasning og fornyelse i Sydhavnen

13
juni
2018

Karens Minde Aksen skal sikre rekreative områder og biodiversitet, og er samtidig en vigtig brik i Københavns Kommunes samlede skybrudsplan.

REKREATIVE OMRÅDER OG SKYBRUDSSIKRING

Borgerne i Sydhavnen har i mange år efterspurgt rekreative områder og har generelt haft et ønske om at gøre bydelen mere hyggelig. Imens har København Kommune længe haft et ønske om at skybrudsikre hele byen for at undgå oversvømmelser og de omfattende ødelæggelser som de ofte medfører. De to ønsker forenes i et større klimatilpasnings- og fornyelsesprojekt af Karens Minde Aksen, der er betegnelsen for...

Forælder Fonden bygger nyt kollegie på Grønttorvet

17
maj
2018

HKH Prinsesse Benedicte lagde grundsten og deltog i rejsegildet for det nye kollegiehus, som skal rumme 14 enlige forældre under uddannelse, og hjælpe dem godt videre i livet.

I den nye Københavnske bydel Grønttorvet, opføres der i disse år 2.300 blandede boliger i form af andelslejligheder, lejeboliger og ejerlejligheder - og nu også et kollegiehus for 14 sårbare, enlige forældre.  

På baggrund af en donation fra OAK Foundation, står den private hjælpeorganisation Forælder Fonden bag opførelsen af det nye kollegiehus. Det er Forælder Fondens tredje kollegiehus, som tilbyder...