Nyheder

Godt nyt for klimaet: 100% biologisk slamanlæg indviet

11
juni
2019

Biologisk slambehandling er en energivenlig og billig løsning, der bruger naturens egne metoder til at reducere slamproduktionen ved afvanding samt ved at nedbryde organiske stoffer i overskudsslam, herunder miljøfremmede organiske stoffer.


I Gribskov Kommune tages klima- og miljøvenlig håndtering af slam alvorligt. Derfor blev der i sidste uge indviet et nyt stort biologisk slammineraliseringsanlæg i Pårup ved Gilleleje af Gribvand Spildevand A/S. Anlægget er et af Danmarks nyeste og mest avancerede anlæg til biologisk behandling af slam.  
 

Biologisk slambehandling...

Klimaforandringer får den sejlende drone på vandet

11
juni
2019

De ændrede nedbørsmønstre påvirker vores vandløb. Samtidig er der store interesser på spil om natur, miljø og landbrugsproduktion, der giver efterspørgsel på viden og målinger.

Ole Smith og hans kolleger har travlt med at opmåle for tiden. De kan nemlig gøre det smart med en sejlende drone, der kan indhente mange data meget hurtigt i forhold til de traditionelle metoder. For nyligt var den en tur på den 300 år gamle  Arresø Kanal, som man kan se i klippet fra TV2/Lorry. Her målte den op, så man bl.a. kan sikre i forhold til klimaforandringer.

”Vi er i det hele taget inde i en...

Bondebyen i Lyngby får moderne gadekær

06
juni
2019

Bondebyen i Lyngby får igen et gadekær, men i en moderne udgave. Det skal både tjene som et rekreativt mødested i landsbyen og modtage regnvand, så man undgår oversvømmelser og skader.

Bondebyen i Lyngby har tidligere oplevet oversvømmelser, og det vil man gerne undgå gentager sig. Et lidt kedeligt vejkryds i Bondebyen i Lyngby bliver forvandlet til et spildevandsteknisk anlæg forklædt som et hyggeligt grønt byrum. Det bliver blandt andet resultatet af en klimatilpasningsindsats, hvor vandet håndteres på overfladen. 

Den gamle fælleskloak og...

Billige boliger til flygtninge, studerende og skæve eksistenser

20
maj
2019

Boliger som studerende og flygtninge har råd til at betale og social vicevært til seks skæve boliger. Det er fokus for 106 nye Startbo-boliger i Holbæk i 2020 – og i Kalundborg og Næstved er det billige boligprojekt allerede etableret.

I Holbæk mangler de – som i mange af landets øvrige kommuner - billige boliger, og det blev i 2018 startskuddet til etablering af 106 nye Startbo-boliger, som unge, flygtninge og andre med mindre indkomst kan betale. Målet er at sikre, at unge på uddannelseshjælp kan få en fornuftig bolig, så de kan fokusere på deres uddannelse, og at flygtninge kan...

Harrestrup å er et kringlet forløb

20
maj
2019


Borgerne langs Harrestrup Å lever i stadig stigende risiko for at blive oversvømmet med regnvand og ildelugtende spildevand under voldsomme skybrud, men det skal et af landets største klimatilpasningsprojekter nu lave om på. Harrestrup Å løber gennem ti storkøbenhavnske kommuner. Den har sit udspring ved Harrestrup nær Herstedøster og sit udløb ved Kalvebod Strand.  De ti kommuner har besluttet at samarbejde om at tilpasse åen, så den kan medvirke til at forhindre oversvømmelser og samtidigt give kommunerne mulighed for at give åen flere slyngninger, forbedre vandkvaliteten samt...

Ny stor fem-sporet skole i Nuuk

13
maj
2019

Den største skole i Grønland er undervejs og skal give gode forhold for undervisning og læring. Den kommer til at erstatte to gamle og nedslidte skoler.

Det er det kommunale byfornyelsesselskab Siorarsiorfik – Nuuk City Development, som har fået opgaven med at bygge og finansiere en ny skole med plads til både fritidsordning og daginstitution, der skal bygges i Nuuk bymidte. Det bliver både den største skole i Grønland med fem spor, fritidsordning og daginstitution, og det bliver også første gang, man bygger så stort et OPS-projekt (Offentligt Privat Samarbejde).

”Vi har...

Orbicon-elev vinder DM i Skills 2019

25
april
2019

Stine Schwaner Ottosen er ved at uddanne sig til teknisk designer og er under sin uddannelse elev hos Orbicon. Hun har lige vundet DM i Skills 2019 i kategorien ”Teknisk Designer”, hvor hun efter bedste evne skulle løse en byggeopgave, der var tilrettelagt af Teknisk Landsforbund og erhvervsskolerne i Danmark.
”Jeg blev prikket på skulderen af min lærer, som spurgte om jeg havde lyst til at deltage i DM i Skills, fordi han godt kunne tænke sig at det var mig, der repræsenterede vores skole. Jeg spurgte, om jeg ikke lige måtte tænke over det. Men så endte jeg med at sige ja.”

...

Fremgang hos Orbicon

01
april
2019

Fremgang på driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på ca. 63,3 mio. kr. på kun et år. Det er en hård, fokuseret indsats, som har ført Orbicon tilbage på sporet.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2018 på 13,6 mio. kr. er en væsentlig forbedring i forhold til 2017. Forbedringen skyldes blandt andet gennemførelse af en række organisatoriske og omkostningsmæssige tiltag, styrket fokus på projekt- og risikoledelse samt tilgang af nye interessante projekter inden for klimatilpasning, miljø og byggeri.

- Vi er godt tilfredse med den fremgang Orbicon har leveret....

Nyt værktøj understøtter arbejdet med Verdensmålene

20
marts
2019

Strategisk snak skal omsættes til bæredygtige handlinger. Et nyt dialogværktøj vil hjælpe virksomheder med at få mest muligt ud af indsatsen.

Orbicon har udviklet et intuitivt dialogværktøj, der skal gøre det lettere for virksomheder at komme i gang med FN’s Verdensmål.  Det opleves ofte som svært, uoverskueligt og omkostningstungt at arbejde konkret med Verdensmålene, fordi det er stort og breder sig over mange fagområder. Orbicon har udviklet en løsning - et værktøj, som de kalder Mylius. Med Mylius kan virksomheder hurtigt komme i gang med de mest værdigivende tiltag i forhold...

Hvad betyder den ny aftale om BNBO og pesticider for forsyningerne?

12
februar
2019

Det er svært at svare helt præcist på, men det kan være en god idé at kortlægge de mulige konsekvenser i forhold til den langsigtede planlægning.

Drikkevandet skal fremover beskyttes bedre mod pesticider. Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale, som blev præsenteret i januar 2019. Senest i 2022 bliver det forbudt at sprøjte i de fleste boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og de berørte landmænd skal have fuld kompensation herfor. I første omgang er det kommunerne, der sammen med landbruget og vandværkerne skal forsøge...

Næsten 100 potentielle råstofområder

15
januar
2019

Orbicon har undersøgt 98 potentielle råstofområder til havs, hvor der på sigt kan indvindes sand og grus til bygge- og anlægsprojekter. Undersøgelserne er bestilt af Miljøstyrelsen, og Orbicon har derefter indsamlet data rundt i de danske farvande bl.a. Kattegat, Østersøen og Storebælt.

De potentielle råstofområder undersøges via seismisk dataindsamling, som viser udstrækning og volumen af de potentielle råstofressourcer i de indre danske farvande. Derudover bidrager dataindsamlingen til viden om, hvorvidt de enkelte enheder består af flere forskellige geologiske lag og vil belyse...

Ny digital tilbudsfase skaber større værdi for bygherre

07
januar
2019

I samarbejde med Arkitema Architects og Aarsleff har Orbicon udviklet en proces, som gennem en fælles digital platform skal skabe et stærkere samarbejde i byggeprojekters tilbudsfase.

Der har i mange år manglet en gennemtænkt, konkret styring og samarbejdsproces i tilbudsfasen. I arbejdet med at skabe større gennemsigtighed, bedre dialog og mere værdiskabelse i tilbudsfasen i totalentrepriser har Orbicon, Arkitema Architects og Aarsleff i samarbejde udviklet et nyt procesværktøj. 

I tilbudsfasen arbejder arkitekter, entreprenører og ingeniører stadig på forskellige platforme...

Orbicon vinder pris på COCONF18

20
december
2018

I november vandt Orbicons afdeling for Klimatilpasning og Byudvikling CORO Co-labs pris med deres pitch om ”Alvandnyttige” boliger i Roskilde, der overbeviste både FORS A/S og Boligselskabet til at indgå et samarbejde med Orbicon.

Konference skal skabe samarbejde på tværs af faglighed

COcoference faciliteres af CORO Co-labs og har til formål at igangsætte og muliggøre innovationsprocesser ved at forbinde mennesker med forskellige kompetencer fra mangfoldige områder. Formålet med konferencen er ligeledes at finde løsninger på samfundsproblemer og videreudvikle kompetencer og...

Verdens største gokartbane skal ligge i Høje Taastrup

13
december
2018

(Visualisering: Dreyer Arkitekter)

Orbicon skal i samarbejde med Gråkjær og Dreyer Arkitekter skabe en ny, klimavenlig gokartbane i Høje Taastrup, der med sine 10.050m2 bliver verdens største.  

En klimavenlig gokartbane

Det er ikke kun størrelsen på Racehall-banen, der gør projektet imponerende. Det 10.050m2 store byggeri skabes med et fokus på klimaet, hvilket eksempelvis ses i hvordan bygningens tag kommer til at være dækket af solceller, der skal give energi til hallens faciliteter, der foruden gokartbanen også inkluderer en restaurant og et konferencecenter. Desuden...

Klimaflisen vinder Popular Science’s Best of What’s New Grand Award

07
december
2018

Klimaflisen er vinder af det amerikanske magasin Popular Science’s store innovationspris ’Best of What’s New’. Klimaflisen er udvalgt blandt tusindvis af nye produkter og innovationer på verdensplan. 

Klimaflisen er ’Grand Award’-vinder i ’Engineering’-kategorien og dermed placeret helt i top. Hvert år vælger det anerkendte amerikanske magasin 100 produkter på tværs af 10 kategorier. For at blive udpeget som vinder skal innovationen repræsentere et vigtigt fremskridt i sin kategori. Popular Science Magazine har siden 1872 været førende kilde til populærvidenskabelige nyheder og...