Nyheder

Orbicon skal bygge nyt bibliotek og kulturhus i Viby Sjælland

25
september
2019

Visualisering: Christensen og  Co, Primus og Sted Landskab

Orbicon har i samarbejde med Christensen & Co Arkitekter, Primus Arkitekter, Sted Landskab og Skou Gruppen vundet en stor totalentreprise i Viby Sjælland for Roskilde Kommune. I projektet skal  samarbejdspartnerne skabe et nyt bibliotek og kulturhus i den gamle bymidte, der skal fungere som et samlingspunkt for byens borgere. 

Et multifunktionelt byggeri

Den kommende bygning skal huse både borgerservice, café og bibliotek, og skabes med en glasfacade, der inviterer byens borgere indenfor....

Tværfagligt samarbejde skal afværge stigende grundvand i byområderne

10
september
2019

Ændrede nedbørsmønstre, øget nedbør og på sigt havstigninger medfører, at grundvandet stiger, og det er især et problem, der ses i de større byområder. Dette problem har det nystartede netværk Grundvand+ sat sig for at finde løsninger på. Netværket består af mere end 20 kommuner og forsyningsselskaber, der i fællesskab skal udveksle erfaringer og viden om området for sammen at kunne finde løsninger på, hvordan problemet håndteres. 

Initiativet bag netværket består af fire specialister, der har hvert sit fagområde. Orbicon bidrager med sin multidisciplinære rådgivning inden for...

Orbicon bliver en del af WSP

03
september
2019

Vi er glade for at kunne meddele, at Orbicon bliver en del af canadiske WSP - en af verdens største rådgivende ingeniørvirksomheder. Med det nye internationale ejerskab får vi styrket vores konkurrenceevne i en branche, som bliver mere og mere multidisciplinær og global.

Ved at forene Orbicon og WSP’s ekspertiser får vi mulighed for at skabe en af Nordens mest succesrige virksomheder inden for miljø, forsyning, infrastruktur og byggeri.

”At blive en del af WSP er en rigtig god nyhed for Orbicon og vores medarbejdere,” siger Per Christensen, adm. direktør for Orbicon. ”Med det...

Pressemeddelelse - Orbicon en del af WSP

03
september
2019

Orbicon bliver en del af WSP

Hedeselskabet har underskrevet en aftale om at sælge datterselskabet Orbicon til canadiske WSP, der er en af verdens førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Det nye, internationale ejerskab sikrer Orbicon den nødvendige volumen, der skal til for at kunne være konkurrencedygtig i en branche, som bliver mere og mere multidisciplinær og global.

Orbicon har gennem mange år været en væsentlig del af Hedeselskabet og er i dag vokset til en nordeuropæisk rådgiver, der arbejder med globale og bæredygtige løsninger på...

Første spadestik til Klimatorium

22
august
2019
Byggeriet af Lemvigs nye vartegn er ny gået i gang

I Lemvig er man så småt gået i gang med at bygge, hvad der skal blive kommunens nye klimavartegn. Klimatorium, der bliver bygget ved Lemvigs Østhavn, skal både fungere som videns-, forsknings- og læringscenter for kystnære udfordringer. Samtidig kommer bygningen til at være energineutral.

Projektet indgår som en central brik i klimaprojektet Coast to Coast Climate Challenge, hvis formål er at afhjælpe og finde løsninger på fremtidens klimaforandringer. Projektet, der ledes af Region Midtjylland, består af 30 øvrige partnere,...

Officersskole bliver til DGNB-certificeret børnehus

18
juni
2019

Den gamle Officersskole fra Flyvestation Værløse bliver til børnehus. Ombygningen af den bevaringsværdige bygning sker i respekt for det oprindelige udtryk, og derudover bliver børnehuset certificeret efter DGNB-standarden, som skal sikre et bæredygtigt byggeri og sunde omgivelser for børnene.

Dagtilbuddet bliver det første kommunale byggeri på flyvestationen og er et vigtigt skridt i udviklingen af Furesøs nye byområde. Den nye integrerede institution kommer til at rumme fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper, og der bliver plads til i alt 150 børn på de ca. 1.550 kvm.

...

Godt nyt for klimaet: 100% biologisk slamanlæg indviet

11
juni
2019

Biologisk slambehandling er en energivenlig og billig løsning, der bruger naturens egne metoder til at reducere slamproduktionen ved afvanding samt ved at nedbryde organiske stoffer i overskudsslam, herunder miljøfremmede organiske stoffer.


I Gribskov Kommune tages klima- og miljøvenlig håndtering af slam alvorligt. Derfor blev der i sidste uge indviet et nyt stort biologisk slammineraliseringsanlæg i Pårup ved Gilleleje af Gribvand Spildevand A/S. Anlægget er et af Danmarks nyeste og mest avancerede anlæg til biologisk behandling af slam.  
 

Biologisk slambehandling...

Klimaforandringer får den sejlende drone på vandet

11
juni
2019

De ændrede nedbørsmønstre påvirker vores vandløb. Samtidig er der store interesser på spil om natur, miljø og landbrugsproduktion, der giver efterspørgsel på viden og målinger.

Ole Smith og hans kolleger har travlt med at opmåle for tiden. De kan nemlig gøre det smart med en sejlende drone, der kan indhente mange data meget hurtigt i forhold til de traditionelle metoder. For nyligt var den en tur på den 300 år gamle  Arresø Kanal, som man kan se i klippet fra TV2/Lorry. Her målte den op, så man bl.a. kan sikre i forhold til klimaforandringer.

”Vi er i det hele taget inde i en...

Bondebyen i Lyngby får moderne gadekær

06
juni
2019

Bondebyen i Lyngby får igen et gadekær, men i en moderne udgave. Det skal både tjene som et rekreativt mødested i landsbyen og modtage regnvand, så man undgår oversvømmelser og skader.

Bondebyen i Lyngby har tidligere oplevet oversvømmelser, og det vil man gerne undgå gentager sig. Et lidt kedeligt vejkryds i Bondebyen i Lyngby bliver forvandlet til et spildevandsteknisk anlæg forklædt som et hyggeligt grønt byrum. Det bliver blandt andet resultatet af en klimatilpasningsindsats, hvor vandet håndteres på overfladen. 

Den gamle fælleskloak og...

Billige boliger til flygtninge, studerende og skæve eksistenser

20
maj
2019

Boliger som studerende og flygtninge har råd til at betale og social vicevært til seks skæve boliger. Det er fokus for 106 nye Startbo-boliger i Holbæk i 2020 – og i Kalundborg og Næstved er det billige boligprojekt allerede etableret.

I Holbæk mangler de – som i mange af landets øvrige kommuner - billige boliger, og det blev i 2018 startskuddet til etablering af 106 nye Startbo-boliger, som unge, flygtninge og andre med mindre indkomst kan betale. Målet er at sikre, at unge på uddannelseshjælp kan få en fornuftig bolig, så de kan fokusere på deres uddannelse, og at flygtninge kan...

Harrestrup å er et kringlet forløb

20
maj
2019


Borgerne langs Harrestrup Å lever i stadig stigende risiko for at blive oversvømmet med regnvand og ildelugtende spildevand under voldsomme skybrud, men det skal et af landets største klimatilpasningsprojekter nu lave om på. Harrestrup Å løber gennem ti storkøbenhavnske kommuner. Den har sit udspring ved Harrestrup nær Herstedøster og sit udløb ved Kalvebod Strand.  De ti kommuner har besluttet at samarbejde om at tilpasse åen, så den kan medvirke til at forhindre oversvømmelser og samtidigt give kommunerne mulighed for at give åen flere slyngninger, forbedre vandkvaliteten samt...

Ny stor fem-sporet skole i Nuuk

13
maj
2019

Den største skole i Grønland er undervejs og skal give gode forhold for undervisning og læring. Den kommer til at erstatte to gamle og nedslidte skoler.

Det er det kommunale byfornyelsesselskab Siorarsiorfik – Nuuk City Development, som har fået opgaven med at bygge og finansiere en ny skole med plads til både fritidsordning og daginstitution, der skal bygges i Nuuk bymidte. Det bliver både den største skole i Grønland med fem spor, fritidsordning og daginstitution, og det bliver også første gang, man bygger så stort et OPS-projekt (Offentligt Privat Samarbejde).

”Vi har...

Orbicon-elev vinder DM i Skills 2019

25
april
2019

Stine Schwaner Ottosen er ved at uddanne sig til teknisk designer og er under sin uddannelse elev hos Orbicon. Hun har lige vundet DM i Skills 2019 i kategorien ”Teknisk Designer”, hvor hun efter bedste evne skulle løse en byggeopgave, der var tilrettelagt af Teknisk Landsforbund og erhvervsskolerne i Danmark.
”Jeg blev prikket på skulderen af min lærer, som spurgte om jeg havde lyst til at deltage i DM i Skills, fordi han godt kunne tænke sig at det var mig, der repræsenterede vores skole. Jeg spurgte, om jeg ikke lige måtte tænke over det. Men så endte jeg med at sige ja.”

...

Fremgang hos Orbicon

01
april
2019

Fremgang på driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på ca. 63,3 mio. kr. på kun et år. Det er en hård, fokuseret indsats, som har ført Orbicon tilbage på sporet.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2018 på 13,6 mio. kr. er en væsentlig forbedring i forhold til 2017. Forbedringen skyldes blandt andet gennemførelse af en række organisatoriske og omkostningsmæssige tiltag, styrket fokus på projekt- og risikoledelse samt tilgang af nye interessante projekter inden for klimatilpasning, miljø og byggeri.

- Vi er godt tilfredse med den fremgang Orbicon har leveret....

Nyt værktøj understøtter arbejdet med Verdensmålene

20
marts
2019

Strategisk snak skal omsættes til bæredygtige handlinger. Et nyt dialogværktøj vil hjælpe virksomheder med at få mest muligt ud af indsatsen.

Orbicon har udviklet et intuitivt dialogværktøj, der skal gøre det lettere for virksomheder at komme i gang med FN’s Verdensmål.  Det opleves ofte som svært, uoverskueligt og omkostningstungt at arbejde konkret med Verdensmålene, fordi det er stort og breder sig over mange fagområder. Orbicon har udviklet en løsning - et værktøj, som de kalder Mylius. Med Mylius kan virksomheder hurtigt komme i gang med de mest værdigivende tiltag i forhold...