Nyheder

Orbicon-elev vinder DM i Skills 2019

25
april
2019

Stine Schwaner Ottosen er ved at uddanne sig til teknisk designer og er under sin uddannelse elev hos Orbicon. Hun har lige vundet DM i Skills 2019 i kategorien ”Teknisk Designer”, hvor hun efter bedste evne skulle løse en byggeopgave, der var tilrettelagt af Teknisk Landsforbund og erhvervsskolerne i Danmark.
”Jeg blev prikket på skulderen af min lærer, som spurgte om jeg havde lyst til at deltage i DM i Skills, fordi han godt kunne tænke sig at det var mig, der repræsenterede vores skole. Jeg spurgte, om jeg ikke lige måtte tænke over det. Men så endte jeg med at sige ja.”

...

Fremgang hos Orbicon

01
april
2019

Fremgang på driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) på ca. 63,3 mio. kr. på kun et år. Det er en hård, fokuseret indsats, som har ført Orbicon tilbage på sporet.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2018 på 13,6 mio. kr. er en væsentlig forbedring i forhold til 2017. Forbedringen skyldes blandt andet gennemførelse af en række organisatoriske og omkostningsmæssige tiltag, styrket fokus på projekt- og risikoledelse samt tilgang af nye interessante projekter inden for klimatilpasning, miljø og byggeri.

- Vi er godt tilfredse med den fremgang Orbicon har leveret....

Nyt værktøj understøtter arbejdet med Verdensmålene

20
marts
2019

Strategisk snak skal omsættes til bæredygtige handlinger. Et nyt dialogværktøj vil hjælpe virksomheder med at få mest muligt ud af indsatsen.

Orbicon har udviklet et intuitivt dialogværktøj, der skal gøre det lettere for virksomheder at komme i gang med FN’s Verdensmål.  Det opleves ofte som svært, uoverskueligt og omkostningstungt at arbejde konkret med Verdensmålene, fordi det er stort og breder sig over mange fagområder. Orbicon har udviklet en løsning - et værktøj, som de kalder Mylius. Med Mylius kan virksomheder hurtigt komme i gang med de mest værdigivende tiltag i forhold...

Hvad betyder den ny aftale om BNBO og pesticider for forsyningerne?

12
februar
2019

Det er svært at svare helt præcist på, men det kan være en god idé at kortlægge de mulige konsekvenser i forhold til den langsigtede planlægning.

Drikkevandet skal fremover beskyttes bedre mod pesticider. Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale, som blev præsenteret i januar 2019. Senest i 2022 bliver det forbudt at sprøjte i de fleste boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og de berørte landmænd skal have fuld kompensation herfor. I første omgang er det kommunerne, der sammen med landbruget og vandværkerne skal forsøge...

Næsten 100 potentielle råstofområder

15
januar
2019

Orbicon har undersøgt 98 potentielle råstofområder til havs, hvor der på sigt kan indvindes sand og grus til bygge- og anlægsprojekter. Undersøgelserne er bestilt af Miljøstyrelsen, og Orbicon har derefter indsamlet data rundt i de danske farvande bl.a. Kattegat, Østersøen og Storebælt.

De potentielle råstofområder undersøges via seismisk dataindsamling, som viser udstrækning og volumen af de potentielle råstofressourcer i de indre danske farvande. Derudover bidrager dataindsamlingen til viden om, hvorvidt de enkelte enheder består af flere forskellige geologiske lag og vil belyse...

Ny digital tilbudsfase skaber større værdi for bygherre

07
januar
2019

I samarbejde med Arkitema Architects og Aarsleff har Orbicon udviklet en proces, som gennem en fælles digital platform skal skabe et stærkere samarbejde i byggeprojekters tilbudsfase.

Der har i mange år manglet en gennemtænkt, konkret styring og samarbejdsproces i tilbudsfasen. I arbejdet med at skabe større gennemsigtighed, bedre dialog og mere værdiskabelse i tilbudsfasen i totalentrepriser har Orbicon, Arkitema Architects og Aarsleff i samarbejde udviklet et nyt procesværktøj. 

I tilbudsfasen arbejder arkitekter, entreprenører og ingeniører stadig på forskellige platforme...

Orbicon vinder pris på COCONF18

20
december
2018

I november vandt Orbicons afdeling for Klimatilpasning og Byudvikling CORO Co-labs pris med deres pitch om ”Alvandnyttige” boliger i Roskilde, der overbeviste både FORS A/S og Boligselskabet til at indgå et samarbejde med Orbicon.

Konference skal skabe samarbejde på tværs af faglighed

COcoference faciliteres af CORO Co-labs og har til formål at igangsætte og muliggøre innovationsprocesser ved at forbinde mennesker med forskellige kompetencer fra mangfoldige områder. Formålet med konferencen er ligeledes at finde løsninger på samfundsproblemer og videreudvikle kompetencer og...

Verdens største gokartbane skal ligge i Høje Taastrup

13
december
2018

(Visualisering: Dreyer Arkitekter)

Orbicon skal i samarbejde med Gråkjær og Dreyer Arkitekter skabe en ny, klimavenlig gokartbane i Høje Taastrup, der med sine 10.050m2 bliver verdens største.  

En klimavenlig gokartbane

Det er ikke kun størrelsen på Racehall-banen, der gør projektet imponerende. Det 10.050m2 store byggeri skabes med et fokus på klimaet, hvilket eksempelvis ses i hvordan bygningens tag kommer til at være dækket af solceller, der skal give energi til hallens faciliteter, der foruden gokartbanen også inkluderer en restaurant og et konferencecenter. Desuden...

Klimaflisen vinder Popular Science’s Best of What’s New Grand Award

07
december
2018

Klimaflisen er vinder af det amerikanske magasin Popular Science’s store innovationspris ’Best of What’s New’. Klimaflisen er udvalgt blandt tusindvis af nye produkter og innovationer på verdensplan. 

Klimaflisen er ’Grand Award’-vinder i ’Engineering’-kategorien og dermed placeret helt i top. Hvert år vælger det anerkendte amerikanske magasin 100 produkter på tværs af 10 kategorier. For at blive udpeget som vinder skal innovationen repræsentere et vigtigt fremskridt i sin kategori. Popular Science Magazine har siden 1872 været førende kilde til populærvidenskabelige nyheder og...

Orbicon vinder Danva’s klimapris 2018

23
november
2018

Orbicon vinder i samarbejde med Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune, Realdania, GHB landskabsarkitekter og Adept årets klimapris ved Dansk Vand Konference d. 13. november med projektet KlimaByen Middelfart

innovativt projekt

Klimabyen i Middelfart er et visionært projekt, hvor byen klimatilpasses, men samtidig også udvikler flere muligheder for aktiviteter for byens borgere og mere adgang til natur. Projektet er udviklet i samarbejde med Middelfarts borgere for at sikre at klimatilpasningstiltagene både sikrer byen mod fremtiden, men i høj grad også bliver funktionelt og...

Herlev kommune underskriver kontrakt om ny skøjtehal

08
november
2018

Herlev Kommune har nu skrevet kontrakt med et totalentreprenørteam bestående af Base Erhverv A/S, Arkitema arkitekter, Rådgivende ingeniør Hundsbæk & Henriksen samt Prorink om at bygge den ny træningsskøjtehal med Orbicon og H+ Arkitekter som bygherrerådgivere. Træningsskøjtehallen skal ligge i forlængelse af den nuværende skøjtehal og kommer til at styrke skøjtekulturen i Herlev.

Den ny træningsskøjtehal skal give endnu mere plads til alle former for skøjteløb til glæde for Herlevs borgere.  Således vil både ishockey- og kunstskøjteløbstalenter opleve mere tidssvarende...

Orbicon til topmøde med sandkasse

08
november
2018

Den 19. og 20. oktober var der topmøde i København med 800 delegerede fra mere end 50 lande. Mødet i København gik ud på at styrke samarbejdet omkring grøn vækst og verdensmålene, og om fredagen kom de forbi Rådhuspladsen, hvor de blandt andet mødte Orbicon og vores sandkasse, som simulerer afstrømning ved store regnhændelser.

"Det er blevet ekstremt vigtigt at kunne kontrollere vandet – både så vi undgår skader og oversvømmelser, men også for at kunne udnytte vandressourcen bedre, så der er nok til alle. Derudover kan vi når vi klimatilpasser få noget mere natur ind i byerne og...

Fersk og salt - Nyt idékatalog skal klimasikre Randers

16
oktober
2018
Tæt samarbejde om løsninger

Randers er et af de ti risikoområder i Danmark, hvor skader ved en stormflod vil være størst og derfor er det nødvendigt at stormflodssikre byen. I starten af 2018 blev Orbicon sammen med Gemeinschaft, C.F. Møller Landscape, De Urbanisten og Sadolin & Albæk udvalgt til at udarbejde et idékatalog til at stormflodssikre Randers. Her stod Orbicon for den tekniske baggrundsrapport, der danner en stor del af grundlaget for konkurrenceprojektet. Idékataloget er nu færdigt og er indtil uge 42 blevet debatteret blandt Randers’ borgere, der har mulighed for at få...

Orbicon skal skabe Helsingørs nye sundhedshus

28
september
2018

(Illustration: Nordic - Office of Architecture)

Orbicon skal i samarbejde med entreprenører Elinco og Kemp & Lauritzen og rådgivere Nordic Architecture og MASU Planning skabe Helsingørs nye visionære sundhedshus, der forventes at stå færdig i 2022.

Multifunktionelt sundhedshus

Sundhedshuset kommer til at rumme en lang række kommunale sundhedstilbud, såvel som regionale og private tilbud. Huset kommer blandt andet til at huse et rehabilitering- og træningscenter, en røntgen- og privatklinik, samt en jordemoder-konsultation, ambulatorier og 66 døgnforløbspladser....

H.C. Ørsted Gymnasiet vinder international arkitekturpris

19
september
2018

I foråret 2018 vandt Orbicon i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab og entreprenør Anker Hansen & Co projektet om at skulle bygge et nyt gymnasium for eleverne på TEC H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nu har det innovative projekt vundet den prestigefulde internationale arkitekturpris ICONIC AWARDS 2018 med visionen om Fremtidens Tekniske Gymnasium i kategorien ”Innovative Architecture – Best of Best” foran flere internationale projekter.

En hyldest til H.C. Ørsted

Projektets design er en hyldest til fysikeren H.C. Ørsted, og hans teori er...