Nyheder

670 nye studie- og ungdomsboliger i Aarhus

27
april
2020

Orbicon | WSP skal være ingeniører på BaseCamp i Aarhus. Et 18 etager højt byggeri på ikke mindre end 20.200 m2 med 670 ungdomsboliger.

BaseCamp Aarhus skal opføres på Katrinebjerg på Katrinebjerg i Aarhus og byggeriet vil være med til at imødekomme den store efterspørgsel på ungdoms- og studieboliger i byen.  Hovedparten er beregnet til én person, og alle boligerne har eget køkken og bad. Bygningen får ca. 3.000 m2 fællesareal med fx bibliotek, studierum, biograf, fitness, café, fælleskøkkener, gaming, hobbyrum og loungeområder. Alle boliger og fællesområder indrettes med...

Få et gratis arbejdsmiljøtjek af din virksomhed

24
april
2020

Det er vigtigt at holde styr på virksomhedens arbejdsmiljø, men det er ikke altid nemt at danne sig et overblik. Du kan nu få hjælp af en af vores eksperter, hvor vi tilbyder et gratis skype eller telefon-møde, hvor vi laver en hurtig gennemgang, så du kan få et overblik.

Tilbuddet gælder alle virksomheder med over 50 ansatte, og alt du skal gøre er at tage kontakt til en af vores konsulenter for at aftale et møde. Kontaktinfo ses til højre på siden.

Arbejdsgiveren ansvar

Det er nemlig arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt, og det er en naturlig del...

Køb danske fødevarer fra havet og gør en forskel

17
april
2020

Danske producenter har svært ved at afsætte deres sunde og bæredygtige varer på grund af Covid-19. Det er nu vi skal skabe et hjemmemarked, bakke op om den grønne omstilling og lokale arbejdspladser ved at støtte en klima- og miljømæssig bæredygtig produktion af fødevarer fra havet. Danske forbrugere kan gøre en forskel.

Vores danske kyster og åbne farvande har så uendeligt meget mere at byde på end det danskerne i dag spiser ved middagsbordet Vi har kysterne spækket med lækker og næringsrig tang, der er sundere end stort set alle andre grøntsager. Vi kan købe friste  muslinger og...

Sikker genåbning af arbejdspladsen

15
april
2020

Danmark er nu i gang med at genåbne en del af de arbejdspladser, som har været lukket ned. Men alt er slet ikke som det plejer, og der er en masse nye forholdsregler, man skal tage.

En anden hverdag

Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgivere en pligt til at indrette og planlægge arbejdspladsen på en måde, så risikoen for smitte forebygges så effektivt som muligt. Noget der naturligvis er i alles interesse. På den anden side skal man også have en hverdag til at fungere på den bedst mulige måde, da der kan gå mange måneder, inden vi...

Få hjælp til at håndtere den demografiske udvikling i kommunen

03
april
2020

Det er kompliceret at få kapaciteten i dagtilbud og skoler til at følge den demografiske udvikling, og det kræver planlægning og analyser. Orbicon | WSP har slået sig sammen med KLK (KL´s Konsulentvirksomhed) for at kunne levere netop dette.

-    Det er en stor styrke at kunne kombinere KLK’s ekspertise og erfaring på skole- og dagtilbudsområdet samt deres kommunale knowhow med Orbicon | WSP’s ekspertiser inden for strategisk bygherrerådgivning, byggeri og drift. På den måde kan vi med udgangspunkt i kommunens strategi, servicemål og den eksisterende bygningsmasse se ind i de...

Få mest muligt ud af at anlægsloftet er løftet

02
april
2020

Få et strategisk overblik over, hvor det er muligt at færdiggøre og igangsætte projekter inden for rammerne af det løftede anlægsloft.

Orbicon | WSP og KLK (KLs Konsulentvirksomhed) har indgået et samarbejde for at kunne yde en optimal strategisk rådgivning til de danske kommuner. Vi kan sammen hjælpe jer med at få mest mulig værdi ud af, at anlægsloftet er fjernet, så indsatsen kommer samfund og borgere mest muligt til gavn.

Anlægsarbejdet er en god chance for et bæredygtigt og kærkomment...

Hurtig og præcis geofysisk kortlægning med ny metode

01
april
2020

Orbicon | WSP er de første i landet til at anvende den ny metode til geofysisk kortlægning, tTEM. Metoden er udviklet af Aarhus Universitet, og kan på meget kort tid kortlægge store arealer.

 

tTEM udmærker sig bl.a. ved at være et let udstyr, der kan fremføres med op til 20 km/t og kan på den måde dække en flade på over 150 hektar på en enkelt dag. Metoden giver en stor mængde data, hvilket giver en god opløsning samt solid indtrængningsdybde på op til 70-80 meter. Også i de...

Arbejdet fortsætter trods coronavirus

20
marts
2020

Situationen er alvorlig, og vi har derfor truffet vores forholdsregler og omorganiseret arbejdet. Men arbejdet fortsætter på fuldt tryk - bare hjemmefra.

I Orbicon | WSP tager vi ansvar for at forhindre spredningen af coronavirus. Derfor arbejder alle der kan hjemmefra, og det er langt de fleste. Vi har skruet op for brugen af video-møder, og langt det meste af det arbejde kan udføres uden fysiske møder.

Vi arbejder videre på rapporter, projekterer bygninger, udfører tilsyn, samler data og udfører beregninger – ligesom vi plejer. Og heldigvis er langt de fleste af vores...

Filterbeton skal klare kampen mod regnvandet

13
marts
2020

Filterbeton er en permeabel beton, der kan filtrere og nedsive regnvand. Den vil bruge mindre co2 end normal beton, og man kan bruge nedknust beton til at lave materialet. Den lyse farve kan også mindske ophedningen af byer om sommeren. Nyt udviklingsprojekt er i gang med at undersøge og udvikle filterbeton til det danske marked.

Med massiv nedbør over Danmark og en samtidig voksende andel af bebyggede arealer står vi overfor udfordringer med underdimensionerede kloaksystemer – hvilket særligt bliver tydeligt ved skybrud, hvor store mængder regnvand presser vores kloaksystemer så...

Miljøfaglig viden med blå blink  

04
marts
2020

Orbicon | WSP åbner miljøvagt.
 
Fra 1. marts tilbyder vi at være miljøvagt for kommuner, forsyninger og private virksomheder på Sjælland. Vi rykker ud hele døgnet, hvis der fx sker et udslip. Det kan være udslip af diesel fra en lastbil, overløb af urenset spildevand, udslip af kemikalier fra industri og transport og meget mere.
 
Ved hurtigt at få et overblik og bistå beredskabet i forhold til miljøindsatsen, kan vi både begrænse skaden og kommunerne kan spare penge til beredskab.
 
-    "Vi vil gerne aktivere vores lange og dybe miljøfaglige viden og bruge...

Thor - Danmarks største havvindmøllepark

24
februar
2020

Marinbiologer fra Orbicon | WSP er taget til søs for at lave miljøundersøgelser i forbindelse med den kommende havvindmøllepark, Thor. 

Danmarks største havvindmøllepark kommer til at ligge i Nordsøen ca. 20 km ud fra Thorsminde i Nordvestjylland.

Her sætter Orbicon | WSP undervandsmikrofoner (pods) op til at optage marsvinenes kliklyde, der skal fanges fisk, optælles pattedyr fra fly og en undervandsrobot (ROV) skal bruges til at registrere liv på havbunden. Forundersøgelserne til Danmarks største havvindmøllepark, Thor, er godt i gang, og Orbicon | WSP står for at undersøge...

Ny udredning om vandløbsregulativer

18
februar
2020

For Miljøstyrelsen har Orbicon | WSP udarbejdet tre faglige redegørelser om vandløbsregulativer, som kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige vandløbsadministration. 

Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ, der beskriver krav til vedligeholdelse og kontrol. Regulativerne skal tage hensyn til både afvandings- og miljøinteresser. En afvejning der i praksis kan være vanskelig.

Udredningerne undersøger de forskellige regulativtyper og deres fordele og ulemper og der kommer bud på nye regulativtyper. Det undersøges hvordan hensynet til de...

Orcicon | WSP er prækvalificeret til Nordhavnstunnellen

31
januar
2020

Orbicon | WSP er blandt de fem prækvalificerede til at være hovedrådgiver på den ny Nordhavnstunnel. 

Projektet indebærer opførelse af en tunnel under Svanemølle-bugten i forlængelse af Nordhavnsvej-tunnelen som går fra Lyngby-motorvejen og til Svanemøllebugten samt en erstatningshavn til 600 større lystbåde nær koncertsalen Docken i Færgehavn Nord.

Tunnelen skal senere kunne fortsættes over hele Nordhavn til den kommende ø, Lynetteholmen og videre til Refshaleøen og Amager og blive en del af en østlig ringvej om København.

”I Orbicon | WSP er vi stolte af at kunne...

Nedknust skole danner fundament for nyt etagebyggeri

30
januar
2020

Ca. 4500 m3 beton blev nedknust på stedet og genanvendt i stedet for stabilgrus i forbindelse med et nyt etage-byggeri. Det har sparet transport til og fra byggeprojektet, samt udgravning af nye materialer – og i sidste ende også CO2-udledning.

På Østerbro i København lå Julius Hansens Trikotagefabrik, der fremstillede sokker i 1930erne og frem til de sene 60ere. Senere kom de gamle fabriksbygninger til at rumme Carolineskolen, som er grundlagt af den jødiske menighed. Skolen er nu flyttet, og de nedslidte bygninger skulle rives ned. I stedet bygges der 153 nye boliger på arealerne...

Nyt samarbejde mellem Scalgo og Orbicon | WSP

24
januar
2020
Nyt samarbejde mellem Scalgo og Orbicon | WSP

Ny mulighed for at arbejde med vandløb og digitale modeller i forhold til klimatilpasning og oversvømmelser.

Nu kan vandløbsdata fra Orbicons VASP importeres i SCALGO’s terrænmodel. Ved at kombinere vandløbsdata med vandløbsmodulet i SCALGO Live, kan du hurtigt og intuitivt lave vandspejlsberegninger på dine vandløbsdata og afprøve forskellige scenarier, som kræver ændring i enten vandløbets tværsnitsprofil, centerlinie eller det omkringliggende terræn.

VASP indeholder data om vandløbenes skikkelse, og ved at importere...