Nyheder

Få mest muligt ud af at anlægsloftet er løftet

02
april
2020

Få et strategisk overblik over, hvor det er muligt at færdiggøre og igangsætte projekter inden for rammerne af det løftede anlægsloft.

Orbicon | WSP og KLK (KLs Konsulentvirksomhed) har indgået et samarbejde for at kunne yde en optimal strategisk rådgivning til de danske kommuner. Vi kan sammen hjælpe jer med at få mest mulig værdi ud af, at anlægsloftet er fjernet, så indsatsen kommer samfund og borgere mest muligt til gavn.

Anlægsarbejdet er en god chance for et bæredygtigt og kærkomment...

Hurtig og præcis geofysisk kortlægning med ny metode

01
april
2020

Orbicon | WSP er de første i landet til at anvende den ny metode til geofysisk kortlægning, tTEM. Metoden er udviklet af Aarhus Universitet, og kan på meget kort tid kortlægge store arealer.

 

tTEM udmærker sig bl.a. ved at være et let udstyr, der kan fremføres med op til 20 km/t og kan på den måde dække en flade på over 150 hektar på en enkelt dag. Metoden giver en stor mængde data, hvilket giver en god opløsning samt solid indtrængningsdybde på op til 70-80 meter. Også i de...

Arbejdet fortsætter trods coronavirus

20
marts
2020

Situationen er alvorlig, og vi har derfor truffet vores forholdsregler og omorganiseret arbejdet. Men arbejdet fortsætter på fuldt tryk - bare hjemmefra.

I Orbicon | WSP tager vi ansvar for at forhindre spredningen af coronavirus. Derfor arbejder alle der kan hjemmefra, og det er langt de fleste. Vi har skruet op for brugen af video-møder, og langt det meste af det arbejde kan udføres uden fysiske møder.

Vi arbejder videre på rapporter, projekterer bygninger, udfører tilsyn, samler data og udfører beregninger – ligesom vi plejer. Og heldigvis er langt de fleste af vores...

Filterbeton skal klare kampen mod regnvandet

13
marts
2020

Filterbeton er en permeabel beton, der kan filtrere og nedsive regnvand. Den vil bruge mindre co2 end normal beton, og man kan bruge nedknust beton til at lave materialet. Den lyse farve kan også mindske ophedningen af byer om sommeren. Nyt udviklingsprojekt er i gang med at undersøge og udvikle filterbeton til det danske marked.

Med massiv nedbør over Danmark og en samtidig voksende andel af bebyggede arealer står vi overfor udfordringer med underdimensionerede kloaksystemer – hvilket særligt bliver tydeligt ved skybrud, hvor store mængder regnvand presser vores kloaksystemer så...

Miljøfaglig viden med blå blink  

04
marts
2020

Orbicon | WSP åbner miljøvagt.
 
Fra 1. marts tilbyder vi at være miljøvagt for kommuner, forsyninger og private virksomheder på Sjælland. Vi rykker ud hele døgnet, hvis der fx sker et udslip. Det kan være udslip af diesel fra en lastbil, overløb af urenset spildevand, udslip af kemikalier fra industri og transport og meget mere.
 
Ved hurtigt at få et overblik og bistå beredskabet i forhold til miljøindsatsen, kan vi både begrænse skaden og kommunerne kan spare penge til beredskab.
 
-    "Vi vil gerne aktivere vores lange og dybe miljøfaglige viden og bruge...

Thor - Danmarks største havvindmøllepark

24
februar
2020

Marinbiologer fra Orbicon | WSP er taget til søs for at lave miljøundersøgelser i forbindelse med den kommende havvindmøllepark, Thor. 

Danmarks største havvindmøllepark kommer til at ligge i Nordsøen ca. 20 km ud fra Thorsminde i Nordvestjylland.

Her sætter Orbicon | WSP undervandsmikrofoner (pods) op til at optage marsvinenes kliklyde, der skal fanges fisk, optælles pattedyr fra fly og en undervandsrobot (ROV) skal bruges til at registrere liv på havbunden. Forundersøgelserne til Danmarks største havvindmøllepark, Thor, er godt i gang, og Orbicon | WSP står for at undersøge...

Ny udredning om vandløbsregulativer

18
februar
2020

For Miljøstyrelsen har Orbicon | WSP udarbejdet tre faglige redegørelser om vandløbsregulativer, som kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige vandløbsadministration. 

Alle offentlige vandløb skal være omfattet af et vandløbsregulativ, der beskriver krav til vedligeholdelse og kontrol. Regulativerne skal tage hensyn til både afvandings- og miljøinteresser. En afvejning der i praksis kan være vanskelig.

Udredningerne undersøger de forskellige regulativtyper og deres fordele og ulemper og der kommer bud på nye regulativtyper. Det undersøges hvordan hensynet til de...

Orcicon | WSP er prækvalificeret til Nordhavnstunnellen

31
januar
2020

Orbicon | WSP er blandt de fem prækvalificerede til at være hovedrådgiver på den ny Nordhavnstunnel. 

Projektet indebærer opførelse af en tunnel under Svanemølle-bugten i forlængelse af Nordhavnsvej-tunnelen som går fra Lyngby-motorvejen og til Svanemøllebugten samt en erstatningshavn til 600 større lystbåde nær koncertsalen Docken i Færgehavn Nord.

Tunnelen skal senere kunne fortsættes over hele Nordhavn til den kommende ø, Lynetteholmen og videre til Refshaleøen og Amager og blive en del af en østlig ringvej om København.

”I Orbicon | WSP er vi stolte af at kunne...

Nedknust skole danner fundament for nyt etagebyggeri

30
januar
2020

Ca. 4500 m3 beton blev nedknust på stedet og genanvendt i stedet for stabilgrus i forbindelse med et nyt etage-byggeri. Det har sparet transport til og fra byggeprojektet, samt udgravning af nye materialer – og i sidste ende også CO2-udledning.

På Østerbro i København lå Julius Hansens Trikotagefabrik, der fremstillede sokker i 1930erne og frem til de sene 60ere. Senere kom de gamle fabriksbygninger til at rumme Carolineskolen, som er grundlagt af den jødiske menighed. Skolen er nu flyttet, og de nedslidte bygninger skulle rives ned. I stedet bygges der 153 nye boliger på arealerne...

Nyt samarbejde mellem Scalgo og Orbicon | WSP

24
januar
2020
Nyt samarbejde mellem Scalgo og Orbicon | WSP

Ny mulighed for at arbejde med vandløb og digitale modeller i forhold til klimatilpasning og oversvømmelser.

Nu kan vandløbsdata fra Orbicons VASP importeres i SCALGO’s terrænmodel. Ved at kombinere vandløbsdata med vandløbsmodulet i SCALGO Live, kan du hurtigt og intuitivt lave vandspejlsberegninger på dine vandløbsdata og afprøve forskellige scenarier, som kræver ændring i enten vandløbets tværsnitsprofil, centerlinie eller det omkringliggende terræn.

VASP indeholder data om vandløbenes skikkelse, og ved at importere...

Kommunen skal gennemgå boringsnære beskyttelsesområder

10
januar
2020

”Pesticidstrategi 2017-21” og den efterfølgende tillægsaftale pålægger kommunen at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden udgangen af 2022. Ved gennemgangen skal behovet for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler vurderes. At reducere risikoen betyder med andre ord at beskytte BNBO, ved enten at ophøre med eller nedbringe anvendelsen af sprøjtemidler i BNBO.

Orbicon kan bistå både kommune og vandværk i processen fra den indledende vurdering af de enkelte BNBO til en aftale om beskyttelse af BNBO. Processen kan opdeles i tre hovedpunkter: 

...

Ny sektionsleder hos Orbicon Arctic i Grønland

04
november
2019

Inooraq Brandt overtager mandag d. 4 november 2019 den daglige ledelse af Orbicon Arctic A/S i Grønland.

Orbicon Arctic har været i Grønland i otte år, og Inooraq har været med fra start. Først som ingeniør og kontorleder og sidenhen gruppeleder og frem til i dag som projektchef og bygherrerådgiver.

Inooraq besidder en evne til at holde styr på detaljen i sit arbejde og fortsat bevare overblikket ift. det endelige mål for de projekter og opgaver, han har været tilknyttet. En kompetence som han løbende har udviklet igennem sin ansættelse i Orbicon Arctic og som var stor...

Kæmpe udvidelse af Københavns Lufthavn

17
oktober
2019

Visualisering: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.


Orbicon skal kontrollere konstruktionerne i udvidelsen af Terminal 3. En udvidelse på hele 80.000 m2. Det er lufthavnens hidtil største byggeprojekt og med udvidelsen er der plads til 40 millioner passagerer om året. 

Orbicon er valgt af Københavns Lufthavne A/S til at stå for den overordnede kontrol af konstruktionerne til den kommende udvidelse af terminal T3. I det nye projekt skal terminalområdet mellem Gate C og B bindes sammen af en 270 meter lang og 60 meter bred tilbygning. Det nye byggeri skal blandt andet give plads...

Nyt opkøb i Europa – WSP går ind på det nederlandske marked

16
oktober
2019

For godt en måned siden blev Orbicon en del af den internationale rådgivergigant WSP. Nu styrker WSP sin position i Europa med opkøbet af Lievense – en af Nederlandenes førende rådgivere inden for blandt andet energi og vand.

Opkøbet af Lievense er helt i tråd med WSP’s globale strategi om at vækste både globalt og i Europa.

- At få Lievense med ombord giver WSP en unik mulighed for at få fodfæste i Nederlandene, og samtidig betyder det, at vi nu er oppe på 16.000 medarbejdere i Europa. Nederlandene er et interessant marked og minder på flere måder om det...

Indvielse af Forælder Fondens nye kollegium

08
oktober
2019

H.K.H Prinsesse Benedikte indviede fredag d. 27. september Forælder Fondens nye kollegium på det gamle Grønttorv i Valby

 

Social støtte til enlige forældre under uddannelse

Det nye kollegium er skræddersyet til unge, enlige forældre under uddannelse. Målet er at skabe et solidt fundament, hvorfra beboerne kan gennemføre deres uddannelse, og derved sikre et solidt grundlag for en fremtid for sig selv og deres børn. Det nye kollegie har et særligt fokus på at opbygge et fællesskab mellem beboerne, der skal styrke både forældre og børns trivsel. Dette er...