Nyheder

HERLEVS NYE SKØJTEHAL SKAL GIVE PLADS TIL BÅDE IDRÆT OG OFFENTLIGHED

16
april
2018
Mere tid på isen

Herlev skøjtehal har i mange år haft problemer med at kunne give istid til de mange ishockeyhold, talentudviklingshold og kunstskøjteløbere, der er tilknyttet hallen. Samtidig begrænser den store interesse for sporten offentlighedens mulighed for at komme ud på isen, der optages af de mange hold. Derfor har Herlev Kommune i samarbejde med Orbicon og H+ Arkitekter i januar 2018 påbegyndt et større projekt om at tilbygge en træningsskøjtehal til den velbesøgte skøjtehal, der skal hjælpe med at give mere istid til de mange besøgende.

Den nye skøjtehal skal ligge sammen...

5 gode råd om asbest

05
april
2018

Orbicons indeklimaeksperter får ofte opkald fra førstegangs boligejere, der har købt et ældre parcelhus og står midt i nedrivningen af badeværelset, når de bliver gjort opmærksom på at der kan være asbest i bygningen. Ifølge ekspert i asbest Gert Porse er det et helt generelt problem:

”Der er så mange af den generation, der er første gangs huskøbere i dag, aldrig er blevet advaret om, at der kan være asbest i en række forskellige byggematerialer i huse, der er bygget før de blev født. Næsten halvdelen af alle danske...

Træer afslører forurening

04
april
2018

Fuldvoksne træer kan fortælle en ting eller to – ikke mindst når det kommer til forurening. Det ved Mette Algreen Nielsen, projektleder hos Orbicon. 

I årevis har hun arbejdet med en metode, hvor man borer et lille hul i et træ og udtager en prøve som analyseres. Trækerneprøverne kan vise tegn på forurening i jorden eller det terrænnære grundvand. Metoden vinder i øjeblikket frem blandt andet hos regionerne og kommunerne. Og det er der gode grunde til, forklarer Mette Algreen Nielsen, der beskriver Orbicon som en af frontløberne på området. 

”Det er en meget billig metode,...

Chloridazon i boringen – hvad nu?

27
marts
2018

Mange vandværker oplever for tiden et hidtil upåagtet pesticid chloridazon og at nedbrydningsprodukter herfra har fundet vej til grundvandsmagasiner og drikkevandsboringer. En af forklaringerne kan være boringens tilstand, som kan udgøre en væsentlig risiko for en hurtig spredning af miljøfremmede stoffer, fx chloridazon, uanset den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinet.

boringsundersøgelser sikrer kvalitet 

Orbicon har udviklet boringsundersøgelser netop for, at kunne undersøge disse lokale forureningsproblemer. Boringsundersøgelserne udføres af Orbicons erfarne geologer og...

Fremtidens tekniske gymnasium

26
marts
2018

(Visualisering: Kant Arkitekter)

Orbicon har i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab og entreprenør Anker Hansen & Co vundet et projekt, der skal skabe fremtidens tekniske gymnasium for eleverne på TEC H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. TEC H.C. Ørsted Gymnasiets elever og undervisere flytter fra de nuværende lejede lokaler på DTU over på den anden side motorvejen, hvor det splinternye gymnasie skal stå klar, når lejeaftalen med DTU udløber i 2020. 


Det nye gymnasium kommer til at være mere 8.000 m2 stort og planlægges at skulle have...

Vandspejlsberegninger svarer stort set til virkeligheden

20
marts
2018

Der har længe hersket tvivl om rigtigheden af vandspejlsberegninger i vandløb, og de er og har ofte været genstand for tvister mellem kommuner og landbrug. Derfor tog Orbicon i 2014 initiativ til at få udarbejdet en faglig redegørelse om beregningsmetoderne, og nu foreligger redegørelsen, der er udarbejdet med økonomisk støtte fra Hedeselskabet.

Hovedkonklusionen er, at der ikke er grund til at betvivle selve metoden, hvormed vandspejlsberegningerne foretages, idet feltforsøg har vist, at beregningsresultaterne svarer stort set til de målte forhold. Alt sammen forudsat at...

Fem råd til at undgå kulde og træk på arbejdet

12
marts
2018

Endnu en lang vinter er over os, og mange sidder og fryser på arbejdspladsen, når der kommer kulde og træk. Det er gener, som kan føre til nedsat produktivitet, træthed, ømhed i kroppen og sygdom. Der er heldigvis nogle simple råd til at undgå de værste påvirkninger.

- Vi reagerer på træk ved at spænde musklerne, og det kan give hovedpine, nakkesmerter og stive fingre. Når vi arbejder i træk øges afkølingen af kroppen. Det gør vores reaktioner langsommere, koordinationsevnen dårligere og vores muskelstyrke mindre, som øger risikoen for overbelastning og arbejdsulykker. Derfor er...

Palmehuset i Botanisk Have skal bevares med nye løsninger

09
marts
2018

Orbicon og Københavns Universitet skal i et nyt projekt finde nye løsninger for at bevare op mod 150 år gamle planter og træer på den mest effektive og bæredygtige måde. 

I Botanisk Have i København ligger Palmehuset, der er en fredet bygning. I samarbejde med Københavns Universitet har Orbicon påbegyndt et projekt for at sikre den fremtidige overlevelse af op mod 150 år gamle planter og træer, der skal kunne holde varmen, når det bliver vinter. Derfor foretager Orbicon analyser og dynamiske beregninger på varmen i Palmehuset.

Man undersøger hovedsageligt, hvordan man kan gå...

BIM bringer mere viden til byggepladsen

09
marts
2018

Det digitale byggeri betyder, at ingeniører og arkitekter kan træffe bedre beslutninger på et databaseret grundlag. Trods digitaliseringen er medarbejderne stadig nøglen til succes, understreger Orbicons BIM-chef, Michael Porskær.

Den faste hånd og den spidse blyant er blevet udkonkurreret, når et byggeri skal tegnes og planlægges. For byggeriet et blevet digitalt. Medarbejderne laver 3D-modeller og Bygnings Informations Modellering (BIM) er blevet dagligdag. Ifølge BIM-chef hos Orbicon, Michael Porskær, er formålet med det digitale byggeri kort og godt at planlægge og bygge mere...

Reducering af kvælstof ved Selsø Slot gavner hele området

06
marts
2018

Ved Selsø Slot i Nordsjælland har Orbicon været med til at hjælpe Frederikssund Kommune med at reducere kvælstof i den lokale fjord. Projektet er blandt de første af sin slags på Sjælland, og giver en række afledte effekter, der kommer miljøet yderligere til gode. 

EU-finansieret projekt til renere fjorde

I et vådområde i Frederikssund Kommune inden for Selsø Slots gamle områder i Nordsjælland har Orbicon i tæt samarbejde med kommunen udført et EU-finansieret kvælstofprojekt, der specifikt har haft til opgave at tilbageholde næringsstoffer fra den nærliggende Roskilde Fjord. I den...

Big data analyseplatform til forsyninger

05
marts
2018
Big data analyseplatform til forsyninger

Som noget helt nyt har vi udviklet den første Big Data analyseplatform til forsyninger i landet. Platformen giver en unik mulighed for indsigt i forsyningens infrastruktur og giver for eksempel svar på, hvor der er en høj grad af uvedkommende vand i ledningsnettet eller hvilke dele af ledningsnettet, som er i dårlig stand og derfor vil kræve et nærmere eftersyn.

- Vores nye analyseplatform giver forsyningerne mulighed for at prioritere indsatsen efter behov. I stedet for efter tv-inspicere fx 2 % af ledningsnettet om året, kan man vælge at...

Ny LER-lov forbedrer planlægning og koordinering af gravearbejder

20
februar
2018

En ny revideret LER lovgivning er trådt i kraft ved årsskiftet. Det første spadestik er hermed taget mod bedre planlægning og koordinering af gravearbejder. 

Ny LER lovgivning kan spare mange ressourcer

Med vedtagelsen af den nye lov for registrering af ledningsejere, som trådte i kraft 1. januar 2018, skal ledningsejere digitalisere og standardisere de ledningsoplysninger, der udleveres til graveaktører (LER oplysninger). Den reviderede lov giver en frist på 3½ år fra det nye system idriftsættes til at omstille sig til de nye krav. Det vil sige, at medio 2020 skal vejafvanding og...

Innovativ klimatilpasning i Randers med Klimabåndet

20
februar
2018

Visionært klimatilpasningsprojekt i Randers skal på samme tid sikre midtbyen mod oversvømmelser og give bedre adgang til vandet. Orbicon er med i et team bestående af internationale eksperter.

(Illustration af C. F. Møller Landscapes)

Kreative løsninger til gavn og glæde

Orbicon er blevet udvalgt til at deltage i det EU-støttede projekt Klimabåndet, der skal klimasikre Randers midtby over for stormflod uden at skabe barrierer mod vandet og naturen. 

- Klimabåndet er et ambitiøst og visionært projekt, som vi glæder os over at være en del af. Samtidig med at vi løser et...

Nyt Julemærkehjem officielt indviet

30
januar
2018

Fredag d. 12. januar var en stor dag i Julemærkefondens historie. Her kunne fonden nemlig klippe den symbolske røde snor og slå dørene op til den officielle indvielse af det splinternye Julemærkehjem i Roskilde, Julemærkehjemmet Liljeborg.

Et omsorgsfuldt byggeri

Ejendommen, der tidligere har huset både en husholdningsskole og et plejehjem, skal i fremtiden hjælpe 240 børn om året til bedre trivsel, livskvalitet og selvværd i smukke omgivelser tæt ved Roskilde fjord.

- Det er altid spændende at arbejde på et projekt, som man ved, kommer til at gøre gavn og glæde en masse...

3D-opmåling samles i en punktsky

25
januar
2018

Brabrand Boligforening står over for en omfattende renovering i to af deres afdelinger. Dog kan man ikke være sikker på, at de eksisterende tegninger over bygningen er svarende til virkeligheden, så det er altafgørende at skabe et ordentligt grundlag for at opnå et succesfuldt resultat. Derfor har Orbicon skiftet den traditionelle tommestok ud med en digital 3D-opmåling.

Fortiden har gjort os klogere 

Tidligere erfaringer har vist, at bygningsmodeller af eksisterende bygninger, der er blevet digitaliseret ikke altid har stemt overens med virkeligheden. Eksempelvis har vinduespartier...