Nyheder

Vakuumkloakering Gammel teknik - nye muligheder

20
juni
2018

Teknikken vakuumkloakering er de seneste år blevet forbedret kraftigt, og Orbicon er rådgiver på de første store anlæg siden 1980'erne, som ligger ved Mariager Fjord og i Odsherred. Blandt andet har gode erfaringer fra Berlin bevirket, at vi er i gang med at genindføre teknikken, som har store fordele i miljøsensitive områder som sommerhusområder og på steder med fladt terræn, højt grundvand og vanskelige graveforhold.

Stort potentiale

Udviklingen inden for design af vakuumventiler har betyder, at de ikke længere tilstoppes eller bliver utætte, og de er i dag placeret i brønde uden...

Indvielse af toiletter og ny vandforsyning på Roskilde Festival

18
juni
2018

I dag indviede Roskildes borgmester Joy Mogensen nye vandskyllende toiletter og en forbedret vandforsyning på festivalpladsen i Roskilde, der fra 30. juni vil kunne glæde de mange festivalgæster, takket være et omfattende kloakeringsprojekt, en ny vandledning og en seks meter høj spildevandstank.

 

26 forsyningsøer

De sidste fire år har Orbicon i samarbejde med Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Fors A/S været i gang med et omfattende forsyningsprojekt på den gamle dyreskueplads i Roskilde, der hver sommer besøges af mere end 100.000...

Klimatilpasning og fornyelse i Sydhavnen

13
juni
2018

Karens Minde Aksen skal sikre rekreative områder og biodiversitet, og er samtidig en vigtig brik i Københavns Kommunes samlede skybrudsplan.

REKREATIVE OMRÅDER OG SKYBRUDSSIKRING

Borgerne i Sydhavnen har i mange år efterspurgt rekreative områder og har generelt haft et ønske om at gøre bydelen mere hyggelig. Imens har København Kommune længe haft et ønske om at skybrudsikre hele byen for at undgå oversvømmelser og de omfattende ødelæggelser som de ofte medfører. De to ønsker forenes i et større klimatilpasnings- og fornyelsesprojekt af Karens Minde Aksen, der er betegnelsen for...

Forælder Fonden bygger nyt kollegie på Grønttorvet

17
maj
2018

HKH Prinsesse Benedicte lagde grundsten og deltog i rejsegildet for det nye kollegiehus, som skal rumme 14 enlige forældre under uddannelse, og hjælpe dem godt videre i livet.

I den nye nye Københavnske bydel Grønttorvet, opføres der i disse år med 2.300 blandede boliger i form af andelslejligheder, lejeboliger og ejerlejligheder - og nu også et kollegiehus for 14 sårbare, enlige forældre.  

På baggrund af en donation fra OAK Foundation, står den private hjælpeorganisation Forælder Fonden bag opførelsen af det nye kollegiehus. Det er Forælder Fondens tredje kollegiehus, som...

Fokus på kerneforretning skal vende udvikling i Orbicon

07
maj
2018

Efter en årrække med positive resultater har 2017 været et udfordrende år for Orbicon. Det blev også året, hvor Orbicon fik ny ledelse, som nu vil styrke kerneforretningen.

Orbicons resultat er ikke tilfredsstillende og lander på minus 65,4 millioner kr. Virksomheden har haft en del tabsgivende projekter, men trods det negative resultat har Orbicons ejer, Hedeselskabet, fuld tiltro til virksomheden, og at den nye ledelse kan vende udviklingen.

 - Resultatet er langt fra det ønskede, men problemerne er identificeret, og der er fokus på at få implementeret de nødvendige tiltag...

Få bedre indeklima på det åbne kontor

24
april
2018

Rigtig mange arbejder i åbne kontorlandskaber, også kaldet storrumskontorer. Tanken bag dem har været mere vidensdeling og samarbejde medarbejderne imellem, men arbejdsformen byder også på flere udfordringer.

Den store udbredelse af de åbne kontorlandskaber har været den største faktor inden for udviklingen og forandringen af indeklima i de senere år, vurderer Peter Aufeldt, Orbicons afdelingschef for arbejdsmiljø.    

Sideløbende med at nyere erhvervsbygninger ofte har glasfacader, medfører det ofte væsentlige temperatursvingninger, der er med til at forstærke et presset...

Skab bedre indeklima på din skole

24
april
2018

Mange undersøgelser i den seneste årrække har fastslået, at indeklimaet på steder som skoler og daginstitutioner langt fra er optimale. Det gør lange skoledage ikke kun sure, men i visse tilfælde også sundhedsskadelige.

Forskning peger desuden på, at børn påvirkes og mistrives mere ved et utilstrækkeligt indeklima end de voksne, fordi børnene i højere grad befinder sig i situationer, hvor de skal tage ny viden til sig, hvorimod de voksne kan køre mere på rutiner.

Ud over indlæringsvanskeligheder har børnene også større risiko for at blive syge. En folkeskoleelev har ikke...

Herlevs nye skøjtehal skal give endnu mere plads til både idræt og offentlighed

16
april
2018

Ny skøjtehal skal give endnu mere plads til både ishockey- og kunstskøjteløbstalenter, samtidig med at offentligheden inviteres indenfor.

Mere tid på isen

Herlev skøjtehal vil gerne give endnu mere istid til de mange ishockeyhold, talentudviklingshold og kunstskøjteløbere, der er tilknyttet hallen. Samtidig skal der også være plads til de borgere, som gerne vil ud på isen. Det er baggrunden for Herlev Kommune i samarbejde med Orbicon og H+ Arkitekter har påbegyndt et større projekt om at tilbygge endnu en skøjtehal til den velbesøgte skøjtehal, der skal hjælpe med at give mere istid...

5 gode råd om asbest

05
april
2018

Orbicons indeklimaeksperter får ofte opkald fra førstegangs boligejere, der har købt et ældre parcelhus og står midt i nedrivningen af badeværelset, når de bliver gjort opmærksom på at der kan være asbest i bygningen. Ifølge ekspert i asbest Gert Porse er det et helt generelt problem:

”Der er så mange af den generation, der er første gangs huskøbere i dag, aldrig er blevet advaret om, at der kan være asbest i en række forskellige byggematerialer i huse, der er bygget før de blev født. Næsten halvdelen af alle danske...

Træer afslører forurening

04
april
2018

Fuldvoksne træer kan fortælle en ting eller to – ikke mindst når det kommer til forurening. Det ved Mette Algreen Nielsen, projektleder hos Orbicon. 

I årevis har hun arbejdet med en metode, hvor man borer et lille hul i et træ og udtager en prøve som analyseres. Trækerneprøverne kan vise tegn på forurening i jorden eller det terrænnære grundvand. Metoden vinder i øjeblikket frem blandt andet hos regionerne og kommunerne. Og det er der gode grunde til, forklarer Mette Algreen Nielsen, der beskriver Orbicon som en af frontløberne på området. 

”Det er en meget billig metode,...

Chloridazon i boringen – hvad nu?

27
marts
2018

Mange vandværker oplever for tiden et hidtil upåagtet pesticid chloridazon og at nedbrydningsprodukter herfra har fundet vej til grundvandsmagasiner og drikkevandsboringer. En af forklaringerne kan være boringens tilstand, som kan udgøre en væsentlig risiko for en hurtig spredning af miljøfremmede stoffer, fx chloridazon, uanset den geologiske beskyttelse af grundvandsmagasinet.

boringsundersøgelser sikrer kvalitet 

Orbicon har udviklet boringsundersøgelser netop for, at kunne undersøge disse lokale forureningsproblemer. Boringsundersøgelserne udføres af Orbicons erfarne geologer og...

Fremtidens tekniske gymnasium

26
marts
2018

(Visualisering: Kant Arkitekter)

Orbicon har i samarbejde med Kant Arkitekter A/S, Thing Brandt Landskab og entreprenør Anker Hansen & Co vundet et projekt, der skal skabe fremtidens tekniske gymnasium for eleverne på TEC H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. TEC H.C. Ørsted Gymnasiets elever og undervisere flytter fra de nuværende lejede lokaler på DTU over på den anden side motorvejen, hvor det splinternye gymnasie skal stå klar, når lejeaftalen med DTU udløber i 2020. 


Det nye gymnasium kommer til at være mere 8.000 m2 stort og planlægges at skulle have...

Vandspejlsberegninger svarer stort set til virkeligheden

20
marts
2018

Der har længe hersket tvivl om rigtigheden af vandspejlsberegninger i vandløb, og de er og har ofte været genstand for tvister mellem kommuner og landbrug. Derfor tog Orbicon i 2014 initiativ til at få udarbejdet en faglig redegørelse om beregningsmetoderne, og nu foreligger redegørelsen, der er udarbejdet med økonomisk støtte fra Hedeselskabet.

Hovedkonklusionen er, at der ikke er grund til at betvivle selve metoden, hvormed vandspejlsberegningerne foretages, idet feltforsøg har vist, at beregningsresultaterne svarer stort set til de målte forhold. Alt sammen forudsat at...

Palmehuset i Botanisk Have skal bevares med nye løsninger

09
marts
2018

Orbicon og Københavns Universitet skal i et nyt projekt finde nye løsninger for at bevare op mod 150 år gamle planter og træer på den mest effektive og bæredygtige måde. 

I Botanisk Have i København ligger Palmehuset, der er en fredet bygning. I samarbejde med Københavns Universitet har Orbicon påbegyndt et projekt for at sikre den fremtidige overlevelse af op mod 150 år gamle planter og træer, der skal kunne holde varmen, når det bliver vinter. Derfor foretager Orbicon analyser og dynamiske beregninger på varmen i Palmehuset.

Man undersøger hovedsageligt, hvordan man kan gå...

BIM bringer mere viden til byggepladsen

09
marts
2018

Det digitale byggeri betyder, at ingeniører og arkitekter kan træffe bedre beslutninger på et databaseret grundlag. Trods digitaliseringen er medarbejderne stadig nøglen til succes, understreger Orbicons BIM-chef, Michael Porskær.

Den faste hånd og den spidse blyant er blevet udkonkurreret, når et byggeri skal tegnes og planlægges. For byggeriet et blevet digitalt. Medarbejderne laver 3D-modeller og Bygnings Informations Modellering (BIM) er blevet dagligdag. Ifølge BIM-chef hos Orbicon, Michael Porskær, er formålet med det digitale byggeri kort og godt at planlægge og bygge mere...