Nyheder

Ny sektionsleder hos Orbicon Arctic i Grønland

04
november
2019

Inooraq Brandt overtager mandag d. 4 november 2019 den daglige ledelse af Orbicon Arctic A/S i Grønland.

Orbicon Arctic har været i Grønland i otte år, og Inooraq har været med fra start. Først som ingeniør og kontorleder og sidenhen gruppeleder og frem til i dag som projektchef og bygherrerådgiver.

Inooraq besidder en evne til at holde styr på detaljen i sit arbejde og fortsat bevare overblikket ift. det endelige mål for de projekter og opgaver, han har været tilknyttet. En kompetence som han løbende har udviklet igennem sin ansættelse i Orbicon Arctic og som var stor...

Kæmpe udvidelse af Københavns Lufthavn

17
oktober
2019

Visualisering: Vilhelm Lauritzen Arkitekter.


Orbicon skal kontrollere konstruktionerne i udvidelsen af Terminal 3. En udvidelse på hele 80.000 m2. Det er lufthavnens hidtil største byggeprojekt og med udvidelsen er der plads til 40 millioner passagerer om året. 

Orbicon er valgt af Københavns Lufthavne A/S til at stå for den overordnede kontrol af konstruktionerne til den kommende udvidelse af terminal T3. I det nye projekt skal terminalområdet mellem Gate C og B bindes sammen af en 270 meter lang og 60 meter bred tilbygning. Det nye byggeri skal blandt andet give plads...

Nyt opkøb i Europa – WSP går ind på det nederlandske marked

16
oktober
2019

For godt en måned siden blev Orbicon en del af den internationale rådgivergigant WSP. Nu styrker WSP sin position i Europa med opkøbet af Lievense – en af Nederlandenes førende rådgivere inden for blandt andet energi og vand.

Opkøbet af Lievense er helt i tråd med WSP’s globale strategi om at vækste både globalt og i Europa.

- At få Lievense med ombord giver WSP en unik mulighed for at få fodfæste i Nederlandene, og samtidig betyder det, at vi nu er oppe på 16.000 medarbejdere i Europa. Nederlandene er et interessant marked og minder på flere måder om det...

Indvielse af Forælder Fondens nye kollegium

08
oktober
2019

H.K.H Prinsesse Benedikte indviede fredag d. 27. september Forælder Fondens nye kollegium på det gamle Grønttorv i Valby

 

Social støtte til enlige forældre under uddannelse

Det nye kollegium er skræddersyet til unge, enlige forældre under uddannelse. Målet er at skabe et solidt fundament, hvorfra beboerne kan gennemføre deres uddannelse, og derved sikre et solidt grundlag for en fremtid for sig selv og deres børn. Det nye kollegie har et særligt fokus på at opbygge et fællesskab mellem beboerne, der skal styrke både forældre og børns trivsel. Dette er...

Orbicon skal bygge nyt bibliotek og kulturhus i Viby Sjælland

25
september
2019

Visualisering: Christensen og  Co, Primus og Sted Landskab

Orbicon har i samarbejde med Christensen & Co Arkitekter, Primus Arkitekter, Sted Landskab og Skou Gruppen vundet en stor totalentreprise i Viby Sjælland for Roskilde Kommune. I projektet skal  samarbejdspartnerne skabe et nyt bibliotek og kulturhus i den gamle bymidte, der skal fungere som et samlingspunkt for byens borgere. 

Et multifunktionelt byggeri

Den kommende bygning skal huse både borgerservice, café og bibliotek, og skabes med en glasfacade, der inviterer byens borgere indenfor....

Tværfagligt samarbejde skal afværge stigende grundvand i byområderne

10
september
2019

Ændrede nedbørsmønstre, øget nedbør og på sigt havstigninger medfører, at grundvandet stiger, og det er især et problem, der ses i de større byområder. Dette problem har det nystartede netværk Grundvand+ sat sig for at finde løsninger på. Netværket består af mere end 20 kommuner og forsyningsselskaber, der i fællesskab skal udveksle erfaringer og viden om området for sammen at kunne finde løsninger på, hvordan problemet håndteres. 

Initiativet bag netværket består af fire specialister, der har hvert sit fagområde. Orbicon bidrager med sin multidisciplinære rådgivning inden for...

Orbicon bliver en del af WSP

03
september
2019

Vi er glade for at kunne meddele, at Orbicon bliver en del af canadiske WSP - en af verdens største rådgivende ingeniørvirksomheder. Med det nye internationale ejerskab får vi styrket vores konkurrenceevne i en branche, som bliver mere og mere multidisciplinær og global.

Ved at forene Orbicon og WSP’s ekspertiser får vi mulighed for at skabe en af Nordens mest succesrige virksomheder inden for miljø, forsyning, infrastruktur og byggeri.

”At blive en del af WSP er en rigtig god nyhed for Orbicon og vores medarbejdere,” siger Per Christensen, adm. direktør for Orbicon. ”Med det...

Pressemeddelelse - Orbicon en del af WSP

03
september
2019

Orbicon bliver en del af WSP

Hedeselskabet har underskrevet en aftale om at sælge datterselskabet Orbicon til canadiske WSP, der er en af verdens førende rådgivende ingeniørvirksomheder. Det nye, internationale ejerskab sikrer Orbicon den nødvendige volumen, der skal til for at kunne være konkurrencedygtig i en branche, som bliver mere og mere multidisciplinær og global.

Orbicon har gennem mange år været en væsentlig del af Hedeselskabet og er i dag vokset til en nordeuropæisk rådgiver, der arbejder med globale og bæredygtige løsninger på...

Første spadestik til Klimatorium

22
august
2019
Byggeriet af Lemvigs nye vartegn er ny gået i gang

I Lemvig er man så småt gået i gang med at bygge, hvad der skal blive kommunens nye klimavartegn. Klimatorium, der bliver bygget ved Lemvigs Østhavn, skal både fungere som videns-, forsknings- og læringscenter for kystnære udfordringer. Samtidig kommer bygningen til at være energineutral.

Projektet indgår som en central brik i klimaprojektet Coast to Coast Climate Challenge, hvis formål er at afhjælpe og finde løsninger på fremtidens klimaforandringer. Projektet, der ledes af Region Midtjylland, består af 30 øvrige partnere,...

Officersskole bliver til DGNB-certificeret børnehus

18
juni
2019

Den gamle Officersskole fra Flyvestation Værløse bliver til børnehus. Ombygningen af den bevaringsværdige bygning sker i respekt for det oprindelige udtryk, og derudover bliver børnehuset certificeret efter DGNB-standarden, som skal sikre et bæredygtigt byggeri og sunde omgivelser for børnene.

Dagtilbuddet bliver det første kommunale byggeri på flyvestationen og er et vigtigt skridt i udviklingen af Furesøs nye byområde. Den nye integrerede institution kommer til at rumme fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper, og der bliver plads til i alt 150 børn på de ca. 1.550 kvm.

...

Godt nyt for klimaet: 100% biologisk slamanlæg indviet

11
juni
2019

Biologisk slambehandling er en energivenlig og billig løsning, der bruger naturens egne metoder til at reducere slamproduktionen ved afvanding samt ved at nedbryde organiske stoffer i overskudsslam, herunder miljøfremmede organiske stoffer.


I Gribskov Kommune tages klima- og miljøvenlig håndtering af slam alvorligt. Derfor blev der i sidste uge indviet et nyt stort biologisk slammineraliseringsanlæg i Pårup ved Gilleleje af Gribvand Spildevand A/S. Anlægget er et af Danmarks nyeste og mest avancerede anlæg til biologisk behandling af slam.  
 

Biologisk slambehandling...

Klimaforandringer får den sejlende drone på vandet

11
juni
2019

De ændrede nedbørsmønstre påvirker vores vandløb. Samtidig er der store interesser på spil om natur, miljø og landbrugsproduktion, der giver efterspørgsel på viden og målinger.

Ole Smith og hans kolleger har travlt med at opmåle for tiden. De kan nemlig gøre det smart med en sejlende drone, der kan indhente mange data meget hurtigt i forhold til de traditionelle metoder. For nyligt var den en tur på den 300 år gamle  Arresø Kanal, som man kan se i klippet fra TV2/Lorry. Her målte den op, så man bl.a. kan sikre i forhold til klimaforandringer.

”Vi er i det hele taget inde i en...

Bondebyen i Lyngby får moderne gadekær

06
juni
2019

Bondebyen i Lyngby får igen et gadekær, men i en moderne udgave. Det skal både tjene som et rekreativt mødested i landsbyen og modtage regnvand, så man undgår oversvømmelser og skader.

Bondebyen i Lyngby har tidligere oplevet oversvømmelser, og det vil man gerne undgå gentager sig. Et lidt kedeligt vejkryds i Bondebyen i Lyngby bliver forvandlet til et spildevandsteknisk anlæg forklædt som et hyggeligt grønt byrum. Det bliver blandt andet resultatet af en klimatilpasningsindsats, hvor vandet håndteres på overfladen. 

Den gamle fælleskloak og...

Billige boliger til flygtninge, studerende og skæve eksistenser

20
maj
2019

Boliger som studerende og flygtninge har råd til at betale og social vicevært til seks skæve boliger. Det er fokus for 106 nye Startbo-boliger i Holbæk i 2020 – og i Kalundborg og Næstved er det billige boligprojekt allerede etableret.

I Holbæk mangler de – som i mange af landets øvrige kommuner - billige boliger, og det blev i 2018 startskuddet til etablering af 106 nye Startbo-boliger, som unge, flygtninge og andre med mindre indkomst kan betale. Målet er at sikre, at unge på uddannelseshjælp kan få en fornuftig bolig, så de kan fokusere på deres uddannelse, og at flygtninge kan...

Harrestrup å er et kringlet forløb

20
maj
2019


Borgerne langs Harrestrup Å lever i stadig stigende risiko for at blive oversvømmet med regnvand og ildelugtende spildevand under voldsomme skybrud, men det skal et af landets største klimatilpasningsprojekter nu lave om på. Harrestrup Å løber gennem ti storkøbenhavnske kommuner. Den har sit udspring ved Harrestrup nær Herstedøster og sit udløb ved Kalvebod Strand.  De ti kommuner har besluttet at samarbejde om at tilpasse åen, så den kan medvirke til at forhindre oversvømmelser og samtidigt give kommunerne mulighed for at give åen flere slyngninger, forbedre vandkvaliteten samt...