Hvordan måler vi klimaprojekters merværdi?

Hvordan måler vi klimaprojekters merværdi?

27 april 2017

Klimaforandringer er i disse år en af de helt store udfordringer for kommuner og virksomheder, men klimatilpasning rummer samtidigt et stort potentiale for at skabe merværdi efterhånden som vi udvikler vores byer og landskaber. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi måler disse projekters merværdi.

Ved klimatilpasningsprojekter kan det være vanskeligt at trække erfaringer med fra projekt til projekt. Det kan der være adskillige årsager til, men ofte bliver der ikke foretaget en lille evaluering efter et afsluttet projekt. Vi er straks videre til det næste nye og spændende projekt.

Et enkelt værktøj med fokus på merværdi

Efter et intensivt projektforløb har Orbicon i samarbejde med KLIKOVAND udviklet et evalueringsværktøj, så det bliver enkelt og ligetil at vurdere merværdien i klimatilpasningsprojekter.    

”En af de store udfordringer har været at konkretisere merværdi-begrebet, så det er anvendeligt i både en evaluerings- og designproces. Vi har fokuseret på at identificere parametre, der har indflydelse på merværdi, og som kan bidrage til en bevidsthed om, hvordan der kan skabes mere værdi i projekter gennem synergi, samtidighed og samtænkning”, fortæller Karin Kragsig Peschardt og Mads Harder Danielsen fra Orbicon.
På baggrund af de identificerede temaer og parametre, har Orbicon og KLIKOVAND derfor defineret merværdi som:

"Merværdi er en fælles betegnelse for de kvaliteter, der tilgodeser mennesker, klima, flora og fauna, når der indtænkes herlighedsværdier og nytteværdier i klimatilpasningsprojekter."

Altafgørende er, at evalueringsværktøjet er udformet, så det er simpelt, overskueligt og lige til at anvende. Derudover kan værktøjet benyttes uafhængigt af, om projektet har haft stort fokus på merværdi eller ej.

Version 1.0 testet på Tåsinge Plads

Orbicon har sammen med Københavns Kommune testet evalueringsværktøjet på projektet Tåsinge Plads. Her viser evalueringen blandt andet, at projektet har medført en langt større fællesskabsfølelse blandt borgerne end først antaget.

Indtil videre er evalueringsværktøjet version 1.0, men Orbicon og KLIKOVAND har intentioner om at videreudvikle værktøjet.

”Vi ser et stort potentiale i værktøjet. Intentionen er at udvikle version 1.0 til at være webbaseret og dermed facilitere den vidensdeling, som er afgørende for klimatilpasningens samlede succes. Værktøjet kan dertil udvides fra at være evalueringsværktøj i slutningen af et projekt til at være målsætningsværktøj i starten af et projekt. Redskabet kan derfor bidrage til at kortlægge potentialerne i et projekt og realisere dem ved at arbejde fokuseret med merværdi-parametrene helt fra start”, fortæller Karin Kragsig Peschardt og Mads Harder Danielsen fra Orbicon.

Du kan finde værktøjet og læse mere her.

Del denne side