Danske landbrug har uudnyttede potentialer

Danske landbrug har uudnyttede potentialer

24 juli 2017

Landbrugsjordens primære formål er til dyrkning af afgrøder eller afgræsning. Men der er efterhånden mange andre muligheder, som måske bedre kan betale sig, eller som kan supplere det primære formål. Et nyt koncept udviklet af Orbicon og Hald&Lie får arealets økonomiske potentialer frem i lyset. Konceptet hedder Potentialevurdering PV®, og det kan både bruges til udvikling af landbruget hen imod at udnytte muligheder og potentiale bedst muligt. En anden oplagt mulighed er at bruge konceptet, når banker og realkreditinstitutter skal vurdere bedriftens værdi.

Henrik Terkelsen har en bedrift i nærheden af Svendborg, og har som én af de første fået en Potentialevurdering.

- Jeg kender min ejendom som landmand – fx vidste jeg, at der var grus et sted. Men det mulige omfang og myndighedsforholdene, vidste jeg ikke noget om. Så her fik jeg fx åbnet øjnene for en mulighed, jeg vil gå videre med, siger Henrik Terkilsen.

Et andet område Henrik Terkelsen fik øjnene op for, er muligheden for at udvide husdyrholdet. Et tredje område, som efter Henrik Terkilsens udsagn har potentiale, er jordfordeling. Men her afventer han et vådområdeprojekt, hvor kommunen formentlig vil gå ind og sørge for en jordfordeling for at skaffe areal til vådområdet. I den forbindelse vil han måske kunne få lagt sine arealer mere fordelagtigt.

Jan Nymark Thaysen fra Orbicon er en del af den gruppe, der står bag konceptet, Potentialevurdering.

- Jeg har oplevet en stor nysgerrighed fra landmændenes side i forhold til, hvilke muligheder de har med arealerne. Udfordringen er, at der skal en utrolig bred viden til, for at overskue en bedrifts samlede potentiale, og den er der umiddelbart ingen enkeltperson, der ligger inde med. Vi har samlet denne viden i et standardiseret koncept, der gør den tilgængelig for landmanden for et meget overskueligt beløb, siger Jan Nymark Thaysen, der udover at være gruppeleder i Orbicon selv driver et større planteavlsbrug.

Det er store mængder data, der skal analyseres inden for en bred vifte af fagområder, og Orbicon inddrager de nyeste data fra landsdækkende kortlægninger og ældre unikke data fra fx Hedeselskabets Drænarkiv. Rapporten er forståeligt sat op og er let tilgængelig. Det behøver ikke at være kompliceret, og det første læseren møder, er et overblik over, hvilke væsentlige potentialer landmand kan gå videre med,

Finansielle muligheder

I kreditmæssigt øjemed vurderes en landbrugsbedrift traditionelt ud fra det afkast, som bedriften kan generere, som den er. Men en potentialevurdering giver også her nye muligheder. Potentialevurderingen dokumenterer potentialer og barrierer for værdiskabelse på bedriftens arealer, giver et nuanceret billede af pantets reelle værdier, og belyser en kommende investeringssikkerhed. På den måde giver værksøjet også nogle finansielle muligheder, som kan bruges af landbrug og kreditorer i samarbejde.

- Rapporten præsenterer en række muligheder og prioriterer efter potentialet. Jeg vælger så selv, hvad jeg vil gå videre med, men jeg har fået øjnene op for nogle rigtig gode muligheder, og denne uvildige rapport giver også mulighed for at få dem finansieret. Med dette dokument har jeg også overfor banken en dokumentation for investeringsmuligheder og potentialer, siger Henrik Terkildsen. Rapporten er forståeligt sat op og er let tilgængelig. Det behøver ikke at være langhåret. På første side er der et overblik over, hvad landmanden kan gå videre med.


En arealpotentialevurdering kortlægger blandt andet mulighederne for

  • jordfordeling og optimering af arrondering
  • dræningsmuligheder
  • indvinding af råstoffer på ejendommen, eksempelvis sand/grus
  • skovrejsning og tilskud dertil
  • udvidelse eller etablering af dyrehold
  • potentialer for vindkraft
  • grønne udviklingsplaner, herunder økologi
  • byudvikling samt dennes potentialer
  • etablering af miljø- og naturprojekter under tilskudsordninger
  • mulighederne for animalsk produktion nu og fremadrettet

 

Læs mere om Potentialevurdering® her.

Ved spørgsmål, kontakt: Jan Nymark Thaysen, jnth@orbicon.dk, tlf. 20 18 04 59

Del denne side