Dagene er talte for verdens første havvindmøllepark

Dagene er talte for verdens første havvindmøllepark

21 juni 2017

Vindeby havvindmøllepark ved Lolland blev bygget i 1991, og efter mere end 25 år er den slidt og overhalet af udviklingen inden for vindmølleindustrien. Dengang var det ”State of the art” og starten på en rivende udvikling. I dag producerer én enkelt af de største havvindmøller det samme som hele Vindeby havvindmøllepark. Derfor fjerner DONG nu vindmøller og fundamenter fra området.

Miljøkonsekvenser skal undersøges

Orbicon har lavet et miljøvurderingsprogram for DONG og undersøgt de mulige miljøkonsekvenser ved at fjerne havvindmølleparken. Det er nemlig også første gang, at man fjerner en havvindmøllepark.

”Vi har undersøgt den natur, der er dernede, set på sedimenttransport, strømforhold og meget mere blandt andet ved at sejle rundt i området og videofilme bunden. Det er vores vurdering, at miljøpåvirkningen vil være minimal. Blandt andet fordi den natur, der er dernede, er vant til stor sedimenttransport”, siger Jan Nicolaisen, der er gruppeleder og marinbiolog i Orbicon.

Fundamenterne er betonskaller, der er sejlet ud og fyldt med sand. Når man fjerner fundamenterne, vil dette sand spredes, men det er ikke noget problem i det lavvandede område.

Der kommer ikke til at være en ny havvindmøllepark, da hverken fundamenter eller kabling kan genbruges. Men fx møllevinger bliver undersøgt for at se, hvad 26 års slid gør ved dem.

”Vindeby var den spæde start for en dansk industri, der i dag har cirka 30.000 ansatte, en omsætning på cirka 90 milliarder kr. og eksport i omegnen af 60 milliarder kr. Men efter 25 års drift er vindmøllerne ved at være slidt ned, og derfor gør vi klar til at pensionere dem”, siger Leif Winther, der er ansvarlig for DONGs havvindmølleparker, i en pressemeddelelse.

Orbicon har udarbejdet VVM-redegørelser på flere af de store havvindmølleparker i Danmark og på dele af Femern-forbindelsen, og har som de første nu undersøgt konsekvenserne ved at nedtage en havvindmølleprak. Med udviklingen inden for vindmølleindustrien er den første havvindmøllepark nok langtfra den sidste, der skal tages ned.

Fakta

Vindeby havvindmøllepark (1991-2017) består af 11 møller og giver en effekt på 5 MW. Til sammenligning giver Anholt havvindmøllepark med 111 møller 400 MW.

Del denne side