Velfungerende vandbeholdere

Vandbeholdere har en helt central funktion, når det kommer til vandforsyning, og kræver derfor en optimal drift. Hos Orbicon har vi mange års erfaring med at skabe effektive og optimale løsninger til de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med driften af vandbeholdere. 

Sikker vandforsyning kræver en velfungerende vandbeholder

Vandbeholderen udgør en central funktion i enhver vandforsyning. Hvad enten der er tale om en stor, lille, rustfri ståltank, højdebeholder eller nedgravet betonbeholder skal beholderen kunne opmagasinere tilstrækkeligt vand til at sikre en stabil drift og beholderen skal i sig selv ikke udgøre en kontamineringsrisiko. Det kræver løbende tilsyn og mulighed for vedligeholdelse af slidte dele.

Orbicon tilbyder at foretage tilsyn og levere tilstandskontrol af rentvandsbeholdere. Som led i dette eller i forlængelse heraf udfører Orbicon:

  • Inspektioner og tilsyn af rentvandsbeholdere og vandtårne
  • Driftsoptimering og energioptimering af produktionen
  • Udbedringer af uhensigtsmæssige beholderudformninger og fejlkonstruktioner

Få styr på tilsyn og tilstandskontrol

Inspektionen udføres mens vandværket er i fuld drift og medfører således ikke udfordringer med, at beholderen skal tages ud af drift, nedtømmes og de typiske bakterielle udfordringer ved opstart af beholderen undgås ligeledes. Inspektionen dokumenteres med video og fotos, og der leveres en samlet tilstandsrapport, der omfatter både indvendige og udvendige forhold.

  1. Beholderen skal ikke rengøres, hverken før eller efter inspektionen
  2. Beholderen udsættes ikke for påvirkninger af et højt grundvandstryk ved nedtømning
  3. Alle hygiejnekrav er selvfølgelig overholdt

Efterfølgende kan der udarbejdes en handlingsplan og løsningsforslag til de udfordringer, der er blevet belyst under inspektionen. Ved inspektionen skal forsyningen kun bistå med adgang til beholder – vi klarer resten, men jeres driftsfolk er selvfølgelig velkomne til at følge inspektionen fra overfladen.

Drifts- og energioptimering af produktionen

Orbicon har i samarbejde med Danva og Danske Vandværker undersøgt, i hvilken grad dansk vandforsyning generelt udnytter beholderkapaciteten, samt om dimensioneringen af beholdere er passende i forhold til nuværende forbrugsmønster. Undersøgelsen viser, at mange vandværker vil have stor økonomisk fordel af at få justeret driften, da denne har indflydelse på:

  1. Grundvandssænkningen på kildepladsen
  2. Vandbehandlingens effektivitet
  3. Mængden af sediment der udvaskes til beholderen
  4. Energiforbruget til pumper

Uhensigtsmæssig beholderudformning

Fejlkonstruktioner, uhensigtsmæssig udformning af beholderen samt en for stor beholderkapacitet er typiske problemer i dansk vandforsyning, der alle kan medføre mangelfuld vandudskiftning i beholderen. Under uheldige omstændigheder kan dette forårsage forhøjede kimtal og coliforme bakterier. Nedenfor ses en flowmodellering af en beholder designet uhensigtsmæssig i forhold til den nuværende drift. Områder med manglende vandudskiftning er blå, mens de resterende farver viser bedre udskiftning.

Modellering af en beholder i programmet Computational Fluid Dynamics (CFD)

Det får I med Orbicon som rådgiver

I Orbicon kan vi hjælpe med at finde løsninger til at sikre en bedre vandudskiftning og fx separering af beholderen i flere kredse, så der med sikkerhed opnås en effektiv udskiftning af vandet. Samtidig rådgiver vi om ændringer af driften og bistår med løsninger til optimering af driften. Vores kompetente rådgivere tilbyder at foretage tilsyn og levere tilstandskontrol af rentvandsbeholdere.

Kontakt os i dag for at få en uforpligtende snak om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer med jeres næste projekt.

Tommy Fiil Clausen

Ingeniør
+45 24 85 52 38

Henrik Andersen

Fagleder, kildepladser
+45 21 25 90 74