Trafikplanlægning

Orbicon hjælper dig med planlægning af trafik, trafikale analyser og trafiksikkerhedsrevisioner for at opnå fremkommelige og sikre løsninger i infrastrukturen. Vi hjælper oftest kommuner og Vejdirektoratet, men vi arbejder også for private bygherrer, der fx skal udføre vejanlæg i forbindelse med en udbygning af et nyt område.

Trafikplanlægning skal skabe sikkerhed og fremkommelighed

Infrastruktur og trafik påvirker de fleste borgere dagligt og er meget væsentlig for særligt byernes udvikling samt borgernes livskvalitet. Trafikplanlægning handler om at opnå god mobilitet – dvs. sikre god og sikker infrastruktur for alle brugere, blandt andet bilister, cyklister og gående. Målet er at skabe fremkommelige og sikre løsninger.

Professionel rådgivning og tværfaglighed

I Orbicon arbejder vi med bæredygtig trafikplanlægning på alle niveauer – lige fra den overordnede strategi, planlægning og udvikling til den konkrete udformning af veje, stier, kryds og byrum. Vi kan hjælpe dig med proces, sparring, viden, analyser og interessentdialog og med faglig ekspertviden inden for klimatilpasning, byudvikling, trafikplanlægning og vejanlæg i forhold til infrastrukturelle udfordringer.
Vores kombination af faglig ekspertviden indenfor disse områder giver mulighed for at finde synergi og skabe helhedsløsninger. Ved at se på den samlede løsning fra starten skaber vi trafikplanlægning og infrastruktur, der medregner den totale miljøpåvirkning og tilgodeser alle behov – og i sidste ende sparer tid og penge og skaber god mobilitet.

Vi tilbyder blandt andet hjælp til:

 • Traditionelle trafikplanopgaver (sikre skoleveje, trafikale analyser, trafikplaner, trafiksikkerhedsplaner, skitseprojekter m.m.)
 • Bidrage med trafikviden til tværfaglige projekter
 • Trafiksignalanlæg, herunder skitsering, projektering, tilsyn og trafikale opfølgninger
 • Trafikale analyser, der skal belyse de trafikale konsekvenser af diverse ombygninger
 • Detailprojekter såsom input til detaljerede udformninger
 • Skilte- og afmærkningsplaner 
 • Trafikafviklingsplaner (trafikafvikling under anlægsarbejder) 
 • Trafiksikkerhedsrevisioner
 • Støjberegninger
 • Støjkortlægninger

Erfarne eksperter i trafikplanlægning med fokus på sikkerhed

I vores trafikplanlægningsafdeling har vi erfarne og kompetente eksperter i infrastruktur og trafikplanlægning, herunder to certificerede trafiksikkerhedsrevisorer, der reviderer projekter for trafiksikkerhedsmæssige aspekter for at skabe en sikker og holdbar infrastruktur.

I vores trafikplanlægning anvender vi flere værktøjer, blandt andet programmet VISSIM til simulering af trafik, der gør det muligt for os at teste vores løsninger til de infrastrukturelle udfordringer digitalt, inden de bliver implementeret og realiseret i praksis. På den måde kan vi sikre, at trafikløsningerne både lever op til de oprindelige intentioner i planen og skaber mobilitet, bliver sikre, sammenhængende og langtidsholdbare under alle forhold.

Referencer

Vi har tidligere blandt andet løst følgende trafikplanlægningsopgaver:

 • Trafikplan for Odsherred Kommune
 • Fase 2-projekter (skitseprojekter) for to cykelstier langs landeveje (nord for Faaborg og nord for Billund) for Vejdirektoratet
 • Dispositionsforslag for Rødovre Stationsforplads for Rødovre Kommune
 • Trafiksignalanlæg for bl.a. Horsens Kommune, Ruderdal Kommune, Rødovre Kommune, Vejdirektoratet
 • Trafikale analyser af vejomlægninger omkring Irmabyen for Rødovre Kommune
 • Parkeringsanalyse i Ringe for Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Trafikal analyse af konsekvenserne af at placere en ny børneinstitution ved Rungstedkyst Station og Rungsted Skole
   

         

  

Kom godt i gang med trafikplanlægning

Kontakt Orbicons eksperter i dag – se kontaktinfo øverst denne side – og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med trafikplanlægning og med at skabe en forbedret mobilitet og en god, fremkommelig og trafiksikker infrastruktur.

Thomas Werdelin

Markedschef, trafikplanlægning
+45 29 76 69 56