Orbicon hjælper med at sikre gode forhold for støj og akustik på din arbejdsplads så risikoen for stress, tinnitus, nedsat produktivitet og høreskader reduceres.

Hvorfor rådgiver vi om støj og akustik?

I et bredt udvalg af brancher placerer medarbejderne støj og larm højt oppe på listen over deres vigtigste arbejdsmiljøproblemer. F.eks. når der laves APV. Det gælder lige fra børnehaven til betonfabrikken.

Ifølge Arbejdstilsynets tal har der været en stigning af anmeldelser af fysiske høreskader og tinnitus igennem en årrække, men uhensigtsmæssig akustik, støj og larm over en længere periode under et normalt lovligt decibelniveau kan også have en effekt på din psyke, stressniveau og blodtryk, og få betydning for dit helbred på længere sigt, uanset hvilken alder, du har. 

Selvom en del af den tunge industri er flyttet ud af landet, er andelen af arbejdstagere, der er generet af støj og larm stigende fra år til år. I 2012 var det 41,9 %, der var generet af støj mindst ¼ af arbejdsdagen. I 2016 var det steget til 44,6 %. 

Ser man alene på den andel, der på tværs af alle brancher er udsat for høj (høreskadelig) støj og larm mindst ¼ af arbejdsdagen, er den steget fra 17,9 til 19,5 blot fra 2012 til 2016. (Kilde: NFA)
 
I rigtigt mange brancher er man afhængig af sin hørelse for at udføre sit arbejde tilfredsstillende. Der bliver færre og færre jobs, hvor man kan fungere uden at kunne kommunikere mundtligt med sine kollegaer og kunder. Høj støj og dårlig akustik fører til ringere produktivitet i endnu højere grad end tidligere, fordi vores jobs har udviklet sig. Operatøren, der før betjente en drejebænk eller stansemaskine, skal i dag programmere et robotanlæg fra en skærm. Det er sværere at gøre i høj støj. 

For meget støj og larm samt dårlig akustik kan skade fællesskabet

Mange anser hørelsen som værende vores vigtigste sans. Ikke mindst fordi hørelsen er vores ”sociale sans”. Kan du ikke høre ordentligt enten fordi du har en høreskade, eller fordi der er støj og larm i rummet og akustikken er dårlig, er du uden for fællesskabet. Mennesker med selv beskedne høreskader har større risiko for at føle sig udelukket, og det kan skabe problemer privat og i arbejdslivet, når man f.eks. ikke kan følge med i snakken på kontoret. 

Arbejdsgangen på åbne kontorer udgør sjældent en risiko for fysiske høreskader. Her kan faktorer være støj fra computere, mobiler, højrøstede samtaler på tværs af rummet, småmøder ved bordene eller snak imens man passerer igennem. Selvom hørelsen ikke tager skade, bliver de ansatte mere udmattede og får udrettet mindre.

Hvad siger loven om støj og akustik?

”Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).’’

Pligt til at undgå unødig støj og larm:

”Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende.”

En normal samtale i rolige omgivelser ligger på ca. 55-65 dB. En stigning på 1 dB registreres næsten ikke, mens en på 3d(B) opfattes tydeligt. Smertegrænsen er ved 120-130 dB. Som virksomhed er man i loven pålagt en række pligter, hvis medarbejderne udsættes for mere end 80 henholdsvis 85 dB(A). 

Arbejdstilsynet kan gribe ind ved for høje eller unødige støjniveauer, men der kan også gives påbud, hvis akustikken ikke er tilfredsstillende. Hvis arbejdslokalet f.eks. er rungende og lydhårdt.

Få hjælp til at forebygge og løse dine støj- og akustikudfordringer

Hos Orbicon hjælper vi både produktionsvirksomheder, kommuner, lufthavne, byggebranchen og mange andre med at fastlægge deres støjniveauer og rådgiver om, hvordan man dæmper støj og regulerer akustik. 

Til jer, der planlægger at bygge eller lige er begyndt, anbefaler vi at tage os med på råd undervejs i processen, så jeres arbejdsplads kan få de ideelle betingelser for de bedste forhold for støj og akustik fra starten.

Orbicon foretager vurderinger, undersøgelser og yder rådgivning om alle felter inden for støj og akustik. Vi tilpasser løsningen til netop din virksomhed, da dette skaber det bedste resultat for alle parter.

  • Vi måler støj og akustik eller laver beregninger af det, hvis bygningen endnu ikke er opført. 
  • Vi rådgiver om støjdæmpning, brug af f.eks. akustikplader, akustiklofter, lydabsorbering og lydisolation af mødelokaler, kontorer m.fl.
  • Vi rådgiver og yder assistance til arbejdsgivere om deres forpligtelser til at informere medarbejderne om gældende forhold og regler.
  • Hvis der er krav om høreundersøgelser og lægeundersøgelser, hjælper vi også med det.
  • Vi bidrager til bedre planlægning og indretning af alt fra børnehaver, produktionslokaler og til storrumskontorer så man opnår de optimale miljøforhold for støj og akustik. 
     

Udfyld formular og bliv ringet op

Ring mig op