Slammineralisering

Orbicon har en unik 30-årig erfaring med slammineralisering, herunder en samlet 20-årig drifts- og tømningserfaring med en række anlæg, og vi er den oplagte samarbejdspartner ved etablering, ombygning eller driftsoptimering af slammineraliseringsanlæg. Vi fungerer både som rådgiver eller som drifts- og servicepartner.

Lavenergi- og lavprisløsning

Slammineralisering (også kaldet Biologisk Slambehandling) er en energivenlig og billig løsning, der bruger naturens egne metoder til at reducere slamproduktionen ved afvanding samt ved at nedbryde organiske stoffer i overskudsslam (se figuren nedenfor), herunder miljøfremmede organiske stoffer. Lad os hjælpe dig med dit slammineraliseringsanlæg og give en løsning, der er miljøvenlig, økonomisk fordelagtig og som medfører en effektiv reduktion af slammængden. Vi hjælper både kunder der har eller ønsker et slammineraliseringsanlæg. Har du allerede et slammineraliseringsanlæg, så læs mere her.

Vi har lavet slammineraliseringsanlæg bl.a. for:
 

Skån miljøet med slammineraliseringsanlæg

Eftersom slammineralisering bygger på et princip om at udnytte naturens egne virkemidler, har metoden en række miljømæssige fordele:

 • Ingen brug af kemikalier og et minimalt energiforbrug
 • Godt arbejdsmiljø
 • Reduktion af henholdsvis miljøfremmede og sygdomsfremkaldende stoffer
 • Kvalitetsforbedring og gode genanvendelsesmuligheder for slammet
 • Klimavenlig drift og slamhåndtering
 • Frigivelse af behandlingskapacitet på renseanlægget som følge af renere rejektvand
 • Lav intern belastning resulterende i en reduktion i slamproduktionen

FNS verdensmål

 

Prisvenlig og holdbar løsning

Udover at slammineraliseringsanlæggene er gode for miljøet, så har de også adskillige økonomiske fordele:

 • Lav behandlingspris i forhold til andre behandlingsmetoder
 • Reduktion af udgift til transport og udspredning
 • Lang levetid for anlægget, 30 år eller mere
 • Meget lave driftsudgifter

Hvordan virker det?

Et Biologisk Slambehandlingsanlæg (introduceret under navnet slammineraliseringsanlæg) er designet til at afvande og mineralisere slam fra renseanlæg og vandværker. Slammet afvandes passivt ved dræning igennem filter og ved fordampning. Planter og den mikrobiel aktivitet bidrager til afvandingen, udluftningen og mineraliseringen. Den miljøvenlige behandling efterlader en behandlet slamrest - resulterende i en produktion af et højt kvalitetsprodukt, en biomuld, som slutprodukt. Biomulden kan blive genanvendt og slutdisponeret, som gødning og jordforbedringsmiddel. De naturlige processer i behandlingen og afvandingen af slammet repræsenterer en bæredygtig, energi effektiv og økonomisk fordelagtig slambehandlingsmetode i forhold til den mere konventionelle mekanisk slamafvanding.

Det biologiske slambehandlingsanlæg består af et antal bassiner opbygget som beton- eller jordbassiner med en vandtæt membran i bunden. I bassinerne opbygges et filter indeholdende et slamtillednings- og drænsystem. I filteret plantes der tagrør. Drænsystemets funktion er dels at bortlede rejektvandet fra slamafvandingen inden det pumpes til indløbet på renseanlægget og dels at udlufte filter og slam. Se figuren nedenfor for visualisering af, hvordan slammineralisering virker.

De fleste erfaringer igennem de seneste 30 år er udviklet på danske og nordeuropæriske anlæg.

Succes med biologisk slambehandling

Succes med biologiske slambehandling afhænger af overvågning og en evne til at modificere processen for at sikre en korrekt driftsform. Vores automatiserede system opdaterer og laver de nødvendige ændringer, der sikrer en bekymringsfri og succesfuld drift.

Hver 10. - 15. år bliver slamresten eller biomulden gravet op og genanvendt som  landbrugsgødning. I de senere år har Orbicon udviklet omlastepladser eller drivhuse til en efterbehandling af slammet, der yderligere tørrer slammet og skaber en omsætning af organisk materiale.


Vores partnere:
        

 

Vi hjælper dig blandt andet med:

Hvilke fordele et slammineraliseringsanlæg har:

 1. Et slammineraliseringsanlæg er en prisvenlig, lavenergiløsning og miljøvenlig behandling af overskudsslam.

Hvad der er vigtigt for at få succes med slammineralisering:

 1. Vi supporterer med drift og driftsproblemer, så du får det optimale ud af dit slammineraliseringsanlæg.

Kom godt i gang med dit slammineraliseringsanlæg

Kontakt Orbicons ekspert Steen Nielsen i dag og hør mere om slammineraliseringsanlæg og find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at rense overskudsslam.

 

Would you prefer to read this in English? Go to the international website.

Steen Michael Nielsen

Produktchef
+45 40 21 22 51