Skybrudssikring af bygninger

Vi oplever oftere og oftere skybrud i Danmark, og de store regnmængder oversvømmer vores bygninger og især kældrene. Vandskaderne giver store skader på inventar, løsøre og på selve bygningerne og koster store summer til udbedring, renovering og i stigende forsikringspræmier. Langt de fleste bygninger kan for få midler sikres effektivt mod kraftige regnskyl. Det giver en sikkerhed og kan spare mange penge. Netop denne skybrudssikring er Orbicon eksperter i, og vi står klar med kvalitetsrådgivning til din virksomhed.

Vurdering, analyse og udbedring

Vi begynder i de fleste tilfælde med at vurdere bygningernes tilstand og at analysere vandets veje i forbindelse med kraftige regnskyl. Med udgangspunkt i det får I en risikovurdering og løsningsanvisning med en række konkrete forslag til, hvordan skybrudssikring kan gennemføres bedst og mest økonomisk fordelagtigt.

Skybrudssikring af bygninger behøver ikke være en bekostelig affære, men kan blive dyrt hvis det ikke bliver gjort - eller ikke bliver gjort rigtigt.

I mange tilfælde kan mindre her-og-nu tiltag, som f.eks. en hævet betonkant ved den øverste kældertrappe, være alt hvad der skal til.


Orbicon kan også hjælpe, hvis der skal lidt større tiltag til, som lokal afledning af regnvand, hvor vi har mangeårig erfaring med at lave simple og effektive løsninger, der leder regnvandet uden om kloakken.

Vores specialister inden for kloakerings- og forsyningsområdet sikrer, at skybrudssikringen tager højde for kapaciteten i de nærmeste afløb og kloakker.

Det kan også være, at der er brug for lidt større bygningstekniske ændringer, og her kan vi rådgive i alle projektets faser for at sikre den bedst mulige sikring af ejendommen mod stigende vandstand.

Hvem kan vi hjælpe?

Vi har erfaring med skybrudssikring af alle typer bygninger for en lang række forskellige kunder, herunder f.eks.:

  • Boligforeninger
  • Ejendomsejere
  • Private virksomheder
  • Offentlige institutioner, f.eks. skoler og plejehjem

Kom godt i gang

Kontakt Orbicon i dag på mail eller telefon, og lad os tage en indledende snak om, hvordan du bedst muligt kommer i gang med at sikre dine bygninger mod skybrud. Du kan også læse mere om Sven Larsen, der er vores ekspert i skybrudssikring.

Anvisninger til skybrudssikring

Orbicon har sammen med Teknologisk Institut udarbejdet to anvisninger til skybrudssikring, som du kan hente her: 

Skybrudssikring af bygninger 

Kælder-oversvømmelser - sikring mod opstigende kloakvand

Sven Larsen

Ingeniør
+45 24 59 66 29