Få ekspertrådgivning i skimmelsvamp

Har du mistanke om fugt eller skimmelsvamp i et enkelt rum eller en hel bygning, kan Orbicon hjælpe dig fra første mistanke til problemet er afhjulpet. Vi rådgiver både privatpersoner, boligselskaber, private firmaer og offentlige kunder.

Test selv for skimmelsvamp

Det er muligt selv at teste for skimmelsvamp, hvilket kan gøres ved hjælp af nogle enkle "test-kit", som på en hurtig og pålidelig måde kan give svar på:

  • Er der forekomst af skimmelsvamp?
  • Art og type af skimmelsvamp? Er der sundhedsfare?
  • Omfang og mængde af skimmelsvamp? Er det nødvendigt med en større renovering?

Orbicon forhandler en række forskellige test-sæt til skimmelsvamp-analyse, som vi efterfølgende kan analysere på vores eget indeklimalaboratorie. Det er således muligt selv at udtage en prøve og efterfølgende indsende den til analyse. Vi anbefaler dog, at prøven udtages af en erfaren og uvildig person.

Vi benytter os af de mest moderne og pålidelige prøver og analysemetoder, og vores erfarne og højtuddannede specialister er din garanti for et professionelt, troværdigt og hurtigt prøveresultat.

Hvis én af prøverne viser forekomst af skimmelsvamp, står vores specialister klar med rådgivning og vejledning i, hvordan du skal forholde dig, og hvordan du bedst muligt får løst problemet.

Find den rigtige prøvetype

Vi udbyder tre forskellige typer af skimmelsvamp-test alt afhængig af, hvad der skal testes efter: DNA-test, aftryksplader-test og mycometer-test. Find den rigtige prøvetype til test af skimmelsvamp herunder:

DNA-TEST

Test for forekomst af skimmelsvamp uden synlige tegn på skimmel

En af de nyeste og mest pålidelige metoder er DNA-testen, som anvender DNA til identifikation af skimmelsvamp i bygninger. Denne test kan give dig et hurtigt og pålideligt svar på, om der er skimmelsvamp i din bygning.

Ved at analysere en smule støv fra en overflade kan DNA-testen påvise, om der har været vandskade i bygningen og om rummet er påvirket af skimmelsvamp, som kan påvirke indeklimaet.

DNA-testen må ikke anvendes i rum, hvor der kan ses synlig vækst på overflader. Brug i stedet Aftryksplader til test eller Mycometer-testen for at teste for synlig vækst.

Orbicons medarbejdere var de første til at anvende DNA-metoden i Danmark og har også været med til at videreudvikle den på baggrund af vores mange års erfaring.

Med DNA-testsættet medfølger en udførlig vejledning i, hvordan prøven skal tages, inden den sendes til analyse på vores laboratorium. Du har et svar på prøven inden for 48 timer efter vi har modtaget den.

AFTRYKSPLADER-TEST

Test for arts- og mængdebestemmelse i støv eller på overflader med mulig vækst

Aftryksplader trykkes på den pågældende overflade som ønskes undersøgt. Spiringsdygtige sporer som opsamles på pladen, vil vokse frem som skimmelsvampe-kolonier, hvorefter arterne kan bestemmes og tælles. Metoden er ikke følsom overfor døde sporer.

Metoden anvendes f.eks. til at omfangsbestemme og karakterisere skader. Det kan f.eks. være relevant, når en eventuel sundhedsrisiko skal afdækkes, ligesom informationerne kan bruges i forsikringsøjemed.

Har du mistanke om skimmelsvamp men ingen synlig vækst, så brug i stedet Orbicons DNA-test.

Sammen med aftrykspladerne får du en udførlig vejledning i, hvordan prøven skal tages, inden den indsendes til analyse på vores laboratorium.

Du har et svar på prøven inden for 7-10 dage efter vi har modtaget den.

MYCOMETER-TEST

Test for mængdebestemmelse på synlige aftegninger overflader med mulig vækst

Mycometer-testen er en analysemetode, der måler på et bestemt enzym, som findes i skimmelsvampe. Derved kan der findes en værdi for, hvor meget skimmelsvamp-biomasse der er på prøvestedet.

Metoden siger således noget om, hvor kraftig en skimmelvækst der er på en given overflade. Metoden siger ikke noget om hvilke arter der har angrebet materialet, der kan du i stedet bruge testen med aftryksplader for at finde ud af, hvilken skimmelsvamp, der er tale om.

Mycometer-testen anvendes f.eks. til at påvise og bestemme omfanget af skader samt til afrensningskontrol.

Sammen med Mycometer test-sættet får du en udførlig vejledning i, hvordan prøven skal tages, inden den indsendes til analyse på vores laboratorium. Du har et svar på prøven inden for 48 timer efter vi har modtaget den.

Kom godt i gang

Få afklaret spørgsmål eller yderligere information om de tre skimmelsvamp-tests, eller bestil et uforpligtende tilbud via formularen øverst på siden.

Læs mere om skimmelsvamp

Se hvad vi ellers kan hjælpe med

Claus Ellegaard

Indeklimakonsulent
+45 27 26 46 81

Har du spørgsmål eller vil du bestille en test, så udfyld formularen øverst

Udfyld formular