I Orbicon hjælper vi med en forsvarlig sikringsrådgivning, der giver sikrere bygninger samt forebygger potentielle risici. Vi hjælper blandt andet med risikoanalyser, udbudsmateriale, samt projektering og vi hjælper kunder som eksempelvis kommuner, museer og politi.

Hvorfor er sikringsrådgivning vigtigt?

Det er vigtigt at sikre bygninger for at undgå indbrud, person- og tingskade. For at komme dette i forkøbet er det vigtigt at få afdækket risici, mulige problemer der kan opstå, samt hvordan disse kan forebygges. Løbende tjek af eksisterende sikringsanlæg, der sikrer, at de fortsat fungerer korrekt. Det handler om at sikringen er præventiv og tidssvarende, samt overholder lovgivning, forsikring og retningslinjer.

Hvilke ydelser tilbyder vi inden for sikringsrådgivning?

 • Risikoanalyse
 • Sikringsnotat
 • Udbudsmateriale og kravspecifikationer
 • Terrorsikring
 • Projektering
 • Beredskabsplan
 • Værdiredningsplan
 • Tegningsmateriale
 • Kurser
 • Forhold vedrørende skoleskyderier
 • Syn og skøn
 • Inspektion af anlæg
 • Efterforskning
 • Sårbarhedstest

Hvad får du ved at vælge Orbicon som sikringsrådgiver?

 • Unik erfaring med sikringsrådgivning fra første til sidste skridt i processen
 • Bedre sikring og overvågning til den rigtige pris
 • Bedre driftsomkostninger fremover
 • Egen projektering
 • Uvildighed
 • Projektledelse
 • God samarbejdsatmosfære
 • Merværdi

Peter Hamilton Bernth

Afdelingschef
+45 24 82 02 79

FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK MED EN SPECIALIST

Ring mig op