Orbicon er dine eksperter i skimmelsvamp

Skimmelsvamp er en svampevækst, hvis sporer – ligesom div. pollen – ledes med luften. Årsagen til skimmelsvamp kan være fugt og/eller manglende luftcirkulation. Uanset årsagen til skimmelsvamp, er det vigtigt at få det bekæmpet, da skimmelsvamp påvirker indeklimaet og kan give adskillige gener.

Find det du søger vedrørende skimmelsvamp

Orbicon er dine eksperter i skimmelsvamp, og kan hjælpe med at fastslå og rådgive om et evt. fugtproblem, der kan afføde skimmelsvamp i en bygning. Her på siden har vi samlet det mest essentielle for dig i forhold til skimmelsvamp og hvordan du bliver det kvit.

Spring direkte til dit ønskede afsnit her:

Vores ekspertise og erfaring vedrørende bekæmpelse af skimmelsvamp

Skimmelsvampevækst og fugt i en bygning kan give gener og påvirke indeklimaet for dem, der opholder sig i bygningen.

Ved problemer i jeres indeklima som kan relateres til fugt, som f.eks. skimmelsvamp, er det vigtigt med professionel rådgivning for at sikre, at problemet bliver løst på den mest effektive måde både i forhold til omfang og ressourcer.

Orbicon kan hjælpe dig fra første mistanke om fugt og skimmelsvamp i et enkelt rum eller en bygning, til problemet er afhjulpet. Vi rådgiver både privatpersoner, boligselskaber, private firmaer og offentlige kunder. Vi har bl.a. stået for rådgivning om fugt og skimmelsvamp hos Odense Kommune, Københavns Kommune, Bygningsstyrelsen, Forsvaret, DEAS og LejerBo, for blot at nævne nogle få. Læs mere om vores eksperter i skimmelsvamp her.

Hvordan påvirker skimmelsvamp indeklimaet?

Skimmelsvamp i boliger kan medføre forskellige gener. Det kan f.eks. være hovedpine, træthed, irritation af slimhinder, eksem eller lignende. Vækst af skimmelsvamp kan ske som følge af en vandskade (f.eks. et utæt varmerør), ophobning af fugt som følge af en konstruktionsfejl eller på grund af dårlige vaner, der medfører fugtproblemer. Uanset årsagen, så er det vigtigt at få opdaget og fjernet skimmelsvamp i din bygning.

I mange tilfælde kan man tydeligt se forekomsten af skimmelsvamp, men der kan også være vækst på overflader, hvor der ikke umiddelbart er synlige tegn. Det kan f.eks. være under gulvbelægninger eller inde i vægge. Det kan derfor være svært for det blotte øje at se, om der er skimmelsvamp eller ej.

Formålet med en bygningsundersøgelse for skimmelsvamp og fugt er at få afdækket, om der er et problem med vækst af skimmelsvamp i boligen - og få svar på, hvordan du skal forholde dig til en eventuel forekomst.

Mistanke om skimmelsvamp – hvad nu?

Når der er mistanke om skimmelvækst i en bygning handler det om at:

 • Be- eller afkræfte mistanken til skimmelsvamp
 • Finde årsagen til fugten
 • Stoppe fugtkilden (ellers kommer skimmelsvampen igen)
 • Bestemme omfanget af skimmelangrebet - en forkert vurdering af omfanget kan fordyre en eventuel renovering
 • Fjerne skimmelvæksten med en effektiv metode, der passer til opgaven
 • Forebygge fugt og skimmel. F.eks. gennem ændringer i bygningen og adfærden hos beboerne/brugerne
 • Finde eventuelle andre årsager (end skimmelsvamp) til irritation eller symptomer

Vi hjælper med alle punkterne herover, så du får styr på forekomst, årsager, og hvordan du løser problemet med skimmelsvamp.

I forsikringssager kan der være behov for at dokumentere årsag og omfang meget præcist af hensyn til erstatning og renovering. Vi kan hjælpe med dette som uvildig rådgiver, lige som vores ekspertise ofte bruges i syns- og skønssager.

Bygningsscreening – vi undersøger bygningen for skimmelsvamp

Vi kan bistå med en decideret bygningsscreening/bygningsundersøgelse, hvor vi foretager:

 • Omfattende visuel gennemgang af bygningen

 • Fugtmålinger med henblik på at afdække og kortlægge bygningens ”fugtprofil” og evt. historik
 • Prøver og analyser ift. hvilke typer skimmelsvamp der er tale omKonkretisering af skimmelsvampens indvirkning på indeklimaet bl.a. ved omfangsbestemmelse, eksponeringsrisiko og artsbestemmelse af skimmelsvampe
 • Rapport og handlingsplan til dig
 • Rådgivning om - og kvalitetskontrol af renovering, afrensning og sanering

Vores opgave er at afhjælpe skimmelsvamp hurtigt, omkostningsbevidst og effektivt. Læs mere om eller bestil en bygningsscreening for fugt og skimmelsvamp her.

Test selv for skimmelsvamp

Det er også muligt selv at teste for skimmelsvamp, hvilket kan gøres ved hjælp af nogle enkle "test-kit", som på en hurtig og pålidelig måde kan give svar på:

 • Er der forekomst af skimmelsvamp?

 • Hvilken evt. art og type af skimmelsvamp?
 • Er der tegn på vækst i et omfang, der vil kræve nærmere undersøgelser eller andre tiltag?

Orbicon forhandler en række forskellige test-sæt til skimmelsvamp-analyse, som vi efterfølgende kan analysere på vores eget indeklimalaboratorie.

Vi benytter os af de mest moderne og pålidelige prøver og analysemetoder, og vores erfarne og højtuddannede specialister er din garanti for et professionelt, troværdigt og hurtigt prøveresultat.

Vælg den rette skimmelsvamp-test

Der findes forskellige typer af skimmelsvamp-test alt afhængig af, hvad der skal testes efter.

Find den rigtige prøvetype til skimmelsvamp-test her.

Se mere

Se hvad vi ellers tilbyder og læs mere om indeklima her.

Bliv ringet op af en specialist til en uforpligtende snak om din udfordring med fugt og skimmelsvamp

Bestil opringning