Få ekspertrådgivning i asbest

Er din ejendom fra før 1986?

Og skal du bygge om eller renovere? Så skal du være opmærksom på, at der kan være forekomst af asbest. I Orbicon er vi eksperter i asbest, og kan hjælpe jer med at komme problemet til livs på den bedst mulige måde. Vi rådgiver både entreprenører, boligselskaber, private og offentlige bygningsejere.

Asbest var frem til omkring 1980 et yndet byggemateriale blandt andet pga. dets isoleringsevne samt modstandsevne i forbindelse med brand.
Selvom asbest var billigt og har en række gode egenskaber ud fra et byggeteknisk synspunkt, er asbest ikke længere lovligt at bruge, da det er særdeles sundhedsskadeligt ved indånding. I Danmark blev asbest af den grund udfaset i løbet af 1970'erne og 80'erne. I produkter og bygninger fra efter 1986, vil man derfor normalt aldrig finde asbestholdige produkter.

Langt størsteparten af den danske boligmasse er imidlertid opført før 1986. Nye købere som ofte er født efter at asbest blev forbudt er derfor ikke opmærksomme på problemet, når de går i gang med at renovere deres ”nye” hus og potentielt indånder asbest.

Hvad er asbest, og hvorfor er asbest farligt?

Asbest består af naturlige mineraler, der sidder sammen i en meget fin fiberstruktur. Fibrene kan spalte og således blive meget tynde.

Desværre er vores luftveje ikke gode til at håndtere denne type støv. Den ene grund er, at fibrene er for små til at blive fanget inden de når dybt ned i lungerne. Den anden grund er, at de er for store til at makrofagene (skraldemandscellerne) i lungerne kan fjerne dem uden selv at tage skade. I forsøget på det lækker makrofagerne enzymer ud i lungevævet, der så danner arvæv og bliver stift og ude af stand til at udveksle ilt og kuldioxid med blodet. Resultatet kan være, at man får asbestose, der også er kendt som ”stenlunger”. Det sker dog ikke, fordi man enkelte gange i sit liv har været udsat for asbest, f.eks. fordi man har revet et badeværelse ned.

Ved få kortvarige udsættelser er der imidlertid stadig en risiko for at få lungekræft eller endnu værre den mere sjældne, men meget dødelige lungehindekræft. Langt de fleste tilfælde af lungehindekræft skyldes asbestpåvirkning. Ikke nødvendigvis i store doser. Pårørende til folk, der har arbejdet professionelt med asbest, har også vist sig at være i farezonen.

Har I mistanke om asbest?

Har du mistanke om forekomst af asbest i dine bygninger eller brug for rådgivning mht. omfang og håndtering (arbejdsmiljø og affald)?

Orbicon kan hjælpe fra den første mistanke om asbest i en bygning via risikovurdering og undersøgelse til bygningen står færdigrenoveret.
Med en grundig undersøgelse og plan for håndtering af asbestforekomster minimerer man sundhedsrisici samt tidskrævende og kostbart rengøringsarbejde.

Vores eksperter i asbest, indeklima, arbejdsmiljø og miljøfremmede stoffer har mange års erfaring fra både små og store sager og kan hurtigt få et overblik over netop din problemstilling.

Vi tager asbest alvorligt

Har du mistanke om tilstedeværelsen af asbest, hvad enten det er i rørisolering, fliseklæber, etagegennemføringer, loftplader, tagplader, ventilations- aftrækskanaler eller noget andet, er det vigtigt du har helt styr på det, inden du går i gang med at renovere.

Orbicon er eksperter i asbest og håndtering af asbest, og vi sidder klar til at hjælpe.

Kontakt en af Orbicons asbesteksperter i dag, hvis du har mistanke om asbest i jeres bygning og skal i gang med at bygge om.

Se fem gode råd mod asbest her eller læs mere om asbest på arbejdstilsynets hjemmeside.

Orbicon asbest-test

Asbest er en alvorlig sag, som skal håndteres med stor forsigtighed. Derfor – hvis du er i tvivl – er det en god idé at teste for tilstedeværelsen af asbest i jeres bygning.
Det er muligt selv at indsende materiale til analyse for asbest.

  • Materialeprøver anvendes, hvis man ønsker det undersøgt for indhold af asbestfibre.
  • Tape-lift anvendes, hvis man ønsker en vurdering af forekomst af asbestfibre i støv på en overflade, f.eks. i forbindelse med forurening eller saneringskontrol.

Find den rigtige asbest-test for jer - læs mere om prøvetyperne til asbest-test.

Se mere

Se hvad vi ellers tilbyder og læs mere om indeklima her.

 

Få en uforpligtende snak med en specialist

Udfyld kontaktformularen