Kender du din bedrifts potentialer og mulige skjulte værdier i, over og under jorden? Få kortlagt bedriftens arealer, udviklingsmuligheder og miljømæssige potentialer ved en uvildig og objektiv ekspertvurdering af Orbicon.

Få overblik over de skjulte potentialer

En Potentialevurdering® er en kortlægning og vurdering af ofte oversete økonomiske potentialer. Potentialevurdering® giver mulighed for efterfølgende udarbejdelse af konkrete handleplaner til realisering af de fundne økonomiske potentialer.

Det er et unikt redskab til at kortlægge og dokumentere de miljømæssige værdier, potentialer og risici, som traditionelle økonomiske vurderinger ikke beskæftiger sig med. Det er en helhedsbetragtning, der giver et nuanceret billede af bedriftens arealer, idet vurderingen analyserer bedriften tredimensionelt – bl.a. i form af at:

  • Vurdere luftrummet over bedriften; er der eksempelvis potentiale for vindmøller?
  • Vurdere under bedriften; er der eksempelvis potentiale for udnyttelse af råstoffer?
  • Vurdere i bedriften; dvs. jordfladen, herunder er der mulighed for jordfordeling, udstykning, skovrejsning, udvidelse eller etablering af dyrehold og andet?

 

Potentialevurdering® skaber værdi

Potentialevurdering® analyserer store mængder data inden for en bred vifte af fagområder. Der inddrages både nyeste data fra landsdækkende kortlægninger og ældre unikke data, eksempelvis fra Hedeselskabets Drænarkiv. Ved at inddrage relevante fageksperter, kan skjulte potentialer for værdiskabelse identificeres og vurderes.

Derfor går du med en Potentialevurdering® fra ’tro, gæt og antagelse’ til dokumenteret viden. Det kan være med til at sætte en helt ny retning for din bedrift og din strategi ved at forløse de hidtil ukendte potentialer og fremhæve de miljømæssige udfordringer, der bør holdes fokus på.

 

En uvildig ekspertvurdering

Orbicon leverer Potentialevurdering® som en rapport, hvor arealernes potentialer og barrierer for udvikling gennemgås og uddybes. Rapporten indeholder en ekspertvurdering af potentialet og/eller begrænsningen på hvert enkelt område. Vurderingen angives i både en kort beskrivelse samt et økonomisk overslag. For de identificerede økonomiske potentialer kan der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner til realisering.

Indholdet i Potentialevurdering® opdateres løbende med nyeste viden og praksis ud fra bl.a. lovgivningen, markedspotentialer og nye muligheder mv. Orbicon som leverandør er jeres sikkerhed for, at det er den nyeste ekspertviden på alle relevante areal- og miljømæssige områder, der fremgår af rapporten.


Download en folder om potentialevurdering her:

Jan Nymark Thaysen

Marketingchef
+45 20 18 04 59

Udfyld formularen og bliv ringet op

Ring mig op