Naturlaboratorium

I vores naturlaboratorium kan du få undersøgt og analyseret en lang række prøver. Skal badevandet tjekkes for giftige alger, eller vandløbets fauna beskrives, så står vores dygtige og erfarne medarbejdere klar både med gummistøvlerne og ved mikroskopet. 

Laboratorium for naturundersøgelse, dataindsamling og analyse

I laboratoriet undersøger vi en lang række forhold omkring de ferske og marine vande. Vores medarbejdere er også erfarne prøvetagere, der selv indsamler vand- og faunaprøver til senere analyse i laboratoriet.

Har du som offentlig myndighed eller privat erhvervsvirksomhed brug for analyser af marine eller ferske algeprøver, så har Orbicon et professionelt algelaboratorium, hvor vi bistår med algeanalyser. Vi er, som de eneste i landet, akkrediteret til analyse af giftige alger for skaldyrsindustrien. Som havdambruger kan vores erfarne medarbejdere sikre, at du kommer i hus med den lovpligtige egenkontrol af sedimentet under dit havdambrug.

Vores kompetencer omfatter også fiskeundersøgelser, marin bundfauna, vandløbsfauna og vandløbets fysiske forhold.

Lea Bjerre Schmidt

Afdelingschef, øst
+45 23 65 26 20

Keld Mortensen

Chefrådgiver og Markedschef
+45 51 62 69 12