Der er et stigende fokus på FN’s verdensmål, men arbejdet med verdensmålene kan meget hurtigt blive uhåndgribeligt. Derfor har vi udviklet er digitalt dialogværktøj, så man hurtigere og lettere kan komme i gang med at arbejde med FN’s verdensmål.
Vi kalder dialogværktøjet Mylius efter Hedeselskabets visionære grundlægger.

Hvad kan Mylius bruges til?

Først og fremmest giver værktøjet overblik. Mange virksomheder efterspørger en metode til at komme i gang med arbejdet med verdensmålene, for det opleves for de fleste som en noget uoverskuelig opgave. Det favner vidt og bredt, men Mylius hjælper med at finde fokus.

Værktøjet er meget intuitivt at arbejde med og giver en visuel præsentation, der skaber et godt grundlag for at videreformidle arbejdet. Mylius kan bruges i forbindelse med konkrete projekter, produkter, virksomheden eller noget helt fjerde.

Du kan hurtigt kortlægge den nuværende situation, sætte mål og beskrive, hvordan målene skal nås.

Mylius kan bl.a. bruges i arbejdet med:

  1. Virksomhedsprofiler

  2. CSR-formidling
  3. Projekter, produkter og services

Mylius - virksomhedsprofil

Flere efterspørger bæredygtighed

Arbejdet med bæredygtige løsninger og verdensmål bliver i højere grad et konkurrenceparameter og noget kunderne efterspørger. Med Mylius er det let at fortælle og vise kunderne, hvordan man konkret arbejder med verdensmålene, så det ikke bliver tom snak, men noget der bygger på troværdige handlinger.

Flere kommuner er begyndt at arbejde med FN’s verdensmål, og fx i dialogen med borgere og interessenter er Mylius et værktøj til både at formidle og involvere.

Udviklingen af værktøjet er sket i samarbejde med flere af Orbicons kunder.


Mylius er et digitalt værktøj der:

  1. Er intuitivt og visuelt
  2. Giver overblik over og konkretiserer arbejdet med FN’s verdensmål
  3. Kan kortlægge, sætte mål og beskrive hvordan målene nås
  4. Er et dialogværktøj, der kan vise kunder og andre dit arbejde med målene
     

Kom i gang med dit arbejde med verdensmålene

Ring eller skriv til os i dag og få en uforpligtende snak om Mylius, og hvordan det digitale værktøj kan hjælpe dig i dit arbejde.

Dan O. Kiilerich

Salgschef
+45 51 83 51 80

Få en uforpligtende snak om Mylius

Udfyld kontaktformular