Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Orbicon er en af Danmarks førende på arbejdsmiljøområdet og afholder både åbne standardkurser og temadage. Se den aktuelle kursusliste

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Uddannelsen består af en obligatorisk del af tre dages varighed. Mellem første og andet modul er der en praktisk opgave, der skal løses på din arbejdsplads.

Udover den obligatoriske del skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen inden for det første år have tilbudt to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse af arbejdsgiveren. Derudover skal arbejdsgiveren hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. 

Uddannelsens indhold

På arbejdsmiljøuddannelsen lærer du om de opgaver og krav, der bliver stillet til dig som medlem af arbejdsmiljøorganisationen på din virksomhed. I løbet af undervisningen får du et bredt kendskab til arbejdsmiljøområdet.

 

•    Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
•    Hvad er arbejdsgivers, lederes og ansattes ansvar?
•    Aktivt arbejde med arbejdspladsvurderingen (APV)
•    Metoder til at forebygge risici på arbejdspladsen
•    Redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
•    Metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
•    Lær at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
•    Få værktøjer til at analysere og forebygge arbejdsulykker

 

Undervisningen er tilrettelagt som en blanding mellem teori og praktiske øvelser, og tager udgangspunkt i din eksisterende viden og baggrund inden for arbejdsmiljøarbejde. Vi benytter os udelukkende af erfarne, fagligt og pædagogisk kompetente undervisere - det er din garanti for en undervisning på højt niveau, der aldrig bliver kedelig. Når undervisningen er afsluttet, får du et kursusbevis, der dokumenterer din autoriserede uddannelse i arbejdsmiljø. 


Undervisningen sker i moderne faciliteter og er med fuld forplejning. 

 

Her kan du se en liste over vores aktuelle kurser

 

3 gode grunde til at vælge et arbejdsmiljøkursus hos Orbicon

 

  • Vi er godkendt af Arbejdstilsynet på alle områder

Godkendelsen til at udbyde kursus gives af Arbejdstilsynet efter indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Vores undervisere opfylder alle krav stillet af Arbejdstilsynet, og kan derfor udstede og underskrive kursusbeviser.

  •   Stærk faglighed og mange års erfaring

Orbicon har mere end 25 års erfaring med at rådgive offentlige og private virksomheder. Vi har højt kvalificerede medarbejdere inden for arbejdsfysiologi, indeklima, kemi, miljøteknik, arbejdsmiljøledelse samt procesfacilitering og psykologi. Vi har uddannet store virksomheder som CPH – Københavns Lufthavne og HOFOR, men også kommuner som Ringsted og Halsnæs Kommune, samt statslige institutioner som Kriminalforsorgen. 

  •   Engagerende undervisning på højt niveau

Undervisningen tager udgangspunkt i din viden på arbejdsmiljøområdet og afholdes af dygtige undervisere med højt fagligt og pædagogisk niveau.

 

Skræddersyede virksomhedskurser


Orbicon tilbyder at afholde tilpassede kurser i jeres virksomhed. Vi har mange års erfaring med kursus- og undervisningsforløb inden for arbejdsmiljøområdet, og kan sammensætte et enkelt kursus, eller længere forløb, der præcist passer til jeres aktuelle udfordringer og behov på arbejdsmiljøområdet. Kurserne kan tilpasses i omfang og længde og kan vare alt fra en ½ dag til et længere forløb over flere uger.

Inden vi sammensætter kurset, tager vi en god og grundig snak med jer, for bedst muligt at ramme jeres behov og ønsker til form og indhold. Kurserne tager udgangspunkt i disse behov og de konkrete problemstillinger som virksomheden og kursisterne har, og sikrer at indholdet i kurset har en konkret, praktisk værdi for dig og virksomheden.

Al kursusmateriale er naturligvis tilgængeligt efter kurset, så I kan arbejde videre med det efter behov.


Kontakt os for at høre mere om hvordan Orbicon sammen med jer kan sammensætte det næste kursus for din virksomhed.

 

Regler for arbejdsmiljøuddannelsen


I virksomheder med ti eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation. 


Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. 


Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget. 


Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til arbejdsmiljøuddannelse og dække tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen, som fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. 
 

Dennis Chr. Lyng Nielsen

Markedschef
+45 26 23 65 00