Landskabsarkitektur

Gennem vores arbejde med landskabsarkitektur skaber vi mest mulig værdi for vores kunder og lokalmiljøet omkring vores projekter. Vi arbejder aktivt og metodisk med merværdi-begrebet og altid har øje på at skabe værdi gennem samtidighed, synergi og samtænkning.

Landskaber med levesteder

Vi arbejder med landskabsarkitektur under visionen Landskaber med Levesteder, som er en inkluderende vision om at skabe sameksisterende levesteder med gode livsvilkår for mennesker, dyr og planter. Det er samtidig en procestilgang, hvor forskelligartede faglige målsætninger samtænkes og flere problemstillinger forløses i samlede greb.

Klik her og læs om nogle af vores medarbejdere 

Vi tror på helhedstænkningen, og i vores formgivning har vi Danmarks førende specialister i ryggen inden for et bredt spektre af fagligheder – vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med landskabsarkitektur.

Vi samtænker funktioner og hensyn til forskellige brugere og arter, vi formgiver med klare arkitektoniske greb og vi udfolder den gode fortælling, der ligger i vores projekters specifikke stedsligheder. 

Kort fortalt – vi skaber:

Landskaber med levesteder

Mennesker & livsvilkår

Vi skaber bedre livsvilkår for mennesker ved altid at have øje for både funktion og samtidig for skabelsen af oplevet kvalitet og atmosfærefyldte steder. Vi skaber forankring og tilhørsforhold i vores projekters lokalsamfund gennem inddragelse og formgivning med hensyn til de mennesker, som har deres dagligdag omkring vores projekter. Vi designer vedkommende landskaber, der kan bruges og som vil deres brugere noget – vi tegner landskabsrum med funktion, friktion og stemning.

Flora & fauna

Vi skaber levesteder for flora og fauna – for arter med herlighedsværdi, arter med nytteværdi og for arter med værdi i deres blotte eksistens. Vi tror på flora og fauna som både mål i sig selv og som afgørende bidrag til skabelsen af karakteristiske landskabsoplevelser. Vi designer levende steder for arter med store forskelligheder – og vi forener forskellighederne i helheder med inspiration i naturens processer. Vi skaber robuste løsninger, hvor anlægs samlede levetid tænkes som en helhed – vi har fokus på etablering, drift og vedligehold i designet af realiserbare og holdbare landskabsløsninger.

Vand & jord

Vi tager altid udgangspunkt i det specifikke steds elementer – vi skaber kontinuitet med det landskab, der var, og det landskab, der kommer. Vi bruger jord og vand som elementer til at sikre projekters funktionalitet og bruger samtidig landskabets elementer til at skabe oplevelser og forbedrede livsvilkår. Vi bruger landskabets elementer som både forudsætninger og mål for skabelsen af funktionelle løsninger med æstetiske ambitioner. Vi tegner landskaber, der ligger smukt i konteksten og i samspil med eksisterende og nye bygninger.

Ydelser

 • Landskabs- og byrumsdesign fra ideoplæg til fagtilsyn
 • Strategi- og visionudvikling for by og landskab
 • Klimatilpasning og LAR-løsninger i vej og byrum
 • 3D-projektering
 • Natur og sundhed
 • Borgerinddragelse
 • Driftsplaner
 • Designmetode og -værktøjer
 • Visualisering
 • VVM-rapporter; landskabsanalyser og visuelle forhold
   

Mød Nogle af vores medarbejdere

Med hver deres passionerede tilgang til faget danner de tilsammen det robuste grundlag, der kræves for at skabe de helt rigtige landskaber med levesteder. Mød nogle af dem her og læs meget mere om hver deres særlige viden og om, hvordan de sætter denne viden i spil i projekterne.

    

    

  

 

 

Patrick Vámosi Martinussen

Markedsansvarlig
+45 21 51 79 02

Carsten Oscar Rosted Petersen

Afdelingschef
+45 40 17 89 21