Infrastrukturelle støjudfordringer

Byudvikling medfører stigende støjproblemer

Vejstøj er et af de mest forekommende støjgener i Danmark, og den enkleste måde at håndtere vejstøj på, er gennem god projektering, der sikrer gode forhold for byggerierne, hvad enten det er skoler, boliger eller kontorer. Samtidig er støjgener fra trafik og jernbaner et stigende problem. Derfor udfører vi støjberegninger for alle typer byggerier i alle situationer.

I takt med omfattende byfortætninger over de seneste år i større danske byer, bliver støj fra jernbaner og toge et hyppigere problem. I stationsbyerne bliver der i stigende grad opført nye boliger tættere ved jernbaner samtidig med letbanerne og metronettet bliver udvidet, er jernbanerne også rykket tættere på eksisterende boliger, hvor det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at gennemføre afhjælpninger.

støjkortlægninger giver et præciseret billede

Vi anvender bl.a. programmet SoundPLAN til at kortlægge støj fra trafik, veje og toge. Dette giver mulighed for at beregne støjniveauet på facader og opholdsarealer. På denne måde kan vi nemt og hurtigt finde den rigtige løsning til det gældende støjproblem.

KONTAKT EN AF VORES EKSPERTER I DAG

I Orbicon har vi mange års erfaring med at foretage støjmålinger og støjberegninger i overensstemmelse med bygningsreglementets retningslinjer.

Kontakt en af vores eksperter i dag for at høre mere om, hvordan vi kan løse og afhjælpe jeres eksterne støjudfordringer.

Martin Leerbæk Pedersen

Akustiker
+45 92 43 19 61