Indeklima og arbejdsmiljø

Dårlige akustik- og lydforhold kan have længerevarende mén

Ifølge Arbejdstilsynet skal unødig støjbelastning undgås på arbejdspladsen, og støjniveauet skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Hvis ikke disse forhold imødekommes, kan det give længerevarende skader, såsom stress, tinnitus, hovedpine, nedsat produktivitet og høreskader.

Som eksperter inden for akustik og støj, rådgiver vi i, hvordan man kan sikre gode akustik- og lydforhold, og dermed en god og sund arbejdsplads. Vi hjælper bl.a. med

  • Undersøgelser af medarbejderes støjbelastning
  • Akustikken i arbejdslokalerne
  • Støjdæmpning af maskiner og lokaler
  • Påbudssager
  • Valg af høreværn

Med Orbicon I ryggen får I en partner, der

  • Måler støj og akustik eller laver beregninger af dette, hvis bygningen endnu ikke er opført
  • Rådgiver om støjdæmpning, brug af f.eks. akustikplader, akustiklofter, lydabsorbering og lydisolation af mødelokaler, kontorer m.fl.
  • Rådgiver og yder assistance til arbejdsgivere om deres forpligtelser til at informere medarbejderne om gældende forhold og regler
  • Hjælper til, hvis der er krav om høreundersøgelser og lægeundersøgelser
  • Bidrager til bedre planlægning og indretning af alt fra børnehaver, produktionslokaler til storrumskontorer, så man opnår de optimale miljøforhold for støj og akustik

Lad os hjælpe jer godt på vej

I Orbicon foretager vi vurderinger, undersøgelser og yder rådgivning om alle felter inden for støj og akustik. Vi tilpasser løsningen til netop jeres virksomhed, da dette skaber det bedste resultat for alle parter.

Kontakt en af vores eksperter i dag for en snak om jeres kommende projekt.

Gert Richard Porse

Arbejdsmiljøkonsulent
+45 27 11 17 36