I Orbicon er vi eksperter i alle aspekter af vores arbejde. Vi beskæftiger os med mange forskellige emner og problemstillinger, herunder bl.a. indeklima. Et sundt indeklima er afhængigt af mange faktorer, ligesom et usundt indeklima kan skyldes flere ting. Vi rådgiver i alle forhold som vedrører sig indeklimaet og sikrer et 360 graders syn på jeres indeklima.

Indeklima er fællesnævneren

Et hvilket som helst indeklima kan påvirkes af mange forskellige faktorer. Det kan f.eks. være problemer som skimmelsvamp, støv, for høje eller for lave temperaturer, dårlig luftkvalitet og afgasning fra byggematerialer eller inventar som kan påvirke indeklimaet og det skal der selvfølgelig skal tages hånd om. Men selvom de fysiske aspekter i sig selv er alvorlige, kan et dårligt indeklima også have negativ indflydelse på bl.a. medarbejdertrivsel, effektivitet, koncentrations- og indlæringsevne.

Det er derfor i alles interesse, at en virksomheds indeklima er i en sådan forfatning, at medarbejdere trives og ikke oplever fysiske gener, symptomer eller decideret sygdom som følge af et dårligt eller uhensigtsmæssigt indeklima.

Vores ekspertiseområder

Når vi taler om indeklima i Orbicon, tager vi altid udgangspunkt i den konkrete sag. Vores fagområde er meget bredt og vi kan bl.a. bistå i forbindelse med bygningsundersøgelser, hvor vi blandt andet arbejder med:

Vi foretager desuden bygningsundersøgelser med fokus på temperatur, luftkvalitet og afgasning og rådgiver jer i, hvordan I sikrer et godt arbejdsmiljø for jeres medarbejdere.

Vores undersøgelser kortlægger indeklimaet

Har I mistanke om forekomst af skimmelsvamp, upassende temperaturer, afgasninger og dårlig luftkvalitet? Eller har jeres virksomhed brug for hjælp til undersøge for asbest eller miljøfremmede stoffer i jeres bygning? Hos Orbicon får I en bygningsundersøgelse og ekspertvurdering af omfang og håndtering af problemet. Vi hjælper jer fra første mistanke til problemet er løst.

Jeres sundhed - vores ansvar!

Hvis I har problemer med indeklimaet, asbest eller andre miljøfarlige stoffer i en bygning, hjælper vi med at undersøge og kortlægge problemerne – og lægge en plan for, hvordan I kan afhjælpe dem. Vi samarbejder med både private og offentlige bygningsejere i forbindelse med renovering, nedrivning, syn og skønssager samt forsikringssager. Vi arbejder pragmatisk med de enkelte opgaver, men går aldrig på kompromis med vores faglige og etiske principper. Det er vores klare ambition at udføre opgaverne, så vores kunder kommer igen – og det gør de heldigvis ofte.

Vi råder over nogle af branchens dygtigste konsulenter til bygningsundersøgelser og kan trække på en lang række af eksperter – fra ingeniører, biologer og kemikere til arbejdsmiljøskoordinatorer og arbejdspsykologer. I mange projekter spiller kommunikationen med myndigheder, medarbejdere og andre interessenter en vigtig rolle, hvor vi gennem en god dialog sikrer, at alle bliver hørt og involveret. På den måde kan arbejdet gennemføres efter planen, så nedrivningen eller renoveringen kan komme videre og en eventuel genhusning blive så kort som muligt.

Rådgivning til offentlige og private virksomheder

Med afsæt i dialog med brugere og de ansvarlige for bygningen samt analyser og resultater af undersøgelserne, udarbejder vores hold af indeklimaeksperter en handlingsplan med anvisninger til at rette op på problemerne med hensyntagen til prioritering og økonomi.

Få en uforpligtende snak med en specialist

Udfyld kontaktformularen