TILGANG

I Orbicon arbejder vi bredt med hydrologisk modellering – lige fra simple terrænanalyser til komplicerede koblede modeller til beskrivelse af det hydrologiske kredsløb eller modellering af skybrudshændelser, hvor samspillet mellem terræn, vandløb og ledningsnettet er afgørende for at kunne beskrive de fysiske forhold korrekt. I projekter med hydrologisk modellering arbejder vi ofte tæt sammen med vores landskabsarkitekter, hvilket giver mulighed for at komme hele vejen rundt om f.eks. klimatilpasningsopgaver.

UDVALGTE YDELSER

  • Terræn- og GIS-analyser med bl.a. Danmarks Digitale Højdemodel eller projekterede terrænmodeller, f.eks. til jordberegninger, volumenberegninger af bassiner til tilbageholdelse af vand
  • Screening af oplandsanalyser, strømningsveje, oversvømmelse med det web-baserede værktøj Scalgo Live
  • Skybrudsplaner og cost-benefit-analyser (CBA), herunder multikriterie-analyser
  • Stationære vandløbsberegninger med VASP
  • Dynamiske vandløbsberegninger med MIKE 11
  • Hydrologisk modellering med MIKE SHE
  • Ledningsnetberegninger med MIKE URBAN
  • Koblede modeller til beregning af oversvømmelse med MIKE FLOOD (alm. grid og flexible mesh)

Anne Steensen Blicher

Souschef
+45 20 84 04 31

Patrick Vámosi Martinussen

Markedsansvarlig
+45 21 51 79 02

Carsten Oscar Rosted Petersen

Afdelingschef
+45 40 17 89 21

Udfyld formularen og bliv ringet op

Ring mig op