Havneanlæg og vandbygning

Rådgivning om at udvide eller renovere en havn eller skabe et nyt havneanlæg.

Vores eksperter rådgiver i alle faser vedr. opførelse- eller renovering af havneanlæg 

Vi hjælper i hele processen omkring både små og store projekter vedr. havneanlæg.

Vores rådgivning omfatter alle faser af havneprojektet, lige fra den indledende idéskabelse i dialog med kunden og evt. brugerne – over skitseprojekt, forundersøgelse, miljøundersøgelser og til myndighedsansøgninger. Vi tilbyder også tilstandsregistreringer af eksisterende havneanlæg. 

Til alle typer projekter udfører vi ligeledes detailprojektering af konstruktionerne, samt udbud af selve projektet. I udførselsfasen tilbyder vi naturligvis byggeledelse og fagtilsyn helt til aflevering af det færdige havneanlæg, i tæt samarbejde med kunden og entreprenøren.
 

Havneanlæg kræver stor ekspertise

Et havneprojekt er en kompliceret proces, hvor et tæt samarbejde, og en konstruktiv dialog mellem bygherre, myndigheder, entreprenører og andre interessenter er vigtigt. Vi har i Orbicon stor erfaring med planlægning, myndighedshåndtering, projektering, udbud og tilsyn af alle typer havneanlæg. Vi har løst mange opgaver over hele Danmark og i hele Grønland.

 

Vi tager hånd om jeres projekt, og tager hensyn til miljøet

I alle typer projekter har vi også fokus på miljøet i forbindelse med etablering eller renovering af havneanlæg. Vi har stor erfaring med både store og små VVM-redegørelser og miljøundersøgelser i ind- og udland. Uanset om havnen skal udvides eller ombygges, uddybes eller renses for forurening, står havneadministrationen over for miljøkrav.

 

Vi sikrer at projektet overholder lovkrav og myndighedsgodkendelser

Udførelse af nyt anlæg på søterritoriet kræver en myndighedsgodkendelse. Vi tilrettelægger og udfører forundersøgelserne i den forbindelse, og resultaterne danner sammen med projektudformningerne grundlag for udarbejdelse af myndighedsansøgninger.

Et godt og indgående kendskab til lovkrav og forvaltningspraksis inden for miljølovgivningen er særdeles vigtigt for at få en effektiv kommunikation med myndighederne.

Vi hjælper til med at finde den optimale løsning for bygherren og en smidig sagsbehandling hos myndighederne, da vi kender alle led i processen indgående.

Typer anlæg og projekter, vi kan hjælpe med: 

  • Kajindfatning og moler
  • Renovering og vedligeholdese af havne
  • Havnebade
  • Lystbådehavn
  • Færgeleje
  • Højvandssikring
  • Kystsikring

Kontakt os for en uformel snak om jeres idéer, behov og udfordringer vedr. jeres konkrete projekt. Vores kyndige eksperter er klar til at hjælpe jer gennem alle facetterne i projektet.

 

Daniel Virgilsen

Gruppeleder
+45 51 82 59 72