Ekspert i skybrudssikring

I Orbicon er vi eksperter i vores arbejde. Ingeniør Sven Larsen er ekspert i skybrudssikring af bygninger og rådgiver i Orbicons afdeling for installationer. Her giver han kvalitetsrådgivning inden for et felt, der spænder fra vvs-installationer, kloakker (på grunde) og afløb i jord til klimasikring og skybrudssikring.

Orbicons ekspert i skybrudssikring, Sven Larsen, er uddannet ingeniør fra Københavns Teknikum. Sven har mere end 35 års erfaring som rådgiver inden for kloak- og VVS-installationer, og har de seneste 10 år specialiseret sig i skybrudssikring af bygninger.  

Sven har blandt andet været medforfatter til Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning 020, ”Skybrudssikring af bygninger”, der som grundlag bruger mange af de omkring 40 handlingsplaner for skybrudssikring, som Sven har udarbejdet.
 

Rådgivning til offentlige og private

Det stigende antal episoder med kraftig nedbør og de efterfølgende skader, kan ramme alt fra små og store virksomheder til boligselskaber og plejehjem. Derfor yder Orbicons eksperter i skybrudssikring rådgivning i alle typer af bygninger til både offentlige og private. 

At sikre sig mod skybrud handler om sikkerhed og om økonomi, for det kan blive dyrt, hvis det ikke bliver gjort, men også hvis det ikke bliver gjort rigtigt. Rådgivningen fra Orbicons eksperter kan indebære alt fra en handlingsplan og grundig gennemgang af ejendom og afløbsinstallationer til byggeledelse og tilsyn med det arbejde, der skal udføres. Omfanget af den ønskede rådgivning bestemmes selvfølgelig af kunden.  

Vores eksperter har derudover mange års erfaring med alt fra her-og-nu løsninger til større tiltag. 


Kompetencer

  • Skybrudssikring
  • Handlingsplaner for skybrudssikring
  • Kloakrenovering
  • Anlæg af nye kloakker
  • Dræn på ejendomme af alle størrelser
  • Grundmodning
  • Mindre vejanlæg på ejendomme
  • Renovering og ny-anlæg af VVS-installationer
  • Information til og samarbejde med beboere


Læs mere om rådgivning i skybrudssikring.

 

Mere information

Orbicon og Sven Larsen har sammen med Teknologisk Institut udarbejdet to anvisninger til skybruds-sikring, som du kan hente her: 

Skybrudssikring af bygninger

Kælderoversvømmelser - sikring mod opstigende kloakvand

Sven Larsen

Ingeniør
+45 24 59 66 29