Fremtidens teknologi i nutidens opgaver

Droneteknologien er en vigtig del af næsten alle virksomheders fremtidig drift og udvikling. Samtidig får droneopgaver stadig større betydning for, hvordan vi effektiviserer og forbedrer de opgaver der løses i hverdagen. I Orbicon har vi solid ekspertviden inden for droneteknologi og dertilhørende specialudstyr.
 
Ved at se på den fremtidige løsning fra starten kan vi indbygge og finde synergier og skabe helhedsløsninger, i den måde virksomheder kan bruge droneteknologi i deres opgaveløsninger – og i det lange løb spare tid og penge, og være på forkant med udviklingen.
 
Vi arbejder fremtidsorienteret og innovativt med droneløsninger – fordi vi kan se, at vi på den måde kan give vores samarbejdspartnere og kunder den bedste løsning med størst mulig værdi.

Eksperter til vands, lands og i luften

 • Vi har en omfattende flåde af specialiseret droner, som kan levere særegne løsninger på alle slags opgaver.
 • Vi har et dybdegående kendskab til og arsenal af specialudstyr; lige fra high-end kamera og video til laserskannere og multispektrale- og termiskekameraer.
 • Vi leverer innovative løsninger på eksisterende, nye og fremtidige opgaver.
 • Vores fagligt brede team tilbyder helhedsorienteret sparring og konsultation.

Opgavetyper

Orbicon har bl.a. arbejdet med følge opgavetyper:

 • Naturregistrering af rynket rose i Natura2000 strandområder
 • 3D-modellering af terrænoverfalder og bygninger
 • 3D-visualisering af byggeri splejset ind i opmålt 3D-model
 • Metan detektion af lækageområder i biogasanlæg
 • Trafikovervågning og synergianalyse vejomlægningsprojekt
 • Multispektralvideo og –foto analyse af skov- og plantevækst og –tilstand.
 • Termiskvideo, -foto og -3D-modellering af bygninger, forsyningsnet mv.
 • Videopromoveringsmateriale som kommunikationsredskab til borgerne
 • Som udført dokumentation i større ådalprojekter
 • Vandindvindingskortlægning som præsentationsmateriale til interessenter

Kompetencer

Orbicon har bl.a. kompetencer inden for:

 • Naturregistrering og billedgenkendelse
 • 3D-modellering af terrænoverfalder og bygninger
 • 3D-visualisering af byggeri
 • Metan detektion
 • Trafikovervågning
 • Multispektralvideo og –foto
 • Termiskvideo og –foto
 • Videopromoveringsmateriale
 • Som udført dokumentation
 • Kortlægning og visualiseringer

Stig Mernøe Jessen

Skov- og Landskabsingeniør
+45 27 51 50 06

Udfyld formularen og bliv ringet op

Ring mig op